Aktualności

2020-02-15 17:39

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. ZBAWICIEL. Obietnice Chrystusa a obietnice świata

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Moje dziecko, wiara jest łaską, którą otrzymują ci, którzy łakną. Nakaz płynący z Ewangelii skierowany jest do wszystkich serc, bo nie ma serca, którego nie pouczałbym w sposób nadprzyrodzony, jednak Moje działanie zawsze zależy od wiary, z jaką się spotykam. Znaki Mojej obecności towarzyszą życiu każdego człowieka, jednak to człowiek przypisuje jej działaniom nadprzyrodzonych mocy, gwiazd i innych stworzeń, Ja – jako Sprawca wszelkiego szczęścia, jestem postrzegany jako ostatni. Jednak jedynie Ja obiecałem ludzkości Zbawienie. Spójrz i poznaj, jak przewrotny jest świat, że nęci cię dobrem, które nie jest dobre i choć nie obiecuje ludzkości Zbawienia, przywłaszcza ją sobie poprzez kłamliwe obietnice, z których żadna nie dotyczy wieczności.

 

Świat zdobywa was poprzez kłamstwo zwodzące prawdziwą nadzieją, bowiem człowiek łaknąc Królestwa Niebieskiego, dąży do osiągnięcia go możliwymi dla niego sposobami, w zależności od swojej wiary lub niewiary. Niezależnie jednak od swojej wiary pragnie osiągnąć życie bez łez, wieczne szczęście w ciele bez chorób, starości i śmierci. Są to obietnice, które wam złożyłem, jednak zastrzegłem je pod pewnymi warunkami, których wypełnienie w tym życiu gwarantuje dopiero ich otrzymanie. Człowiek zaś upatruje osiągnięcie tego samego poprzez służbę światu i wypełnienie jego nakazów z tą różnicą, że świat obiecuje to wszystko tu i teraz, natychmiast. Obietnica świata jest więc obietnicą daną wam na to życie. Nie mówię już o tym, że jest ona kłamstwem, a tylko w złudzeniu wypełnia się na świecie. Mówię o tym, że Ja obiecałem wam to, co jest prawdziwe i wieczne, a nie chcecie przyjąć Moich obietnic i nie wierzycie Moim słowom.

 

Świat obiecuje to, czego nie posiada i to, czego nie może stworzyć. Ja, jako Stwórca, obiecuję i mam moc spełnić Moje obietnice. Wierzcie Temu, który ma moc wypełnić dane słowo i który dba o was od zawsze na wieki. Świat, jeśli nawet da wam namiastkę wypełnionych obietnic, są one warunkowane wyborem osiągnięcia ich za cenę utraty obietnic przyszłych, obejmujących wieczność. Podstępny jad świata zdobywa kolejne serca, a Prawda w całym bogactwie swojego Królestwa pozostaje niepoznana i wzgardzona. Wolna wola człowieka umożliwia mu wybór obietnic na to lub na przyszłe życie. Moje obietnice trwają na wieki i przypieczętowałem je własną Krwią, abyście mieli pewność, że tej pieczęci nikt inny nie zerwie, a tylko Ja mam moc dać wam to, co obiecuję. Moje świadectwo jest prawdziwe, bo zaświadczyłem o nim, rodząc się i umierając na waszych oczach, z miłości do tych, których życie było Mi droższe niż Moje własne.

 

Jak więc świat zaświadczył wam o prawdziwości swoich złudnych obietnic? Czy oddał życie za kogokolwiek? Czy zdolny jest do ofiary za tych, których zdobywa? Świat, Moje dzieci, już został potępiony, bo odwrócił chwałę Bożą i zwrócił ją ku sobie. Świat żądny jest z krwi tych, których porywa i żywi się ich krwią, zamiast ofiarować własną. Człowiek zaufał więc temu [SZATANOWI], kto pragnie jego śmierci, aby na ludzkich grobach tańczyć i biesiadować bez końca. Ja wzywam was do radości, która jest życiem, on do zabawy, która jest śmiercią. Uwierzcie raczej Mi, bo oddałem wam Moją Krew, abyście żyli i byli uleczeni, po trudach i oczekiwaniu, zachowując niewzruszoną nadzieję w wypełnieniu się Moich obietnic, dołączyli do Mojego szczęścia, które przygotowałem wam w Niebie, oddając sam siebie na Ofiarę za to szczęście, które pragnę z wami dzielić.

 

Jestem już wypełnioną Obietnicą, największą z obietnic, w której i poprzez którą spełniają się wszystkie obietnice. Wypełniłem więc dane wam słowo. Jeżeli więc chcecie się bawić, bawcie się we Mnie, jeżeli odpoczywać, tylko we Mnie, abyście wszelkie wasze pragnienia złożyli w Moich obietnicach, a zobaczycie własne szczęście i doświadczycie go, pragnąc raczej bólu i śmierci we Mnie niż życia i radości beze Mnie. Oczekuję, że okażecie się rozumni, aby zaufać Temu, który ma moc wypełnić obietnice dane wam na wieczność. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...