Aktualności

2022-12-10 16:17

Kontemplacja Maryi. MATKA KOŚCIOŁA. V Dogmat Maryjny

KONTEMPLACJA MARYI

 

Jestem Pośredniczką Wszelkich Łask i Współodkupicielką rodzaju ludzkiego.

 

Matka Boża została stworzona jako druga Ewa, tak jakby wcale nikogo nie było na świecie i Bóg stworzył Ją jako pierwszego człowieka. Stworzył Ją zupełnie doskonałą i nieskazitelną, tak jak stworzył pierwszych ludzi na świecie, tak teraz zatrzymał czas, przeszłość i przyszłość, i stworzył Maryję, piękną, nieskazitelną i doskonałą. Patrzył na Nią z miłością i zachwytem, a Ona odwzajemniła Jego spojrzenie. Maryja sama w sobie była utraconym dla ludzkości rajem. Ta doskonała Istota nie zerwała w raju jabłka, nawet na nie nie spojrzała, mając swe czyste oczy nieustannie utkwione w swoim Boskim Ojcu Stworzycielu.

 

Matka Boża: Ponieważ byłam jedynym stworzeniem na całej Ziemi, zarówno w przeszłości, przyszłości jak i teraźniejszości, które nigdy nie skalało swojej duszy żadnym najmniejszym grzechem, byłam jedynym człowiekiem, jaki pozostał w raju po wyrzuceniu z niego Adama i Ewy. Bóg Ojciec obdarował Mnie wszystkim, co posiadał dla całego rodzaju ludzkiego, który stworzył, jego wybrany lud jednak zgrzeszył ciężko, za co został wykluczony z posiadania tych łask.

 

Wszystkie te łaski i błogosławieństwa, jakie Bóg przeznaczył dla ludzi, których stworzył i zamierzał powołać do życia [w przyszłości], przepadły im w udziale przez ich sprzeciwienie się wobec Bożego przykazu. Bóg jednak nie zniszczył całego ogromu tych łask i wspaniałości, ale podarował je wszystkie Mnie, która nigdy nie sprzeciwiłam się żadnemu z Jego pragnień i przykazań. Dlatego nazwana została „pełna łaski”, ponieważ zostałam obdarowana wszystkimi łaskami, które Bóg ustanowił dla człowieka, jednak przez wzgląd na jego występek, odebrał mu je bezpowrotnie. Od tej pory wszystkie Boskie dary przeznaczone dla ludzkości są w Moim posiadaniu. Oto tajemnica Mojego dogmatu, który winien być ustanowiony. Jestem Pośredniczką Wszelkich Łask i Współodkupicielką rodzaju ludzkiego. Błogosławię was, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...