Aktualności

2020-04-15 16:30

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. SPRAWIEDLIWY SĘDZIA. Kary są formą miłosierdzia

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Córko, bądź blisko Mojego Serca, a złagodzę Moje wyroki. Córko, pragnę zadośćuczynienia. Nie jestem Bogiem bez miłosierdzia. Moje Serce jest zawsze gotowe przebaczyć. Proś Mnie, a będę błogosławił. Stworzenie, kary są również formą miłosierdzia, bo bez nich ogromna rzesza ludzi poszłaby na potępienie. Poprzez cierpienie mają szansę się nawrócić. Córko, wiesz, że nie ma we Mnie nienawiści, ale jest sprawiedliwość. Nie mogę oszukać sam siebie. Będąc doskonały, widzę w sposób doskonały i obdarowuje ludzkość miłością i sprawiedliwością zarazem. Nie mogę ująć sobie nic ani z miłości, ani ze sprawiedliwości, bo nie mogę stać się mniej doskonałym albo wręcz mniej Bogiem.

 

Moja rzeczywistość i Moja logika zadziwia cię, nie zawsze możesz Mnie pojąć. Nie dlatego, że jestem nielogiczny, ale dlatego, że ludzka logika nie jest Moją. Ja widzę jasno i w pełni, a ty jakby przez dziurkę od klucza. Maleńka, nie możesz zrozumieć wszystkiego, bo aby pojąć wszystko trzeba być Bogiem, a ty jesteś zaledwie pyłkiem na powierzchni Ziemi, która sama jest zaledwie pyłkiem.

 

Człowiek potrzebuje pokory, aby mógł mówić ze Mną i przybliżać się do Moich tajemnic. Niewiara nie może być pokonana przez samo tylko upominanie. Przychodzi czas, w którym może być ona pokonana tylko ukazaniem Prawdy. Żadne słowa, zaklinanie nie pomoże, świadectwo o Prawdzie jest zbyt nikłe, aby mogło obudzić narody ze śmiertelnego snu. Prawda sama musi powstać i ukazać się światu, zabłysnąć i zaleśnić na jasnym niebie, aby ci, którzy kroczą w ciemności, dostrzegali światło.

 

Ponad głowami ludzkości znajduje się miejsce jej wiecznego przeznaczenia, wiecznej szczęśliwości, ale ludzkość nie dostrzega tej prawdy. Czy nie zastanawia was, że niezależnie od tego jak nieprzyjazną i okrutną okazuje się dla was ziemia, niebo pozostaje niezmienne? Wciąż zachwyca swoją czystością, świeżością i doskonałością. Nic nie może go dotknąć, nic nie może go zbrudzić i zniszczyć. Niebo jest doskonałe, bo posiada Mnie, swego Pana. Niebo jest doskonałe, bo w nim króluję. Lazur ponad waszymi głowami jest widzialnym świadectwem tego, co niewidzialne.

 

Ziemia jest miejscem wygnania, zmiennym, niestałym i nieprzyjaznym. Mógłbym to zmienić, gdyby ludzkość prawdziwie Mnie umiłowała. Gdyby świat uznał Moją Wolę i poddał się jej, okazałbym miłosierdzie Ziemi. Nie rozumiecie, że grzech pierworodny nie jest rzeczywistością zniszczenia zadaną przez Boga, ale konsekwencją grzechu ludzkości. Ziemia jest jałowa i okrutna przez grzech, bo oddaliła od siebie Moją Wolę.

 

Moja Wola zawiera w sobie doskonałość, miłość i przeznaczenie ludzkości. Wszystko poza Moją Wolą jest dla człowieka źródłem zniewolenia i nieszczęść. Moja Wola zawiera wasze szczęście. Nigdy nie pragnąłem dla was nieszczęścia. To wy sami, oddalając się od Mojej Woli, sprowadzacie na siebie nieszczęścia, choroby, wojny i śmierć. A teraz? Kto przemówi do narodów? Kto przypomni im prawdę? Kto wytknie im zdradę? Kto ich upomni? Uczyniłem już wszystko dla Zbawienia ludzkości. Więcej zrobić nie mogę. Mój zamysł zrealizował się, lecz Ja pozostaję bez pociechy.

 

Upomnę się o Moją łaskę, a ty zapisz Moje Orędzie: Chciałbym uczynić wam raj na Ziemi, abyście żyli zjednoczeni z Moją Wolą. Chciałbym zażegnać wszystkie spory i waśnie między narodami; chciałbym, aby zapanował pokój; chciałbym rozlać na was miłość jak rzekę, spokojnie patrzeć jak usypia i budzi się Ziemia; chciałbym utulić wasze dzieci, tryskać zdrowiem poprzez Moje błogosławieństwa w waszych rodzinach i odpoczywać pomiędzy waszymi zbiorami.

 

Kara wymierzona ludzkości nie jest Moim zamysłem, jest waszym dziełem, konsekwencją waszych wyborów, wyborów zła, wielokrotnych i niekończących się złych wyborów, z których każdy sprowadza śmierć. Śmierć, którą sami zaprosiliście, grzesząc bez opamiętania i obrażając Moje Imię w was. Żałuję tego, co pragnąłem wam uczynić [Pan Jezus ma na myśli dobro i łaski, które zaplanował dać ludzkości], a przez waszą zatwardziałość nie mogę. Pragnę Ziemi świętej, ludu Bożego, który okaże Mi wierność. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...