Aktualności

2020-02-15 17:38

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. ZBAWICIEL. Jeden uśmiech za życie czyjejś duszy

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Przychodzę, aby dać ci pocieszenie w dążeniu do doskonałości. Oddaj się Mojej Woli, a osiągniesz doskonałość szybciej i bez takiego wysiłku, jaki wkładasz w walczenie z Moją Wolą. Moja córko, nie chodzi o to, że Mi się sprzeciwiasz, ale o to, abyś wykonywała to, czego nie chcesz wykonać, z ochotą. W każdej sytuacji, która cię wiele kosztuje, pomyśl, że to Ja sam zapraszam cię do tego. Ja sam obarczam cię trudem wykonania tej czynności, odbycia tej rozmowy, znoszenia trudu czy niewygody. Ja sam działam wbrew twojej woli, bo w ręku trzymam życie duszy, za którą nikt nie chce pokutować i która musi zostać strącona do Piekła. Tylko bezinteresowne zadośćuczynienie Mi za tę duszę może złagodzić Moje Serce i uśmierzyć Mój sprawiedliwy gniew. Czy chcesz powiedzieć Mi, abym wtrącił tę duszę do Piekła? Czy nie wolisz znieść tej niewygody z radością? Kolejnej próby, która jest nie po twojej myśli? Kolejnego wydarzenia, które zakłóca twój porządek dnia? Czy twój dzień jest ważniejszy od tej duszy? Czy twój spokój i odpoczynek może się równać z życiem tej duszy? Czy chcesz ryzykować jej Piekło, będąc nieposłuszną w słuchaniu Moich natchnień? Proszę cię, abyś przyjmowała Moją Wolę i wierzyła, że jest ona czymś niezwykłym, jest ona szansą i błogosławieństwem. Proszę cię, abyś wykonując to, co jest ci niemiłe, uśmiechała się już na samą myśl o tym, że trzymam w ręku duszę, której grozi potępienie, i za twój mały wysiłek uczyniony z miłością dam jej nowe życie, w którym będzie mogła odpokutować swoje winy i zobaczyć Mnie w Niebie. Czy to za mało, aby wywołać twój uśmiech?

 

Dziecko Moje, kocham cię całą mocą Mojego miłosiernego Serca i miłość tę wylewam na duszę, za którą przyjmujesz pokutę. Pamiętaj, aby żyć świadomie, wierząc, że każdy twój wysiłek jest doskonale wliczony w dzieło Zbawienia dusz i potrzebuję każdego. Żadna rzecz ofiarowana Mi nie marnuje się, chociażby była najmniejsza. Oko Moje doskonale dostrzega te okruchy miłości i nie pozwala, aby choć jeden z nich uszedł niezauważony. Córko, pragnę twojej woli czynienia tego, co ci powierzyłem. Zadbam o to, abyś zauważyła każdą z tych chwil, a ty zadbaj o to, abyś zawsze wówczas uśmiechała się do Mnie i spoglądając w Niebo, szeptała: „Dziękuję, Jezu. Uratuj tę duszę, a ja z radością wykonam to, o co Mnie dla niej prosisz”.

 

Dziecko, dzięki takiej postawie mogę uratować bardzo wiele dusz, bo nie potrzebuję od was wielkich czynów, ale tylko posłuszeństwa w pełnieniu Mojej Woli. Oto Mój ideał: świat, w którym króluje miłość bliźniego. Wówczas jedni pokutując za drugich, przynieśliby Mi ratunek dla tak wielu dusz. Moja Krew jest za nich przelana, ale brakuje Mi pokuty tych dusz, które chciałyby dobrowolnie zadośćuczynić Mojej sprawiedliwości. Przyjmując Moją Wolę w tym, co jest wam niewygodne, bolesne i trudne przyjmujecie pokutę, jakiej potrzebuję. Bardzo pragnę aby te Moje słowa dotarły do waszych serc. A jeśli Mnie wysłuchacie i uwierzycie, że na waszych barkach złożyłem Zbawienie tak wielu dusz, będziemy podążać w kierunku Mojego Królestwa szybkim krokiem, nie zatrzymując się i nie oglądając. Osiągniemy dużo więcej i dużo szybciej.

 

Pragnę, abyś przemieniała zupełnie twoją postawę w stosunku do rzeczy, które dzieją się wbrew twojej woli, i to samo tyczy się tych wszystkich którzy pragną Mi służyć. Chcę przystąpić do pracy, używając narzędzi, które sobie przygotowałem. Chcę więc, aby każde z Moich narzędzi dobrze Mi służyło według tego, co mu przeznaczyłem.

 

Moja córko, kochasz dusze. Staraj się tylko o nich pamiętać i zawsze przedkładać Mój interes nad twój własny. Dopiero wówczas dokonamy rzeczy wielkich, bo Ja zawsze dokonuję rzeczy wielkich. Pracuj na Mojej budowie i nie staraj się niczego budować sama i na własną rękę, bo wzniesiesz marny szałas. Przyłącz się do Mnie, a wzniesiemy budowlę godną Boga samego. Korzystaj z twoich dni jak najlepiej, bo każdy twój dzień jest Mi potrzebny jest potrzebny duszom. Twoje życie nie należy do ciebie. Zapomnij o nim. Oddałaś je i należy do Mnie i do dusz, za które pragnę je wziąć. Odbieram ci każdy dzień, bezpowrotnie i na zawsze. Im bardziej jest on Mój, a nie twój, po myśli Mojej, a nie po twojej, tym bardziej czuj się Moim ulubionym narzędziem, którego najchętniej używam. Pamiętaj, nie żądam od ciebie pracy bez wytchnienia i cierpienia do krwi, ale raczej pokornego przyjmowania Mojej Woli we wszystkich drobiazgach, które zakłócają twój porządek dnia i twoje plany. Wszystko, co się tobie sprzeciwia uczeń miłą Mi ofiarą. Oczekuję na wiele, wiele ofiar. Daje ci łaskę, abyś mogła rozpoznać każdy czas Mojego wezwania do pokuty za dusze. Otrzymasz wiele łask, jeśli tylko zechcesz być posłuszna temu przesłaniu. Błogosławię cię, córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...