Aktualności

2020-04-15 16:29

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. SPRAWIEDLIWY SĘDZIA. Sprawiedliwość jest jedno z miłosierdziem

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Św. Faustyna: Mam pozwolenie, aby cię pouczyć o miłości Boga. Człowiek posiada wewnętrzny lęk, który jest spowodowany odłączeniem go od Boga przez grzech pierworodny. Ten lęk nie należy do duszy i można go pokonać poprzez ufność, ponieważ mimo grzechu, jaki zaciążył na człowieku, wszyscy należymy do Boga jako Jego stworzenie, a pokładając ufność w Jego miłosierdzie, wychodzimy spod jarzma naszych grzechów.

 

Człowiek zawsze pozostanie grzesznikiem, ale nie musi być niewolnikiem grzechu. Wyzwoliciel już przyszedł. W Nim, w Jezusie, możemy pokonać wszystkie grzechy i lęk, jaki towarzyszy naszej naturze. To miłość Boga nas poucza, że nie powinniśmy się niczego lękać, bo Ten, który nas stworzył, wydał za nas samego siebie, aby nas ocalić. Bóg jest samą miłością. Jeżeli przyjmujemy tę miłość, ta miłość panuje nad nami. Karanie w wymiarze sprawiedliwości jest odpowiedzią Boga dla tych dusz, które odwracają się od Jego miłosierdzia. Miłosierdzie Boga jest tak ogromne, że z łatwością może pomieścić wszystkie grzechy całej ludzkości, a sprawiedliwość jest samym miłosierdziem, tylko jego drugą stroną. Sprawiedliwość Boża wypływa z miłości, jest jej nierozłącznym elementem. Jest prawdą o miłości Boga okazaną wobec tych, którzy ją odrzucają. Ale sprawiedliwość nigdy nie jest odłączona od miłości Boga, chociaż nam, ludziom, wydaje się to sprzeczne. Bóg jest jednością i nie ma w nim żadnej sprzeczności, choć my postrzegamy to inaczej, a to dlatego, że nie mamy pełnego poznania. Znamy trochę ze wszystkiego, ale nie potrafimy dostrzec całości prawdy o Bogu. W Bogu wszystko się zaczyna i wszystko się kończy, a jedno wypływa z drugiego. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...