Aktualności

2020-09-08 15:21

Kontemplacja Maryi. MATKA KOŚCIOŁA. Nauka Matki Bożej

KONTEMPLACJA MARYI

Ku przestrodze tych apostołów [KAPŁANÓW], którzy więcej boją się ludzi niż Boga i zwlekają z nawróceniem.

 

Matka Boża: Dzieci, jestem Matką Kościoła świętego. Gdybym mogła zejść na ziemię i pouczać was, jak to czyniłam z Moimi pierwszymi apostołami… Niestety, teraz tego uczynić nie mogę. Mówię jednak do was i pouczam was w tysiącu znaków na całej Ziemi. Serca [współczesnych] apostołów [kapłanów] stały się jednak wyważone, zrównoważone i nieufne. Zbyt wiele doświadczenia, wykształcenia, układów, zbyt wiele oparcia w człowieku, a zbyt mało ufności w Bogu. Gdybym Ja sama zeszła z Nieba i poczęła pouczać każdego z osobna, wtedy większość z nich posłuchałaby. Poczuliby się wyróżnieni w ławce i usłuchaliby. Jednak kiedy ze słowem Moim przychodzę do najbiedniejszych, nie chcą uchylić się do Moich pragnień, bo musieliby uznać wywyższenie w łasce dla najmniejszych i najbiedniejszych, a to wymaga już okazania pokory. Jednak nawet gdybym przyszła do wszystkich współczesnych apostołów i tak nie udałoby Mi się przekonać wszystkich z nich, tak, jak mimo Moich wszelkich wysiłków nie zdołałam uratować Judasza Iskarioty. Jego serce było już zgubione.

 

 

Tak samo jest współcześnie. Część patriarchów Kościoła sądzi, że zdoła spłacić swój dług wierzycielom, że zdoła nakarmić ich chciwość i złość i wówczas będą już wolni i wtedy się nawrócą. Bądźcie rozważni. Judasz wziął pieniądze i wydał Syna Bożego, ale czy po dokonaniu tej zbrodni był już wolny? Czy był zdolny do nawrócenia? Poprzez każde nieposłuszeństwo łasce Bożej i Bożemu natchnieniu oddajecie się we władzę diabła. To jest wieczny wierzyciel. Tego długu nigdy nie zdołacie spłacić. Im więcej mu płacicie, tym silniej jesteście mu dłużni, bo płacicie mu daninę z jego własności i stajecie się jeszcze więcej zniewoleni przez tego nieczystego i chytrego ducha. Wpadacie w pułapkę bez wyjścia i w końcu następuje moment ostatecznej zdrady, moment decydujący o życiu lub śmierci duszy. Od tej chwili łaska Boża nie ma już dostępu do duszy, aby mogła rozświetlić umysł i ukazać prawdę. Od tej chwili jesteście niewolnikami. On was prowadzi i gubi. Z tej niewoli może wydobyć już tylko Bóg, ale czy zechce? Czy oddana diabłu dusza ludzka jest zdolna wyprosić tę łaskę? Judasz tego nie potrafił.

 

Kto nie posiada Ducha Bożego nie może wypowiedzieć słów: „Jezus jest Panem”, jak więc ma błagać tego Pana o litość? Jak ma okazać uniżenie i żal? Dlatego kto obawia się ludzi, już oddaje się w niewolę szatana. Ufajcie tylko Bogu i tylko Jemu spłacajcie wasze długi. To On was wykupił z niewoli grzechu i tylko Jemu należą się wszelkie wynagrodzenia. Jemu spłacajcie, a nie pożałujecie. To jest Moja nauka ku przestrodze tych, którzy igrają z własnym życiem i nie boją się Boga. To życie może być wam odebrane również zanim zrozumiecie swoje winy. Bądźcie wierni Najwyższemu Sędziemu. Poszukujecie Jego dróg w ubóstwie, wyrzeczeniu i modlitwie, a Duch Boży wskaże wam prawdę. Nie prześladujcie niewinnych, bo Bóg Ojciec zawsze prędzej czy później ujmie się za nimi i doświadczycie wielkiej nędzy. Bóg jest wierny tym, którzy go miłują, jest ich obroną i mocą. Bądźcie bardzo roztropni, wymierzając chłostę świętym Bożym. Błogosławię was, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...