Aktualności

2020-02-10 11:32

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. SŁOWO. Słowo Boże dla Polski

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Jestem twoim Bogiem. Przychodzę zebrać to, co ocalało. Przychodzę wezwać tych, którzy jeszcze słyszą. Przychodzę rozprawić się z niesprawiedliwością. Przychodzę, aby wezwać Moich poddanych do wiernej służby na Moją cześć. Chciałbym, aby Mój głos został posłyszany, aby zbiegły się narody, aby wsłuchać się w Mój głos. Niech nastanie ciemność, której oświeceni będą tylko ci, którzy sami posiadają światło, oni nie zobaczą ciemności, bo wypełni ich Moje światło. Moje światło jest wieczne i przychodzi do tych, którzy słuchają Mojego głosu.

 

Błogosławione są uszy tych, którzy łakną Mojego Słowa, błogosławione umysły pokorne, które nie pojmując, schylają nisko głowę, bo mówi do nich Ten, którego mądrości nie zdołają pojąć. Błogosławione są usta tych, którzy milczą prześladowani, błogosławione uczynki tych, którzy w skrytości swoich serc planują je na Moją chwałę. Błogosławione są dzieci prawdy, które z namaszczeniem poddają się Moim pragnieniom. Błogosławione są uszy, które słuchają i oczy, które widzą, bo ci ujrzą i poznają swego Boga, gdy przemówię, gdy się objawię, będę rozpoznany.

 

Moje Słowo spada z wysoka, aby uderzyć Ziemię, aby ją obudzić i wezwać do czuwania. Moje Słowo siłą błyskawicy uderza serca ludzkie. Zobacz więc jak muszą być twarde, jeśli to uderzenie nie rozbije ich drzwi i nie włamie się ze swoją łaską do spragnionego i wysuszonego ich wnętrza. Kto posłyszy Słowo, niech umilknie i rozważa je w swoim sercu, aby Słowo mogło w nim wydać obfity plon. Jeśli Słowo przeniknie do wnętrza serca, skruszy je, przemieni jego zatwardziałość, jednak niestrzeżone, nierozważne, nie wyda plonu. Jeśli słuchacie Mojego Słowa, zamknijcie wasze uszy na słowa świata.

 

Nie możecie dwom panom służyć. Nie możecie dwóch planów słuchać, z których jeden mówi wam rzeczy niepojęte, prawdy niezdobyte, tajemnice niewidzialne i niedoświadczone. Natura ludzka pełna jest słabości i zawsze dąży ku temu, co wymaga mniej wysiłku, a więc do strawy ziemskiej, a nie niebieskiej, na którą przyjdzie wam długo czekać. Dlatego pychą jest przekonanie, że głos świata nie dotrze do waszych serc. Jesteście tak słabi. Unikajcie karmienia się słowem, które jest zatrute [telewizja, radio, prasa], patrzeniem na obraz [telewizja], który niesie śmierć, przesiadywaniem z tymi którzy drwią z Mojej obecności i życzą Mi śmierci. Aby pozostać w prawdzie i nie zbłądzić, musicie nauczyć się rozpoznawać Mój głos, odróżniać Mój głos i podążać za nim. Przychodzą czasy, w których rozpoznanie Mojego głosu będzie coraz trudniejsze. Bez wiary prawdziwej nie zdołacie odróżnić Mojego głosu i pójść za nim, a to jedyny głos, który niesie ocalenie i Życie.

 

Proszę was, abyście czuwali. Odpoczynek nie musi być czasem spędzonym na przysłuchiwaniu się rozmowom grzeszników i na śledzeniu ich grzecznych uczynków [telewizja, radio, prasa]. Czas dany wam na Ziemi jest ograniczony. Wybierając Boga, wpatrujcie się w Niego, w życie święte, naśladujcie tych, którzy poszli za Mną, przypatrujcie się tym, którzy nie zginęli, szukajcie pociechy tam, gdzie jest Duch Święty. Oczekujcie na czas próby, ale samo oczekiwanie jest właśnie próbą. To najtrudniejszy okres, w którym ważą się wasze przyszłe losy. Cisza i noc, jak podobna do tej, w której modliłem się za was w ogrodzie Getsemanii. Gdyby Apostołowie posłuchali Mnie, pozostali by Mi wierni, gdyby się nie ulękli, ale prosili o odwagę i wiarę, byliby wytrwali. Nie usłuchali Mnie, zasnęli, oddalając się od prawdy, uśpili swoje umysły przeczuwające niebezpieczeństwo, zamiast się na nie przygotować.

 

Tak i wy dziś nie szukajcie szybkiej pociechy i zapomnienia, nie wypatrujcie natychmiastowych rozwiązań. Wasze zadanie to czekać, a czekając, zachować wierność. Moi Apostołowie opuścili Mnie już wcześniej, zanim nadeszli żołnierze, już wcześniej zaczęła się Moja Męka, oni jednak nie wspierali Mnie w Moim cierpieniu. Moja pierwsza agonia dokonała się w samotności, w towarzystwie ich ciał, ale nie dusz. Wszystko, co nastąpiło potem, wynikało z wcześniejszej postawy, postawy lęku i ucieczki przed niebezpieczeństwem. Teraz jest czas oczekiwania, czas czuwania i modlitwy, czas umacniania wiary. Pragnę, aby ten czas był wykorzystany na sposób święty. Nie chcę, aby te same błędy powtarzały się bez końca. Bądźcie Moimi towarzyszami w godzinie próby, a Ja będę wam wierny w godzinie prawdy.

 

W tej ciszy dokonuje się wszystko. Wasze dusze umacniają się w wierze albo tracą zdobyte łaski w lenistwie i opieszałości. Nie pozwólcie się miotać wszystkim nowinom ze świata, nie pozwólcie na to, aby głos świata mówił wam, co macie czynić, nie podążajcie ślepo za każdą literą, jaką przeczytacie. Ja, Bóg, mówię do każdej duszy, nie tylko do duszy wybranej. Nie musicie znać treści wszystkich objawień, jakie istnieją na świecie, abyście zostali zbawieni. Nie dajcie pola diabłu poprzez waszą zachłanną ciekawość. Co ma być, będzie. W Mojej mocy jest świat zgładzić i w Mojej mocy jest go ocalić. Nie zaglądajcie zbytnio w tajemnicę Boga, abyście nie zapragnęli ich poznać za wszelką cenę. Objawię, co chcę i komu chcę na tyle, na ile będzie to potrzebne dla jego Zbawienia. Zbawienie jest jedynym powodem Mojej ingerencji na Ziemi.

 

Przychodzę, aby was zbawić, a wy słuchajcie Mojego głosu, aby zbawić swoje dusze i tylko i wyłącznie po to. Fascynacja Moją inteligencją i mocą, która nie idzie w parze z nawróceniem i poszukiwaniem ścieżki Zbawienia, przerodzi się w zazdrość, która przekreśla Zbawienie. Mówię to dla waszego dobra. Nie każde Słowo, które wypowiadam, wypowiadam do każdego. Nie potraficie tego rozpoznać. Zachowajcie pokój w sercach i nie próbujcie Mnie prześcignąć. Każdy naród ma inną misję, tak jak każda dusza. Od wszystkich pragnę miłości, ale nie jednakiej, od Polski pragnę więcej, bo więcej ją obdarowałem, dlatego Moja mowa dla Polski jest trudniejsza.

 

Pełnijcie Moją Wolę, którą wam objawiam. Zbawienie tego narodu [POLSKI] dokonuje się poprzez ofiarę, jakiej zażądałem[Pan Jezus ma na myśli uznanie i ogłoszenie Go Królem Polski]. Ja, Bóg, daje wam możliwość nie tylko Zbawienia swoich dusz, ale również spłacenia Mi części win, jakie zaciągnął wobec mnie cały naród, a więc zdobycia sobie zasług, jakie zdobywali święci, pokutując za grzechy ludzkości. Na Sądzie, jaki was czeka, będę rozliczał Polskę z wypełnienia Mojej Woli wobec niej, Woli, jaką jej objawiłem[Pan Jezus ma na myśli uznanie i ogłoszenie Go Królem Polski], a tym samym każdego Polaka według tej Woli i według tej łaski, jaką odziedziczył, czerpiąc z tej ziemi. Od innych narodów wymagam innych ofiar i mówię do nich inne słowa. Każdy naród jest przeze Mnie miłowany i każdemu przeznaczam Zbawienie, ale droga, jaką wyznaczam, jest różna. Jeśli inne narody zapragną podążać drogą Polski, niech tak czynią, jeśli jednak Polska zapragnie naśladować inne narody, nie wypełni Mojej Woli.

 

To samo tyczy się waszych dusz. Szukajcie Zbawienia blisko, bo sam przyszedłem, aby was o nim pouczyć. Polska dusza zawsze wierzy, że obca kultura posiada wszystko doskonalsze, nawet Słowo Boga jest doskonalsze dla innych, tylko nie dla Polski, a Ja wiele już razy udowodniłem wam, że właśnie tu, właśnie dla was i właśnie na was wylewam najzasobniejsze strumienie Mojej łaski. Czy nie dla was powołałem świętą Faustynę? Czy nie tu chciałem rozlać Moje miłosierdzie [KRAKÓW ŁAGIEWNIKI], aby właśnie stąd zaczerpnął je cały świat? Czy nie powołałem wam papieża [JAN PAWEŁ II] spośród dzieci tej ziemi, aby cały świat poznał Moją Wolę, objawioną na tej ziemi? Czy muszę mnożyć przykłady, abyście rozpoznali, że wybrałem tę ziemię i chcę, aby właśnie ona oddała Mi chwałę za ten ogrom łask, jakich doświadcza? Nie cały zachód i niecały wschód posiada Moją Matkę za Królową, ale właśnie Polska [MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA, KRÓLOWA POLSKI].

 

Obudźcie się i dojrzyjcie, co czynię dla tego narodu [POLSKI]. Skończcie z oddawaniem czci innym narodom, bo Zbawienie pochodzi tylko od Jedynego i tylko On przynosi błogosławieństwo. Twoim Królem jest Bóg, Polsko, twoją Królową jest Maryja. Zapamiętaj te słowa, bo choćby odebrano ci wszystko, twoim bogactwem nie są ziemie i ich uprawy, twoim bogactwem nie są kopalnie i huty, ani żadna praca rąk ludzkich, twoim bogactwem jest twój Bóg i twoja Królowa na niebieskim tronie, oto twoje skarby, które winny być chronione nade wszystko. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...