Aktualności

2020-02-14 15:38

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. ZBAWICIEL. Odpowiedzialność za Zbawienie drugiego człowieka

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Jedno westchnienie twoje, każda myśl i słowo biorą początek w Mojej mocy. Twoja mądrość i pobożność są Moim darem, więc nie przypisuj sobie wyższości nad innymi, bo jeśli ciebie hojnie obdarowałem, wielką pychą jest przede Mną wynoszenie się nad innymi. Każdemu daje łaski, ale nie każdemu jednakowo, więc lepiej módlcie się za tymi, którzy może mniej od was łaski dostali i teraz są sami zanurzeni w niedoli i niewoli nieprzyjaciela [SZTANA]. Módlcie się za nich i nie sądźcie, że są od was gorsi tylko dlatego, że nie wstąpili jeszcze na Moją drogę.

 

Kto więcej dostał, więcej będzie odpowiadać za każdą duszę, za którą powinien był się modlić. Czasem stawiam wam na drodze wrogie wam dusze tylko i wyłącznie po to, abyście się za nich modlili, bowiem widząc waszą pobożność, daję wam kolejną łaskę, duszę do uratowania. A wy sądzicie, że to za karę dopuszczam na was to nieszczęście. Ratujcie Mi te dusze. Nie odrzucajcie łaski, walcząc z tymi zgubionymi duszami ale zaopiekujcie się nimi z pełną miłością, bo po to daje wam wrogów, abyście ich dla Mnie zbawili poprzez wasze cierpienia i modlitwę.

 

Dzieci, wiem, że tego nie wiecie. Ufajcie tylko w Moje słowa i jeśli powiedziałem wam: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół”, to ich miłujcie. Kocham was, stworzenia, ale pomóżcie Mi w Moim dziele Zbawienia ludzkości. Dość mam samotności w Moim własnym Kościele. Wiem, że świat nauczył was ucieczki przed cierpieniem. Ja też chcę wam oszczędzić cierpienia, cierpienia wiecznego, dlatego daję wam możliwość uczestniczenia w Mojej Męce, dlatego sam wszystko za was wycierpiałem, a od was wymagam tylko współuczestnictwa w Moim cierpieniu. Nie jest to wieczna męka, ale ponoszenie wyrzeczeń dla Mnie i ze Mną.

 

Nigdy nie będziecie cierpieć tak strasznie, jak Ja cierpiałem, ale poprzez posłuszeństwo i wiarę możecie jednak ulżyć Mojemu cierpieniu, okazując wolę wspierania Mnie na Mojej drodze Zbawienia ludzkości. Chodźcie ze Mną. Ja nie porzucę Mojego krzyża, nawet gdybym miał iść sam. Wy jednak, dzieci, musicie zrozumieć, że Moje cierpienie było tak ogromne, ponieważ właśnie wziąłem je na siebie sam. Współuczestnicząc w Moim cierpieniu, przynosicie Mi ulgę. Im jest was więcej, tym większą ulgę Mi przynosicie i tym mniejsze muszą być cierpienia świata. Dobrowolnie przyjęte cierpienie ma o wiele większą zasługę niż cierpienie nieświadome i odrzucane z żalem, a czasem i nienawiścią do Boga. Cierpienie uświęcone współuczestnictwem w Mojej Męce jest Mi tak dalece miłe, że wylewam na świat zdroje łask i uzdrawiam ludzkość. Jednak jeśli to dobrowolne cierpienie nie jest podejmowane, muszę wówczas rozlewać cierpienie wśród dusz, które nie są gotowe go przyjąć, dlatego zasługa płynąca z tego cierpienia, nie połączonego z Moim cierpieniem, jest o wiele mniejsza i adekwatnie do tego ilość cierpienia, jakim obdarowuje świat, aby go uświęcić, musi być dużo większa. Wy nie pojmujecie Mojej sprawiedliwości, ale sprawiedliwość zawsze jest połączona z miłością, im większa miłość, tym większa sprawiedliwość, dlatego im więcej was miłuję, tym więcej daje wam cierpieć, aby tym silniej uświęcić wasze dusze, aby w końcu tym więcej was wszystkich uszczęśliwić na wieki. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...