Aktualności

2020-02-15 17:41

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. ZBAWICIEL. Daję ci dziś Mojego Syna

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Bóg Ojciec: Nie żądaj słów z zewnątrz. Słuchaj tych, które są w tobie. W tobie jest zapisana księga, którą teraz odtwarzasz. Życie twoje przemija jak przewracane strony, ale Ja trwam, trzymając w ręku całą jej treść. Odtworzę zapis ukryty na kartach twojej duszy i sprawię, że inne dusze przyjmą Moje słowa i Moją historię. Czas jest Moją własnością, jak kot igrający z dziećmi, który nie poddaje się im, choć jest w ich rękach, tak czas panuje nad wami, choć go chwytacie, dzielicie, ważycie i wyznaczacie mu cele. Jest wam niepodległy i nie może poddać się waszym pragnieniom.

 

Utworzyłem czas, aby poprzez niego wprowadzić was do nieskończoności. Abyście żyli wiecznie szczęśliwie, dałem wam czas, aby ograniczył wasze nieszczęście i cierpienia i aby wyznaczył kres tęsknocie ludzkiej duszy. Czas, choć wam niepodległy, jest waszym sprzymierzeńcem, prowadzi was do szczęścia. Wykorzystujcie ten dar mądrze. Każdemu daję tylko jeden czas i tylko jedno miejsce na Ziemi. Dusza poczęta nie narodzi się drugi raz w łonie swej matki. Nie poczcznie się dwa razy ta sama dusza. Tylko raz. Każdy jest jedyny i niepowtarzalny. Jak sekundy, które mijają i nie powrócą już nigdy, tak dusze ludzkie są niepodobne sobie i żadna żadnej nie zastąpi, i żadna nigdy się nie powtórzy, i strata każdej duszy jest stratą stuprocentową. Bo dusza to świat chwili, która nie powróci. Pełny i doskonały. Nigdy nie jest jedna dusza wartościowszą od innej. Każda dusza jest niepowtarzalnym arcydziełem Mojej miłości. Doskonałością zamkniętą wewnątrz człowieka, do której człowiek musi odnaleźć drogę, aby być szczęśliwy na wieki. To wieczne szczęście nosicie w sobie wszyscy, bo Moje tchnienie należy do każdego z was. Każda dusza jest formą Mojego tchnienia ukształtowaną w wieczności. Pragnę wszystkich dusz. Znam wszystkie po imieniu. Znam szczęście każdej duszy, obecne i utracone. Przyszłe i zaprzepaszczone. Jestem szczęściem dusz, Ojcem tchnienia. Przyzywam was do waszego szczęścia.

 

Ufajcie Moim słowom, bo są zbawieniem i życiem. Oczekuję i pragnę. Zbawiaj dusze wraz ze Mną. Weź Jezusa, Mojego Syna na krzyżu, i zbawiaj dusze. Jezus jest twój. Jego Ofiara jest twoja. Ja jestem twój. Moja łaska należy do ciebie. Przyjmij obfitość darów i zdobądź dla Mnie cały świat, bo dałem ci Mojego Syna, aby był twoim mieczem przeciwko wszelkiemu złu. Przyjmij Go jako twoją tarczę i moc i walczyć dla Mnie. Jezus uczyni wszystko, aby ratować dusze. Weź Go i zwyciężaj Jego mocą. Wbij Jego zwycięski krzyż pomiędzy tych, którzy żyją w ciemności. Jezus ich oświeci łaską swoich przebitych rąk i nóg. Otrzymasz pomoc pewną i niezawodną. Daję ci dziś Mojego Syna. On będzie w tobie służył zbawieniu wszystkich ludzi. Nie cofnie się przed niczym. On będzie twoją odwagą i siłą. On będzie zwycięstwem. Daje ci Mojego ukrzyżowanego Syna, aby w tobie cierpiał i zbawiał. Już nigdy nie zostawię cię samej. Jezus zawsze będzie w tobie aż do dnia, w którym zmartwychwstanie w twoim ciele. Nie lękaj się więc niczego. Nie tobie każę zbawić cały świat, ale Mojemu Synowi, którego wysłałem do twojego serca, aby Mi służył. Otwórz się i przyjmij Go, bo jest Moim posłusznym Sługą, który zbawi cały świat. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...