Aktualności

2023-02-04 16:17

Kontemplacja Maryi. KRÓLOWA POLSKI. Wszystko, co jest Polskie, jest maryjne

KONTEMPLACJA MARYI

Św. Stanisław Kostka: Chciałbym wam powiedzieć o ważnej rzeczy, której nie wiecie, a mogłaby wam pomóc. Jestem w Niebie wśród tych świętych, którzy mają ten zaszczyt, wypraszać łaski u Najświętszej Maryi Panny. Ktokolwiek czcił Matkę Bożą za życia, ten staje się i po śmierci bardzo z Nią związany i ma prawo przedstawiać Jej swoje pragnienia. Ja chciałbym prosić o pomoc dla was, dla całego Narodu Polskiego. Jestem zatroskany o losy mojej Ojczyzny. Bardzo smutno potoczył się jej los i winna jest swojej niedoli. Jednak Bóg zawsze sprzyja tym, którzy całym sercem proszą Go o to przez Najświętszą Maryję Pannę.

 

Nie ma narodu, który kochałby Maryję bardziej niż Polska. Jeśli Polska wyrzeknie się Matki Bożej, straci wszystko i przestanie być Polską. Wszystko, co jest polskie, jest maryjny, wszystko, co maryjne, jest Boże. Trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby Matka Boska była czczona z wielką gorliwością w całym narodzie. Gdyby Polacy wiedzieli, co stałoby się z Polską, gdyby nie Ona [Maryja], już wiele razy. Za wszelką cenę Polska musi utrzymać kult Matki Bożej. To jest dla Polaków sprawa życia i śmierci. Jeśli uda się to zrobić, Polska będzie ocalona. Wszystko rozegra się w tej walce. Nie pozwólcie sobie wydrzeć Jej świąt, nabożeństw i wizerunków. Nigdy dość Jej obrazów i figur. Nie bójcie się mnożyć Jej czci, bo wszędzie, gdzie Ona postawi swoją stopę, szatan zostanie zmiażdżony. Wszystko, co się dokona, dokona się przez Nią. Wszystko zależy od Niej.

 

Posiadać względy u Matki Boga, to jak posiadać względy u samego Boga, nawet więcej, bo Bóg mógłby z jakiegoś powodu czegoś sobie odmówić, ale Jej nie potrafi. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby Polska nie utraciła swojego maryjnego orędownictwa. Musicie stale wzywać pośrednictwa Maryi na Ziemi, bo my, w Niebie, nieustannie Ją za was prosimy. Pamiętajcie, za nic w świecie, choćby się wam nie wiem co proponowało, nie możecie ująć nic ze swojej części dla Matki Bożej, bo jeśli Ona ujmie choć trochę ze swojego orędownictwo wobec Polski, skutki tego będą bardzo bolesne. Zapamiętajcie, żeby stale powiększać Jej chwałę na tej Ziemi, którą sama sobie wybrała. Na takie zaszczyty nie można sobie zasłużyć, ale dzięki wytrwałości i wierności wobec Maryi wielu pokoleń Polaków, jesteśmy otoczeni Jej szczególną opieką i upodobaniem.

 

Nie obawiajcie się podkreślać tego szczególnego nabożeństwa i ogłaszać wszem i wobec, że Maryja jest Królową Polski. To zaszczyt i siła, jaka tkwi w tym narodzie, dzięki czemu może on wyprosić bardzo wiele. To najważniejsze, o czym chciałem wam powiedzieć. Bardzo wiele się modlę w tej właśnie intencji, żeby Polacy przypomnieli sobie, jak wielkich dostąpili zaszczytów, żeby sama Matka Boża upomniała się tutaj o swoją cześć. Wszystko jest teraz w Jej rękach. Módlcie się do Maryi, Ona wam pomoże. Błogosławię was, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...