Aktualności

2022-11-25 16:19

Kontemplacja Maryi. MATKA KOŚCIOŁA. Skutki modernizmu

KONTEMPLACJA MARYI

Matka Boża: Skoro wróg Kościoła świętego wtargnął do wnętrzności Kościoła, nie możecie być jemu posłuszni i jego woli pełnić. Musicie rozważyć, Moje dzieci, co cieszy Mojego Syna, a co Go rani. Postępujcie rozważnie i bez złości, ale Mój Syn w wielu miejscach świata już wołał, jak niegodnie jest przyjmowany [Komunia św. na stojąco, na rękę, od szafarzy], i odnowa Kościoła musi nastąpić poprzez takie dusze, poprzez najmniejsze dusze, które ponad wszystko ukochały Pana.

 

Moje dziecko, Chrystus wiele razy powtarzał wam, jak bardzo upokarza Go wasza niewiara i nieświadomość. To wy tworzycie Kościół Boży. Jesteście jego członkami i to jaki jest Kościół od was, dzieci, zależy. To na was jest teraz pełna odpowiedzialność przemiany wewnętrznej Kościoła i powrotu do jego korzeni, ale nie w tym sensie, o jakim wam mówią uczeni w Piśmie [kapłani]. Nie do czasu apostołów, ale do niedawnego czasu, poprzedzającego czas, w którym szatan został wypuszczony na Ziemię, aby rozpoczął swoje dzieło zniszczenia Kościoła Bożego. Wszystkie postawy liturgiczne poprzedzające ten czas były bardzo nabożne i uniżone względem Boga.

 

Modernizm w Kościele Bożym ma na celu zmylenie owieczek Pana, żeby zatraciły wiarę w prawdziwość Sakramentów świętych. Ja wiem, że będą wam zarzucali nieposłuszeństwo wobec księży, ale, Moje dzieci, czy i Chrystus nie był szykanowany, dokonując cudów w szabat? Również On poprzez swoje miłosierne uczynki sprzeciwiał się prawu. Ale czy miłość nie jest prawem samym w sobie?

 

Zatem, Moje dzieci, klękajcie na kolana. Tylko wasze kolana mogą odnowić Kościół, tylko wasze ofiary mogą odnowić serca tego ludu. Nie bójcie się. We wszystkich swoich działaniach kierujcie się miłością do Boga i do ludzi, a nie pobłądzicie. Pamiętajcie, że okazując szacunek Bogu, służycie Mu najlepiej. Nowe prawa w Kościele są tylko prawami ustanowionymi przez człowieka. Wy musicie pozostać wierni Bogu w swoich sumieniach. Mój sługa, a wasz papież [Benedykt XVI], wyraźnie pokazuje wam kierunek. Klękajcie dzieci na kolana, bo stopień profanacji Boga w dzisiejszych kościołach jest tak wielki, jak nigdy nie był, przez wszystkie czasy.

 

Wynagradzajcie to Panu, bo wielkie są Jego cierpienia zadawane przez najbliższe mu dusze [kapłani]. Nie bójcie się. I Syn Mój został okrzyknięty buntownikiem i wichrzycielem, a czyż nie działał tylko z miłości i miłością samą? Tak i wy, dzieci, nie bójcie się świadczyć o prawdziwej obecności Pana w Sakramencie Komunii świętej i klękajcie na kolana tak, jak wam Duch Święty w duszy nakazuje. Błogosławię was, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...