Aktualności

2020-09-08 15:30

Kontemplacja Maryi. MATKA KOŚCIOŁA. Ucisk, jakiego jeszcze nie było

KONTEMPLACJA MARYI

Matka Boża: Moje dziecko, posłuchaj słów twojej Matki i kierowanych do całego Kościoła świętego: Wkrótce przyjdzie na ciebie [Kościele] ucisk, jakiego jeszcze nie było. Kościół katolicki będzie znienawidzony i tępiony wszelkimi sposobami. Wiele dusz usłucha głosu serca i otworzy się na prześladowanego Boga. Wiele osób pozna prawdę i zobaczy, że ostrzeżenia o zbliżającym się niebezpieczeństwie i zamachu na samego Boga nie były bezpodstawne. Kościół dopiero w obliczu swojego ucisku, swojej niedoli, zrozumie w czyich znajduje się rękach. Młodzi kapłani wystąpią z Kościoła, lękając się o swoje życie. Nastąpi zupełny podział na tych, którzy są z Boga i na tych, którzy Boga odrzucają. Choć niebezpieczeństwo utraty dóbr i majątków będzie wielkie, wielu szanowanych ludzi nawróci się i będzie pomagać Kościołowi.

 

Chciałabym, aby wszyscy, którzy przysięgali Bogu wieczną służbę w niej wytrwali, ale ten, kto chwali Boga tylko ustami, kto nie poznał Jego wierności, nie zachowa własnej. Liczne zdrady staną się tylko widoczne dla ludzi, ponieważ dla Boga od dawna są widoczne. Strach przesłoni prawdę wielu ludziom i wpadną w pułapkę tego, który przesłania im prawdę o wiecznym życiu. Posłuchaj Mnie, córko, chciałabym, żeby narody zrozumiały, że Bóg wystawiając je na ostateczną próbę, pragnie dać im jeszcze jedną szansę, aby je zachować od zguby. Jeżeli w obliczu niebezpieczeństwa i zagrożenia wolności opowiedzą się za Bogiem, lękając się bardziej Jego niż swoich ziemskich wrogów, Bóg przyniesie im ocalenie, jeżeli zaś ulękną się bardziej ludzi niż Boga, wybór ten przyniesie im zagładę. To jest sprawiedliwe.

 

Lęk jest wielkim nieprzyjacielem człowieka, ponieważ zwraca jego myśli ku temu co ziemskie, a wówczas z łatwością możecie zaprzedać to, co Boskie. Pamiętajcie o Ezawie, który sprzedał swoje prawo pierworództwa swojemu bratu [Jakubowi] za miskę soczewicy i w konsekwencji tego utracił błogosławieństwo. Bóg to dopuścił, ponieważ Ezaw więcej myślał o tym, co przyziemne niż o tym, co duchowe. Pamiętajcie więc, aby więcej myśleć o tym, co duchowe i zawierzać Bogu to, co ziemskie. Dostaniecie zawsze wszystko, co jest wam niezbędne pod warunkiem, że oddacie Bogu wszystko to, czego On pragnie. To jest warunek czerpania Bożych darów.

 

Nie pozwólcie więc, aby nieprzyjaciel wasz [szatan], oszukał wasze myśli. Niech każdy pamięta o swoim wiecznym życiu i wszystko zawierza Temu [BOGU], który ma moc je ocalić. Każdą próbę traktujcie jako szansę udowodnienia Bogu swojej miłości i wierności, jako szansę odpokutowania za swoje winy i zdobycia wiecznej szczęśliwości. Podchodząc tak do wszystkich wydarzeń, będziecie błogosławić Boga za Jego miłosierdzie, podczas gdy ludzie, pozbawieni łaski na skutek swej zatwardziałości, będą rozpaczać i złożyć Bogu, coraz bardziej tracąc szanse uratowania swoich dusz.

 

Bóg wystawi was, dzieci, jak pyłki na wiatr, abyście poznali, kim w istocie jesteście. Żadna siła ludzka nie zdoła was ocalić, żadne ludzkie sposoby nie mogą mierzyć się z siłą Wszechmogącego Boga i grzeszy ten, kto chce ocalić swoje życie, nie nawracając się. Zostanie zmieciony z powierzchni ziemi za swoją pychę. Ziemia należy do Boga i wszystko co się na niej znajduje, Jemu podlega. Kto tego nie uzna i wbrew samemu Stwórcy będzie się chciał ocalić, drwiąc z Jego mocy, tego Bóg zetrze na proch, dając dowód swojej wszechmocy i władzy na niebie i na ziemi. Tylko uciekając się do Boga, możecie znaleźć pociechę i ocalenie. Ten, który wymierza sprawiedliwość, ma moc powstrzymać swą karzącą rękę. Jednak nie proście o swoje domy, swoje majętności, proście tylko i wyłącznie o dusze. Ta walka nie toczy się o dobra ziemskie, ale o dobra wieczne. Ta walka toczy się o wasze dusze, a dobra ziemskie są tylko znamieniem zbawienia lub potępienia, w zależności od tego, jak są traktowane.

 

Jestem Matką wszystkich narodów, choć niektóre wcale Mnie nie chcą znać. Tych nie będę mogła ocalić, ponieważ Mój Syn gniewa się na nie bardzo za wszystkie obelgi i wszystkie drwiny, jakich doznałam z powodu Mojego Niepokalanego Poczęcia. Szatan, zazdrosny o Moje łaski, skierował przeciwko Mnie Moje własne dzieci, aby hańbiły Moje Imię, aby Moje dzieci nie stały się podobne do Mnie i nie odebrały swojej nagrody w Niebie.

 

Ten czas, jaki wam pozostał, trzeba ofiarować ludzkości, wzywając ją do powrotu [NAWRÓCENIA]. Córko Moja, chcę, aby wszystkie Moje dzieci powierzyły się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...