Aktualności

2022-11-24 16:07

Kontemplacja Maryi. MATKA KOŚCIOŁA. Maryja – Współodkupicielka

KONTEMPLACJA MARYI

Duch Święty: Maryja, Moja przeczysta Córka, miała jedyną drogę do Mnie i Ona jedyna została wywyższona do Mojej chwały jako człowiek. Jej połączenie ze Mną miało inną naturę, albowiem była Ona Moją Oblubienicą i Matką Syna Bożego. Inna jest łaska dla Matki Boga i natura połączenia człowieka i Boga w tej jedynej świętej istocie była jedyna i niepowtarzalna. Żaden człowiek nie dostąpi połączenia tak doskonałego i żaden nigdy nie dostąpi.

 

Maryja, Moja ukochana Oblubienica, stała się Współodkupicielką całego ludzkiego rodu, a poprzez swoje Niepokalane Poczęcie była Mi jedynym, przeczystym dzieckiem, jakie nie narodziło się od czasu Adama i Ewy. Moja jedyna, ukochana Córka była ze Mną połączona duszą i ciałem, abym mógł w Niej objawić odwieczną Wolę Boga, jaką było narodzenie Syna Bożego z Dziewicy, Jednorodzonego Syna Bożego, którego przeznaczeniem było Odkupienie rodzaju ludzkiego. Poprzez Jego krwawą i bolesna Mękę dostąpiliście, dzieci, odpuszczenia wszystkich waszych grzechów i ponownego wejścia do domu waszego Ojca. Błogosławię was, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...