Aktualności

2020-02-10 11:33

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. SŁOWO. Przyjąć Słowo jak Maryja

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Córko Mojej miłości, bądź silna. Nie poddawaj się. Będę cię prowadził aż na sam szczyt. Nie obawiaj się i nie lękaj, bo jestem z tobą. Moje Serce cię nie opuści, ale będzie ci współczuć, będzie cię pocieszać. Błogosławię cię. Bądź silna. Nie poddawaj się przeciwnościom. Zachowaj w sercu Mój pokój, bo nic nie może go zmącić. Pamiętaj, kiedy przyjdą burze, ty pozostań niewzruszona, bo twój Bóg czuwa nad tobą. Nie bądź jak inni, którzy z powodu słabej wiary zatrwożą się i upadną. Ja dam ci siłę i wiarę. Ja dam ci wszystko.

 

Jestem twoim Bogiem i nie ma innego. Słowo, które daję ci rodzić, rodzisz w bólu i przyjdzie ci bronić Jego świętości, i przyjdzie ci patrzeć na Jego hańbę, znosić opluwanie i znieważanie go. Nie poddawaj się. Dałem ci Moją Matkę. Naśladuj Ją. Pozostań zawsze wierna Słowu, bo w Słowie posiadasz Mnie samego. Poprzez Słowo oddaje się światu. Ten, kto pragnie prawdziwie, dostąpi poznania. Otwieram się i przyjmuję tych, którzy łakną Mojego Słowa. Do tych sam mówię. Choć czytają słowa, to Ja wypowiadam je wszystkie w ich duszach i wiedzą, że to Ja jestem i to Ja kocham ich poprzez to Słowo.

 

Córko, nie pragnij przypodobać się nikomu. Pamiętaj, że obdarzając cię Słowem, uczyniłem cię za nie odpowiedzialną. Zaufałem ci, dając ci cierpieć Jego prześladowanie. To Moje Słowo zawsze doznaje prześladowania. To nie z powodu ciebie, ale z powodu Słowa. Słowo, które ci dałem, jest święte. Słowo, które ci dałem, jest skazane na śmierć. Nie lękaj się towarzyszyć mu w tej drodze. To Słowo cierpi, cierpi bardziej niż ty. Ty będziesz pogardzana, bo wydałaś Słowo na świat, ale to ono będzie prześladowane. Przypatrz się Mojej Męce i przygotuj na doświadczenia. Pamiętaj jednak o Moim Zmartwychwstaniu. Słowo nie umrze na wieki. Ja je wskrzeszę. Nie lękaj się, ale ufaj.

 

Bądź wierną towarzyszką Słowa, Jego samotności i Jego cierpienia. Ufaj Mi do końca, bo wiem, co robię. Moje Słowo nigdy cię nie oszuka. Jestem Prawdą. Nie zwiodę cię. Ufaj Mi. Czyń twoją służbę, przychodząc i przyjmując Słowo. Mów Mi twoje „Tak” każdego dnia i nie narzekaj, że obdarzam cię błogosławieństwem, które przyciąga krzyż. Krzyż jest zawsze ze Mną, bo Ja jestem Chrystusem na krzyżu i nie ma innego i nigdy nie będzie Chrystusa bez krzyża. Musisz cierpieć. Musisz kochać Mnie na krzyżu. Kochaj Mnie. Tak wielu kochało Mnie bez krzyża, ale gdy ujrzeli Mnie na krzyżu, powiedzieli: „Nie”, odwrócili się ode Mnie i porzucili Mnie. Nie czyń tego samego, wymawiając się od cierpień, dziwiąc się cierpieniom i odrzucając je. Tym samym odrzucasz Jezusa na krzyżu. Zobacz Moją samotność w Moim ukrzyżowaniu i nie szukaj wytchnienia.

 

Bądź przy Mnie. Nie gorsz się, słuchając słów, które Mnie obrażają. Nie wierz im. Wezwałem cię pod krzyż. Tu cię potrzebuję. Nieś wraz ze Mną to brzemię i naśladuj Matkę. Bądź silna i zamknij twoje uszy na słowa tych, którzy nie uwierzyli. Zawsze będą tacy, którzy nie uwierzyli. Ale będą też tacy, którzy dzięki cierpieniu Słowa i świadectwu twojej wierności Słowu uwierzą. Nie obawiaj się. Przyjdzie ci cierpieć. Oto twoja godzina. Nie uciekaj spod krzyża. Trwaj wpatrzona w Moje cierpienie, a ono doda ci siły. Błogosławię cię, córko, błogosławię kapłana. Wytrwajcie, a ujrzycie swoją nagrodę. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...