Aktualności

2022-11-29 16:17

Kontemplacja Maryi. MATKA BOŻA I MATKA NASZA. Macierzyństwo Boskie i macierzyństwo ludzkie

KONTEMPLACJA MARYI

Matka Boża: Chciałbym przyjść do ciebie z przesłaniem, które jest kluczowym do zrozumienia Mojego miejsca w świecie: Jestem Matką. Poprzez Moje wyższe macierzyństwo dostąpiłam łaski orędownictwa za wami jako Matka. Chcę dziś uświadomić wam, dlaczego zostałam nazwana Matką i co to oznacza. Chcę zostawić wam orędzia, które ukażą Mnie światu w nowym świetle – jako Matkę ludzkości. 

 

Powiedziałam ci już, że Moje macierzyństwo jest łaską, które otrzymałam poprzez macierzyństwo Boskie i na jego mocy zostałam obdarowana dziećmi Boga, które w bólach poczęło Moje Serce, aby zrodzić je do nowego życia poprzez uczestnictwo w cierpieniu odkupieńczym Mojego Syna. Powiedziałam ci, że w bólu poczęłam, ponieważ łaska poczęcia i porodzenia wszystkich Moich dzieci zawiera się w tajemnicy Krzyża. To w nim i poprzez niego otrzymałam potomstwo. 

 

Moje potomstwo jest owocem Mojego dziewictwa. Doskonałe dziewictwo zaowocowało Boską płodnością, wydając na świat Syna Bożego, a wraz z nim całe potomstwo Boga. Jak dalece czyste i ofiarne było Moje dziewictwo, tak dalece rozległe są jego owoce, a więc pełnia dziewictwa przyniosła pełnię płodności, przynosząc Mi macierzyństwo doskonałe, inaczej mówiąc – macierzyństwo pełne. 

 

Na tej podstawie chcę wam wszystkim ukazać, że tak samo jak prawdziwe jestem Matką Zbawiciela, tak samo prawdziwie jestem waszą Matką, bo na mocy tych samych zasług otrzymałam łaskę macierzyństwa Boskiego i macierzyństwa ludzkiego. Oba te macierzyństwa są nierozłączne, ponieważ przyjmując Jezusa pod Moje Serce, przyjęłam Go wraz ze wszystkimi, którzy do Niego należą, a stając się Matką u boku Ojca, stałam się Matką wszechrzeczy. Chrystus jest Bogiem. Będąc Matką Boga, jestem Matką wszystkiego, bo Bóg jest wszystkim, co jest. 

 

Jednak macierzyństwo, o którym pragnę mówić, jest osobiste wewnętrznie najprawdziwsze i jedyne. Bóg wybierając Mnie na Matkę swego Syna, dał Mi udział w swoim Boskim rodzicielstwie. Podzielił swoje ojcostwo na dwoje i uczynił Mnie Matką, sam pozostając pełnią ojcostwa. Chcę jednak ukazać wam to, że jeżeli zostałam obdarowana udziałem w rodzicielstwie, jakim Bóg obdarzył swojego Syna, o ile pewniej obdarzona zostałam rodzicielstwem w znaczeniu ludzkim wobec całego potomstwa Boga. Syn Boży jest szczytem łaski, jaką obdarzył Mnie Bóg. Dzieci Boże są Moimi dziećmi na mocy tej pierwszej łaski, jaką otrzymałam. Macierzyństwo ludzkie zawiera się w macierzyństwie Boskim. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...