Aktualności

2022-12-11 16:17

Kontemplacja Maryi. MATKA KOŚCIOŁA. Uroczystość dwojga Serc

KONTEMPLACJA MARYI

Matka Boża: Przekaż księdzu, że to święto i nabożeństwo, o którym myśli, jest na chwałę Boga i powinien wprowadzić je możliwie prędko i pięknie przygotowane. Przemyślcie, jaki czas byłby odpowiedni, Ja wam powiem, czy będzie to odpowiadało Jego Majestatowi. 

OSTATNIA SOBOTA WRZEŚNIA – UROCZYSTOŚĆ DWOJGA SERC

Z największą radością czekam na to święto, bo w jego ustanowieniu kryją się niezliczone tajemnice. Z tych tajemnic będziecie korzystać ofiarując Mi Komunię świętą w tym dniu na wynagrodzenie wszystkich boleści, które wycierpiały nasze Serca.

 

Święto Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi powinno być świętem zwycięstwa, świętem czci dla tych Serc i wynagrodzenia Im za wszystkie obrazy świata, powinno być dziękczynieniem za wszystkie cierpienia, które te Serca znosiły dla Zbawienia ludzkości, ale przede wszystkim, powinno być to święto triumfu tych Serc, triumfu tych serc nad grzesznym światem, nad błędnymi naukami szatana i jego mocą w Kościele i społeczeństwach na całym świecie. To święto będzie już zwiastunem zwycięstwa, które się wkrótce dokona.

 

Pamiętajcie, że im bliższe jest Królestwo Boże, tym większego ucisku muszą doznawać jego wierni. Tak jak kobieta brzemienna doznaje najboleśniejszego ucisku tuż przed narodzeniem niemowlęcia, tak dzieci Boże muszą być uciskane najsilniej zanim Kościół Boży zostanie odrodzony poprzez łaskę i moc Ducha Świętego.

 

Siłą, która przyciąga Ducha Świętego na Ziemię, jest płacz i wołanie jego uciskanych i prześladowanych dzieci. To na ich prośbę, na ich błagania Duch Święty schodzi na Ziemię, aby odbudować Królestwo Boże w duszach. Bóg czeka już swojego dnia, w którym przyjdzie posiąść to, co do Niego od wieków należy. Wszystkie narody, wszystkie ludy Ziemi poznają jak wielki jest ich Pan i Stwórca całego stworzenia.

 

Zapisz, Moje dziecko, będę mówiła tobie, o wszystkich aspektach tego Bożego przyjścia. Chcę podawać wam wszystkie możliwe lekarstwa, abyście możliwie czyści i święci przystąpili do Boga w Jego chwale.

 

Moje dziecko, to wszystko co chciałam ci powiedzieć o ustanowieniu tego święta, które jest dla Nieba wielkim weselem i świętem. Pewnego dnia Niebo i Ziemia zostaną połączone w łasce i wówczas Ziemia będzie się weselić wraz z Niebem i wszystkie stworzenia będę błogosławić i wychwalać Boga. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...