Aktualności

2020-09-18 11:59

Kontemplacja Maryi. KRÓLOWA POLSKI. Walka o dusze nie ma sobie równej. Umocnienie w nadziei dla Polaków

KONTEMPLACJA MARYI

Matka Boża: Przychodzę, aby ogłosić światu nadejście Mojego Syna, Jezusa Chrystusa Króla. Mój Syn, ukryty w ludzkim ciele, w biednym niemowlęcym ciele, skrył swoją sprawiedliwość i swój Majestat, ale ten, kto Go umiłował, dojrzał w Nim swego Króla i upadł na kolana przed Tym, który się tak umniejszył. Mój Syn przyjął postać ludzką dla człowieka, aby ukazać ludzkości miłość, jakiej nie znała. Mój Syn, Bóg, urodził się, aby zostać zabity, Bóg dał Mu ludzkie życie, a człowiek odebrał Mu do niego prawo. Miłość została ukarana za swoją wspaniałomyślność. Im większe dobro, tym większa nienawiść w nie uderza.

 

Szatan nigdy się nie poddał, ponieważ siła, która nie pozwala mu odejść z tego świata to nienawiść, dzięki której nigdy nie odczuwa znużenia swoim dziełem. Ja kroczę tuż za nim, podnoszę to, co strącił, naprawiam to, co zniszczył i Moją pokorą zjednuje duszę Bogu, tym samym pokonuje szatana, ponieważ biorę w ramiona to, co on znieważył, podnoszę i całuję to, czym on pogardził. Chciałabym podnieść tak każdą duszę ludzką, odpokutować jej winy i ofiarować ją Mojemu Synowi. Wszystko to uczynił jednak już Mój Syn. On podniósł z upadku cały świat, który szatan znienawidził i splugawił swoim grzechem, ucałował go i wziął na ramionach, i poniósł na ołtarz, aby na nim odpokutować winę Adama, Ewy i wszystkich dusz stworzonych przez swego Ojca. Oczyścił je, przywrócił im godność i oddał swojemu Ojcu.

 

Chciałabym, aby dusze zrozumiały swoją wartość. Wartość duszy jest niezmierzona, bo stworzona przez samego Boga, na Jego obraz i podobieństwo, jako dusza – córka, jako prawda o wszechmocy i pięknie Boga. Piękność duszy stworzonej jest tak wielka, że aniołowie upadają na twarz, wielbiąc Boga za każdą stworzoną duszę. Śmierć każdej duszy zadaje Bogu niewymowny ból, dlatego szatan niszczy te dusze jedna po drugiej, mszcząc się na Wszechmocnym Bogu za Jego wspaniałomyślność względem ludzi.

 

Moje dzieci, poznajcie, że żyjąc w śmiertelnym grzechu, jesteście w śmiertelnym niebezpieczeństwie, bo tym samym wypowiadacie wojnę Bogu i stajecie się dziećmi tego, który nienawidzi Boga [SZATANA]. Zabijając siebie, godzicie w nieśmiertelne życie Boga, który, choć nie może być zabity, umiera, umierając w każdej stworzonej duszy. To śmierć, którą zadaje szatan. On nie pragnie od was niczego, niczego w was nie podziwia, w niczym wam nie pomaga, on tylko pragnie waszej śmierci, wiecznej śmierci [PIEKŁO], aby poprzez was mordować Boga.

 

Posłuchajcie więc, Moi wybrani. Walka o dusze nie ma sobie równej. Prowadzę was na tę walkę. Chciałabym wyrwać diabłu narody, nie tylko miasta, nie tylko wsie, ale całe narody. Do ciebie, Polsko, mówię, jak do Mojej córki. Chciałabym uwolnić cię z tej niewoli, jaką włożył na ciebie szatan, kupił cię tanio. Pamiętaj, jak drogo kupił cię Bóg, do niego należysz. Pragnę, aby Moja córka [Polska] pracowała wraz ze Mną, depcząc głowę szatana. Chcę pójść przed wami, chcę być waszą siłą. Polska wypełnij swoją misję, jeśli jej synowie i córki zapragnął ratowania dusz bardziej niż czegokolwiek innego. Nie poddawajcie się. Bogu jest miła wasza ofiara. Nie przestawajcie odmawiać różańca w intencji waszej Ojczyzny. Pamiętajcie, że poświęcenie, którego dokonujecie w Moje Imię [Żertwa Ofiarna za Ojczyznę], jest w Bogu nad wyraz miłe, ponieważ stajecie się narzędziami do walki w Jego ręce. Pamiętajcie, że kiedy Bóg uderza, uderza wami, Moje dzieci, to musi być nie raz bolesne. Dla was jest jednak zaledwie bolesne, dla nieprzyjaciela dusz, śmiertelne.

 

Chciałabym umocnić wasze dusze w czynieniu dobra. Odradzajcie się poprzez tę ofiarę, ponieważ dusza, która wydaje się jak Mój Syn, z miłości do Boga i upadłych dusz, zyskuje wielkie łaski, którymi może rozporządzać, proszę Boga o litość dla dusz. Wasz głos jest słyszalny w Niebie. Aniołowie, których wyzywacie, przybywają wam na ratunek. Ta ofiara nie jest jeszcze doskonała, ale jest szczera, jest prawdziwa, jest miłością, która najbardziej podoba się Bogu.

 

Niech was Bóg błogosławi, Moje dzieci. Jestem z wami we wszystkich waszych gorących modlitwach. Nie poddawajcie się. Moja nadzieja jest wielka, Moja nadzieja niech napełni wasze serce, abyście nigdy nie poddawali się wobec świata, ale zawsze z miłością szli naprzód, w Moje Imię, do tego was upoważniam i do tego was wybrałam. Moja córko, Bóg wciąż czeka na modlitwy tego narodu, na modlitwy serca. Wasza ofiara jest miła Bogu, przyjmuje ją, nie pozwólcie więc sobie na odpoczynek, kiedy jest czas walki, nie traćcie gorliwości. Błogosławię was, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...