Aktualności

2020-09-23 13:14

Kontemplacja Maryi. MATKA BOŻA Z WYKROTU. Czynienie pokuty może zawadzać tylko szatanowi

KONTEMPLACJA MARYI

Matka Boża: Wiesz, jak bardzo chcę obdarowywać wszystkich ludzi, oni jednak w dużej mierze nie chcą nawet wyciągnąć do Mnie rąk, abym je mogła napełnić łaskami, a co dopiero ponieść ofiarę dla Mnie, swojej Matki, aby napełnić łaskami również serca, które tych łask nie pragną i aby zadośćuczynić Mojemu Sercu za wszystkie przykrości, jakie sprawiają Mi Moje dzieci na całym świecie.

 

Dziękuję wam, że ten dzień stał się dla was tak ważny, że ofiarujecie Mi wszystkie wasze cierpienia i trudy. Moim jedynym pragnieniem jest zwrócić wszystkie ludzkie serca ku Bogu, Moje dzieci, które Mi powierzył, umierając, Mój Syn, przyprowadzić do Niego i oddać je Jego miłości. Całym Sercem pragnę zadośćuczynić Jego miłości, zranionemu Sercu Boga, za wszystkie cierpienia, jakich doznaje od niewdzięcznego świata. Zadośćuczynienie to dokonuje się poprzez Moje wierne sługi, które wypełniają wolę swojej Matki. Chciałabym, żebyście nie upadali na duchu, ponieważ czas próby wkrótce się skończy. Musicie wykorzystać wszystkie chwile, aby zjednać sobie łaski u Boga i wyprosić miłosierdzie dla świata, w stopniu, jaki jest jeszcze możliwy.

 

Moje dzieci, dziękuję wam, że okazujecie Mi tak wielką miłość i podejmujecie ten wysiłek, ponieważ was o to proszę. Tutaj [na Ziemi] każda chwila ma wagę złota, każde wyrzeczenie i zadośćuczynienie czynione Bogu ma ogromną wartość. Cześć i chwała Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, musi być przywrócona w wymiarze, jaki jest godzin Najwyższego Boga. Wiem, że dziś wielu ludzi, w tym Moi umiłowani synowie, kapłani tej ziemi, czynią wysiłki, aby wam przeszkodzić, abyście nie słuchali Moich wezwań. Nie martwcie się ich groźbami, ponieważ Ja, Maryja, proszę was o to, nikt nie ma prawa wam tego zabraniać. Czynienie pokuty może zawadzać tylko szatanowi, Moje dzieci, a wasze cierpienia i trudy są przyjmowane w Niebie z wielką radością. Bóg wysłuchuje waszych modlitw i z radością spogląda na wasze ołtarze, na których składacie Mu swoje życie, swoje rodziny i zasługi.

 

Pamiętajcie, że wasza Matka zna wasze potrzeby. Proszę was, ofiarujcie Mi wasze wysiłki, posty i modlitwy, a Ja będę się troszczyć o sprawy, które Mi powierzacie. Potrzebuję jednak waszych ofiar dla ratowania świata i ludzkości, dusz, które w swoim zaślepieniu zmierzają ku śmierci wiecznej [PIEKŁO]. Pamiętajcie, że sprawy, o które Mnie prosicie, choćby i najważniejsze, nie mogą przesłonić wam troski o Zbawienie dusz. Ofiara za Zbawienie jednej duszy jest wiele więcej warta niż wszystkie ofiary za wszystkie sprawy. Pamiętajcie w waszych modlitwach o tych duszach, które nie mają znikąd ratunku i zmierzają ku zatraceniu. Polecajcie Mi te dusze, oddajcie Mi choć część waszych ofiar za te dusze, abym mogła je ratować. Wiem, że martwicie się o wasze rodziny, ale pamiętajcie, że cały świat jest waszą rodziną i nie przedkładajcie waszych osobistych trudności nad Zbawienie dusz. Przede wszystkim tam chcę wysłać łaski, tam chcę składać wasze ofiary dla Mojego Syna, dla którego nie ma nigdy większej radości niż Zbawienie i ocalenie duszy. Niech was błogosławi Mój Syn Jezus Chrystus, w walce o swoje Królestwo na tej Ziemi. Błogosławię was, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...