Aktualności

2020-04-15 16:31

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. SPRAWIEDLIWY SĘDZIA. Usta wskrzeszonych wydadzą świadectwo

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Słuchaj uważnie Mojego głosu. Będę mówił, wzywając twoją duszę do większego męstwa. Nie lękaj się wrogów, lękaj się tylko o Mnie. Jestem w tobie wszelką siłą i mocą. Nie masz powodu ustępować, bo Ja jestem Prawdą. Nie będziesz ustępować i nie cofniesz jednego słowa, które wypowiedziały Moje wargi. Nie będziesz ustępować w prawie ani w zwyczaju. Nie będziesz poddawać Mojej Woli pod rozważanie. Będziesz czynić wszystko w prawdzie i świetle, jawnie i szczerze. Zapamiętaj, że chroniąc cię, oczekuję twojej wierności we wszystkim. Nie bój się ich. Zadrwią i pomrą. Ja trwam, Ja jedyny trwam na wieki. Pozostań wiernym sługą Mojego Słowa. Wskrzeszę umarłych wraz ze słowem, jakie było na ich ustach i wykrzyknął je na Sądzie Bożym, i nikt nie powstrzyma bluźnierczych ust zatracenia. Ich własne wargi przemówią na ich zgubę i wobec Mojego Majestatu pogrążą sami siebie. Ty zakrzykniesz w prawdzie, a usta twoje sławić będą Moją potęgę i nie zamilkniesz, i nie powstrzymasz tego słowa, bo nie od ciebie pochodzi. Nie lękaj się, bo kiedy nadejdzie dzień Sądu, wskrzeszę cię, abyś przemówił i powiesz, sam nie mówiąc, ale przemówi Ten, którego głosu słuchałeś: „Chwała, chwała Bogu Jedynemu, któremu służę. Niech zginą wrogowie Pana sprzed Jego oblicza, bo wołałem, a nie usłuchali; płakałem, a nie chcieli wierzyć; błagałem, a zamknęli swoje uszy, aby nie słyszeć prawdy i nie wypełnić Woli Najwyższego Boga. Teraz jestem oskarżycielem, bo służyłem Prawdzie i Prawda zwyciężyła „.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...