Aktualności

2020-02-15 17:37

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. ZBAWICIEL. Musicie stać się jak dzieci

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Kocham cię. Ofiaruję się za ciebie zawsze, ilekroć Mnie o to poprosisz. Nigdy nie odmówię ci Mojej Ofiary i Mojego Ciała. Ilekroć Ziemia będzie Mnie wzywała, tylekroć będę was karmił. Nigdy się tym nie znudzę i nie zmęczę, ponieważ uczyniłem to dla was, z Woli Ojca, ale dla was. Dlatego każda dusza, która przychodzi do Mnie, która pragnie Mszy świętej, która jest „sprawcą” tej Mszy świętej, uszczęśliwia Mnie, ponieważ Moja Ofiara nie jest zapomniana, ale przeciwnie, uświęca każde miejsce i znaczy Ziemię Moją Krwią, Ziemię, którą zdobyłem poprzez tą Krew.

 

Moja córko, Bóg ofiarował się ludzkości. Bóg nigdy nie żałuje swojej Ofiary, nigdy nie żałuje, że stał się człowiekiem. Gdybym mógł raz jeszcze wrócić na Ziemię w postaci człowieka, zrobiłbym to. Zrobiłbym to dla tych dusz, które ujrzawszy Mnie w postaci niemowlęcia, chciałby Mnie pielęgnować, doglądać i kochać. Czy trzeba stać się tak małym i bezbronnym, aby wymusić od was pieszczotę? Czy nawet wówczas drżelibyście przede Mną? Przecież nie może być straszny Bóg, który jest dzieckiem. Zrozum, że Moja niewinność była niewinnością zupełnie maleńkiego dziecka. Baranek Boży był jak mały Izaak w rękach swego ojca. Niewinny i bezbronny. Tylko taka dusza, dusza dziecka, może być przebłagalną ofiarą. Tylko niewinność może przyjąć na siebie winę. Pamiętajcie więc, że Baranek Boży, zanim złożył ofiarę z siebie Ojcu, najpierw stał się dzieckiem. I wy, najdroższe dzieci, musicie stać się takimi, zupełnie małymi, bezbronnymi, niewinnymi, czystymi, nieskalanymi i prostymi w zamiarach i intencjach. Wszelka przewrotność, intryga, wszelka ukryta intencja kala ofiarę tak, że woń, która unosi się do Nieba, jest już zepsuta i nie przynosi chwały Bogu, jest zakałą Ziemi. Bierzcie zawsze przykład ze Mnie. Ja jeden doskonale wypełniłem Wolę Ojca.

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz – Orędzia o dziecięctwie Bożym

Najpierw musicie się umniejszyć, stać się jak dzieci, a więc uwierzyć, zaufać zupełnie, odrzucić od siebie wszelkie wątpliwości, rozważanie ludzkich ideologii, myślenie praktyczne i światowe. Musicie zapomnieć wszystko, czego nauczył was świat i stać się posłuszni i pokorni w swoim działaniu. Oddajcie swoją chwałę, swoją wiedzę i mądrość Mojemu Ojcu, aby was oczyścił, uświęcił i uleczył. Gdy staniecie się najmniejsi poprzez pokorę i posłuszeństwo, wówczas przyjdzie na was czas, abyście wyszli z ukrycia. Oznacza to świadczenie w Moim imieniu. Aby zdobyć potrzebne wam łaski, musicie się umartwić, oczyścić z potrzeb i żądań ciała, musicie upokorzyć swoje ciała i żądze postem i modlitwą, gdzie zdobywa się siłę i mądrość do walki ze złym duchem. Dopiero tak oczyszczeni możecie świadczyć o Mnie, aby wasza nauka poparta była Moją mocą. Odwagę zdobywa się, doświadczając Mojej obecności. To wiara czyni was odważnymi, nie poparcie tłumu czy ważnych postaci. W Moich oczach wszyscy jesteście równi i nikt nie może za wami orędować, jeśli Ja na to nie zezwolę.

 

Ofiara, na jaką czekam, nie podkłada się pod ciosy oprawców, ale umiejętnie działa tak, aby jak najwięcej dusz poznało prawdę. Ofiarę z życia Ja sam wyznaczam. Nie może Mi ofiarować swojego życia ten, który pragnie śmierci, ale tylko ten, który pragnie życia. Zważcie, że od każdej duszy zażądam innej ofiary. Dla jednego będzie to ofiara z ciała, dla innego z ducha, a dla innego ofiara całopalna, w której złoży Mi ofiarę absolutnie ze wszystkiego. Ja sam zażądam i Ja sam postanowię. Wy nie wyglądajcie heroicznych czynów, ale Zbawienia dusz. To jest wasza intencja. Z tego powodu żądam od was ofiar, ponieważ czas Ziemi dobiega końca, a zadośćuczynienie, jakie jest Mi winna, nie wynagradza Mi za jej czyny. Chciałbym więc, aby wasze ofiary były piękniejsze, ponieważ ich ilość nigdy nie będzie wystarczająca. Niech więc będą piękne.

 

Pamiętajcie, że świat zbawił jeden Człowiek, wynagradzając za grzechy wszystkich ludzi. To prawda, że Jego Ofiara była również Ofiarą Boga i pozostanie na zawsze niedościgniona, jednak ofiara człowieka może w wielkiej mierze połączyć się z Ofiarą Boga i stać na w pół Boską, aby przebłagać Mój Majestat. Dałem wam tę łaskę, że ofiarując Mi swoje cierpienia, możecie zanurzyć je we Krwi samego Boga i przez Jego zasługi zdobywać wasze. Czekam więc na prawdziwie piękne ofiary, ofiary składane na Moją chwałę, nie na własną, z miłości, nie ze strachu, z miłością, nie ze zobojętnieniem i niedowierzaniem. Oddając Mi się bez miłości, ranicie Mnie! Za kogo Mnie uważacie!? Mnie interesuje tylko miłość! Tylko takie ofiary przyjmuję! Tylko i wyłącznie takie!

 

Zapamiętaj, Moja córko, i zapisz, że Bóg pragnie zadośćuczynienia z powodu odrzuconej miłości. Powodem Mojego działania jest i zawsze pozostanie miłość. Kto o tym zapomniał, niech wróci na miejsce, z którego wyszedł, i ponownie rozpocznie tę drogę. Od początku. A tym razem niech kroczy na kolanach, aby choć w taki sposób uczynić się małym aż do chwili, kiedy powstając i przewyższając innych o głowę, wciąż pozostanie od nich mniejszy. Kto kocha, ten się umniejsza; kto pragnie, ten się upokarza, aby zdobyć upragniony cel. To cała nauka na dzisiaj. Błogosławię cię, Moja najmilsza córko. Idź pokoju. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...