Aktualności

2020-02-10 11:30

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. SŁOWO. Życie Słowa Bożego

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Moje słowa są żywe. Czy wiesz, co to oznacza? To znaczy, że każde Słowo, które wypowiem, nie umiera i nie wraca do Mnie zanim nie przyniesie plonu swej wędrówki. Ziemia, w którą je wsiewam, jest ziemią ludzkich serc. W te serca chcę wrzucać ziarno Mojego Słowa. Ciebie, Moja córko, uczyniłem naczyniem pełnym Mojego ziarna, ty spulchniasz ziemię i ogrzewasz ziarno zanim siewca, którego wybrałem, wrzuci je do ziemi.

 

Moja umiłowana córko, podlewaj to ziarno twoją ofiarą, uwielbiaj Mnie w tym Słowie. Powiedz Moim dzieciom, że każde z nich otrzymało konewkę pełną wody życia, aby i oni, przemierzając Moje zagony, podlewali zasiane ziarno Mojego Słowa. Każda dusza, która ofiarowała Mi się w niewolę, otrzymuje ten dar, aby poprzez swoje ofiary mogła uczestniczyć w Moim dziele Zbawienia.

 

Słowo Boże nigdy nie umiera, ale trwa wiecznie. Słowo Boże ma siłę zdolną przemieszczać góry, osuszać doliny, zdolne jest mnożyć galaktyki i co najważniejsze, zdolne jest przedostać się przez zamknięte drzwi do wnętrza ludzkiego serca. Aby miało jednak taką siłę, musi być wsparte modlitwą Kościoła i wiarą w Jego skuteczność.

 

Moje Słowo posiada tę moc i tę skuteczność, ponieważ jest tym, co wychodzi z Moich ust. Moje tchnienie otacza każde Moje Słowo i towarzyszy mu na wszystkich jego drogach. Moje Słowo jest wielkim podróżnikiem. Nie spocznie, dopóki nie znajdzie tego, kogo pożąda. Jestem obecny w Moim Słowie. Rozdzielam wam łaski poprzez Słowo. Dlatego prawda jest tym, co zawiera w sobie Moje Słowo. Prawda i Słowo są nierozłączne. Prawda i Słowo zdobędą cały świat. Słowo, choć niewidzialne, przenika do świata widzialnego, aby czynić cuda. Te cuda oglądacie na twarzach grzeszników, te cuda widzicie przez przemianę człowieka grzesznego w człowieka wielbiącego Boga.

 

Chcę, abyście wiedzieli, że Słowo, które wam daję jest wszystkim, czego potrzebujecie, aby uratować cały świat. Moc Mojego Słowa jest ogromna i potężna. Pomyślcie, jeśli wzburzone fale oceanu są Mi posłuszne, jeśli wiatr wieje na Moje Słowo, jeśli na Moje Słowo poruszają się planety, jeśli na Moje Słowo kończy się zima i świat zmienia się w kwitnącą łąkę, pomyśl, czym jest serce ludzkie, aby nie miało ulec Mojemu Słowu?

 

Zapewniam cię, córko, i mówię to do uszu całej ludzkości, Moje Słowo ma moc odmienić świat. Bądźcie mu posłuszni, a uzdrowi wasze dusze; bądźcie gorliwi w rozgłaszaniu go, a Ja nadam mu moc, jakiej pragnę. Siejcie bez opamiętania, a Ja spuszczę deszcz, który uczyni te małe słowa gigantami nad ludzką naturą. Tym jest wiara w Słowo!

 

Powiedz Mojemu kapłanowi, aby uderzał, pocieszał i pouczał Słowem, które mu dałem. Nie dałem mu go na własność, ale jako Moje doskonałe narzędzie, aby go używał, ponieważ podobała Mi się jego praca. Teraz jednak, kiedy otrzymał Moje narzędzie, jego praca jest godna jego wysiłków. Moje Słowo, córko, Moje Słowo zapisywane starannie w twoim sercu jest narzędziem, jakie otrzymał za swoje wysiłki. Wybrałem sobie jego usta, bo nie splamił ich grzech; wybrałem je, bo zachował je czystymi, aby teraz posiąść to, co przeznaczyłem jego mowie. Powiedz mu, Moje dziecko, że przekazuję mu to Orędzie, aby umocnić jego wiarę. Słowo, które wyznaję, ma napełnić cały świat łaską. Niech nie przestaje go głosić. Niech nie ustaje w głoszeniu Słowa, którym cię obdarzam.

 

Moja córko, zapisuj Moje słowa w twojej duszy i ofiaruj je światu. Pamiętaj, że wybrałem cię jako naczynie. Nie masz innych powinności, a tylko tę jedną, stań się naczyniem zawsze czystym i zawsze pustym, abym mógł je napełniać Moim Słowem. Umiłowane dziecko Mojej łaski, pamiętaj, że wybrałem cię, aby dokonać wielkich dzieł. Jesteś Moją własnością, abym uczynił to, co postanowiłem. Zapisz, Moja córko, prawdziwie prawdę wyznałaś Mi w cierpieniu, że jesteś niewolnicą Mojego Słowa. Tak, dziecko, jesteś nią. Pamiętaj więc, że twoja niewola niesie wyzwolenie innym, tym którzy są w strasznej niewoli grzechu. Ofiaruj twoją niewolę za wolność twoich braci. Przyjmowanie niewoli z miłością kruszy kajdany zniewolonych.

 

Córko, pracuj z miłością, poddawaj się Mojej Woli. Moje Słowo jest dla ciebie najważniejsze. Chcę ci go udzielać. Moja łaska płynie do twojego serca bez przerwy, to tylko ty starasz się ją ograniczyć. Nie bój się, niech cię zupełnie porwie. Nie dam ci zbyt wielu łask, zaprawdę powiadam ci, uniesiesz je wszystkie. Nie obawiaj się ani ciemności, ani oschłości. Przychodź i otwieraj się na Moją dobroć, a nie zważaj na siebie. Będę przez ciebie pisał i to będzie dla ciebie zapewnieniem o Mojej obecności przy tobie i Mojej szczególnej miłości wobec ciebie. Ponieważ zawsze mówię prawdę, żadne z Moich słów nie zmieni się i nie przestanie być obietnicą, która trwa na wieki. Nie lękaj się więc niczego. Twoje męczeństwo jest niesieniem tego brzemienia, które ciąży Bogu. Chcę wylać na ciebie całą Moją łaskę, aby poprzez ciebie była ofiarowana światu. Kocham cię miłością pełną szaleństwa, szaleństwa myśli i szaleństwa czynów. Dziękuj Mi za tę hojność i błogosław Moje dzieła. Umiłowana, kocham cię i nigdy nie przestanę. Ty masz tylko pisać. Pisz. Pisz i kochaj. Ufaj i pisz. Błogosławię cię, dziecko w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...