Aktualności

2020-04-15 16:32

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. SPRAWIEDLIWY SĘDZIA. Poszukiwać i poznawać Boga

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Przychodzę, aby świat, który stworzyłem, uczynić lepszym. Napominam ludzkość, aby nie czekała ostatniej godziny i nie liczyła na Moje miłosierdzie bez nawrócenia. Miłosierdzie jest dla tych, którzy wyznają swój grzech. Oni go dostąpią. Nie mam miłosierdzia dla tych, którzy gardzą Moim Słowem, a swoją duszę skazują na wieczne męki, nie uznając swojego grzechu – grzechem.

 

Jestem Bogiem łaskawym, a łaskawość Moją otrzymuje ten, kto słucha Mojego Słowa i wypełnia je. Jeżeli nie wierzycie Moim słowom i postępujecie wbrew Moim przykazaniom, wyrzekacie się Mojej łaskawości przeznaczonej synom.

 

Jestem cierpliwy i długo wołam grzesznika, zanim odtrącę go zgodnie z jego wolą. Okazuję cierpliwość wszystkim grzesznikom, ale ona trwa w czasie waszego życia. Później kończy się czas Mojej cierpliwości, a zaczyna czas odbierania Sprawiedliwości. Nie jestem już cierpliwy i kiedy umrzesz, nie czekam dłużej, ale przyjmuję to, co masz dla Mnie tu i teraz. Nie będę dłużej czekał i nie będę cierpliwy. Proście Mnie zawczasu, abym był wam cierpliwy i wspomagał wasze starania.

 

Jestem Bogiem miłości. Jeżeli chcesz poznać miłość, nie szukaj jej na Ziemi, ale w Niebie. Stwórz w swoim sercu miejsce na Moją miłość, opróżniając je z miłości własnej. Chcę napełnić was miłością, której jestem bezmiarem. Nie mogę tego jednak uczynić, gdy wszystkie miejsca w waszych sercach są zajęte miłością tego świata. Przychodzę do miejsc najnędzniejszych, ale pustych. To jest absolutny warunek otrzymania Mnie w darze miłości.

 

Poznaj Mnie, szukaj Mnie, a zdobędziesz wiedzę, która uszczęśliwi twoje serce i uniesie cię z tej ziemi w świat zupełnej wolności. Zgłębiaj mądrość Mojego Słowa i szukaj Moich odpowiedzi w Słowie, które wyrzekłem do ciebie od pierwszych dni istnienia świata, aż do dzisiejszego dnia, w którym oddaję ci w posiadanie mądrość. Szukaj Mnie. Chcę być odkryty. Chcę być poznany przez cały świat. Nie tylko przez ciebie, ale przez cały świat.

 

Choćby każda dusza żyjąca na świecie doszła do głębi poznania, nie zdołacie Mnie poznać tak, jak poznaje się w Niebie, ale szukając Mnie, możecie przynieść Mi chwałę przez poznanie Mnie w stopniu, jaki jest dla was możliwy. To Ja odbieram chwałę, będąc szukany i pożądany. Nie oczekuj korzyści, szukając Mnie, ale szukaj dla Mnie, abym chciał się tobie objawić. Błogosławię cię, Moja córko. Odejdź w pokoju. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...