Aktualności

2022-12-01 16:17

Kontemplacja Maryi. MATKA BOŻA I MATKA NASZA. Matka dusz

KONTEMPLACJA MARYI

Matka Boża: Mówiłam wczoraj o Mojej matczynej miłości. Powiem ci jednak o tym, dlaczego człowiek przestał wierzyć, że ma Matkę w Niebie. Przede wszystkim przestał wierzyć w Niebo, w Piekło i rzeczywistość wieczną. Cała uwaga człowieka jest dziś skierowana na zaspokojenie potrzeb chwili, nie na wieczność, która się dopiero zacznie po śmierci człowieka. Jestem Matką na wieki i należę do świata ducha. Omamieni ułudą rzeczy doczesnych, nie staracie się budować rzeczy wiecznych. Więź ze Mną jest rzeczywistością duchową. Jestem Matką waszych dusz, nie waszych ciał. Jednak wasze dusze są zagłuszone przez wasze ciała. Nie rozpoznajecie Mnie więcej. Dopiero kiedy Bóg sam zdejmie łuski z waszych oczu, możecie Mnie rozpoznać i odczuć, jak bardzo Mnie pragniecie jako Matki. Przytulam wasze dusze do Mojego Serca, tulę je wszystkie w Moim matczynym łonie.

 

Dzieci, musicie zrozumieć, że wasze dusze nie są samotne, mają Matkę, która stale za nimi oręduje. Mówię o waszych duszach, bo tylko one potrafią Mnie dostrzec i pokochać i tylko one są naprawdę istotne. Zapamiętajcie to, że Matka, którą dał wam Bóg, jest tą samą Matką, którą wybrał dla siebie. Dając wam to samo, czym obdarował sam siebie, czyni was swoimi braćmi i wywyższa. W tej tajemnicy możecie dostrzec pokorę Boga, który niczego nie zatrzymuje dla siebie, ale pragnie dzielić wszystko z wami.

 

Moje dziecko, nie bój się. Wszystko co zapisujesz, pochodzi wprost ode Mnie, od twojej Matki. Gdybyście mogły dostrzec duszę człowieka… jest ona dokładnym odzwierciedleniem myśli człowieka i życia, jakie prowadzi. Na duszy odbija się każdy dzień i czyni ją piękną lub odrażająca. Wszystko to zależy już od was. Jeśli chcecie być podobni do Mnie i głębiej odczuwać Moją opiekę, musicie stać się bardziej duchowi, więcej oddani modlitwie i rozmyślaniu niż kontemplacji tego świata. Jako Matka duchowa jestem odsuwana przez was, przez wasze grzechy. Im czystsze są wasze dusze, tym bliżej was jestem. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...