Aktualności

2020-02-14 15:40

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. ZBAWICIEL. Misja współodkupieńcza Mistycznego Ciała Chrystusa

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Posłuchaj nie sądź, że wszystko to dzieje się dzięki twojemu wysiłkowi. Twój wysiłek [to, że czynienie dobra tak wiele mnie kosztuje] jest wynikiem twojej niedoskonałości, ale nie ma wpływu na to, co pragnę uczynić. Powiem, co zechcę i uczynię, co postanowiłem. Nie z twojej woli, ale z Mojej, więc twoje starania służą Mi jako ofiara, ale nie jako środek wykonania Mojej Woli. Używam twego istnienia na tyle, na ile człowiek potrzebuje jego objawienia, aby mógł pojąć, jak czegoś dokonałem. Działam w sposób określony i ludzki, aby uczynić was współuczestnikami Mojego dzieła Zbawienia świata, a nie dlatego, że potrzebuję waszej pomocy. Chcę, abyście zasiedli na tronach chwały, tronach przygotowanych dla współodkupicieli.

 

Odkupienie już się dokonało, Moja Krew została wylana, ale to, ile tej Krwi spłynie na dusze, zależy już od was. Wasza ofiara powiększa zakres Mojej Ofiary, ponieważ Krew, którą wylałem, oddałem w wasze ręce, oddałem ją całą Mojemu Kościołowi i teraz od was i od waszej ofiary zależy, na jak wiele dusz zostanie wylana. To jest wasze współuczestnictwo w tym dziele. Cierpiąc, powiększacie moc zbawczą daną Kościołowi, który jak arka na wzburzonym oceanie niesie ratunek tym, którzy zdołają się w niej schronić. Wasz trud przyciąga dusze do tej arki, a Moja Ofiara daje im ocalenie. Dlatego Moje dzieło nie może już być udoskonalone, ale może być rozlane na większą ilość dusz. W tym znaczeniu jesteście współodkupicielami, ponieważ dzięki waszej ofierze zbawiam większą ilość dusz, ponieważ Mi je przynosicie, abym je zanurzył w Mojej Krwi i przywrócił im życie.

 

Umarli nie zmartwychwstają do życia wiecznego [chodzi o ludzi żyjących na ziemi w stanie śmierci duchowej zob. 1 J 5,16], ale ci, którzy jeszcze nie pomarli, których dusze wciąż walczą ze śmiercią wieczną, mogą być uzdrowieni mocą Mojej Krwi. Ja daję życie, daję lek, który przywraca oddech umierającym, jednak wy jesteście tymi którzy roznoszą go wśród chorych. Powierzyłem wam wszystko, czego potrzebują dusze. Dokonałem wszystkiego, czego można dokonać, aby każda dusza była zbawiona. Teraz jednak pozostawiam Mój skarb Mojemu Kościołowi, Mojej powiernicy, aby on mógł uczestniczyć w tym dziele, przyprowadzając Mi dusze, które mam zbawić. Dlatego wszyscy powołani na łono Kościoła katolickiego winni być zbawieni.

 

Potępienie wśród katolików dokonuje się na skutek ich niewiary i bezczeszczenia Mojej Krwi, do której dostali przystęp. Każdy katolik winien być współodkupicielem, ponieważ misja Kościoła nie jest misją złożoną wyłącznie na barkach osób duchownych, ale na barkach całego Mistycznego Ciała, tak więc każdy katolik winien troszczyć się o Zbawienie całego świata.

 

Odpowiedzialność katolików jest największa, ponieważ pozostawiłem im depozyt wiary i łaski odkupieńcze dla całego świata. Na barkach Moich dusz [KAPŁANÓW] złożyłem brzemię cięższe. Do nich należy nie tylko przyciąganie dusz, ale również pouczanie całego Mistycznego Ciała o jego obowiązkach wobec wszystkich powierzonych mu ludzi. Kościół jest wspólnotą ludzi korzystających z łask odkupieńczych swojego Boga. Nie jest więc miejscem indywidualnego spotkania i indywidualnego Zbawienia. Każdy katolik winien troszczyć się o Zbawienie swoich najbliższych, ale jeśli prawdziwie chce Mnie naśladować, winien troszczyć się o Zbawienie każdej duszy i wszystkich ludzi na całym świecie.

 

Córko, zapisz, że z tej odpowiedzialności za Zbawienie wynika fakt, że Sąd katolików jest dokładniejszy i bardziej szczegółowy od Sądu, jakiego dostępują wszystkie inne dusze, ponieważ otrzymują oni moc łask, a z każdej łaski muszą się rozliczyć przed Majestatem Boga. Otrzymują również misję współuczestniczenia w dziele Zbawienia świata i ponoszą odpowiedzialność za Zbawienie powierzonych im duszy Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...