Aktualności

2020-02-10 11:33

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. SŁOWO. Orędzia – wiedza miłości i wewnętrzna mapa na godzinę śmierci

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Moja córko, chcę, abyś zapamiętała Moją naukę. Jestem Bogiem wszechwiedzącym. Napełniam cię wiedzą, której nie możesz przeczytać i poznać ze źródeł ludzkich. Moja wiedza to Miłość, historia Miłości, struktura Miłości, pochodzenie Miłości, przeznaczenie Miłości i jej głębia. Ucz się ode Mnie, bo tylko Ja znam Ojca, który Mnie posłał na świat, abym objawił ludzkości Jego Imię.

 

Wiedza, którą cię wypełniam, spływa na kartki papieru, aby każdy, kto pragnie poznać Miłość, mógł ją poznać i pokochać. Nie jest to wiedza dla mędrców, ale dla świętych, bo i mędrzec nie zrozumie Miłości, jeśli jego serce nie będzie czyste i prawe. Słowa, które ci dyktuję, odczytuje ponownie Duch Święty w sercu, które Mnie szuka. Istotą Mojego Orędzia nie są słowa, ale Duch Miłości, który poprzez nie działa, uświęca i przygotowuje serce człowieka na spotkanie ze Mną.

 

Wiedza, którą zdobywasz, czytając Moje słowa, jest wiedzą o istocie wszystkich rzeczy i sensie wszelkiego istnienia. Uwrażliwia twoją duszę na prawdę i obnaża fałsz współczesnego świata. Objawiam ci wieczność, nieskończoność i prawdę, która o tych rzeczywistościach poucza. Ci, którzy odeszli, nie korzystając z Mojego daru, żałują tej niewykorzystanej łaski, która przynosi pokój i radość ze spotkania z Bogiem. Uczy ufności wobec Niego i zachowania postawy dziecka wobec wszelkich niebezpieczeństw zewnętrznych i wewnętrznych. Ta łaska jest nieoceniona w chwili śmierci. Moje Orędzie przygotowuje duszę na spotkanie z Obliczem wieczności.

 

Ci, którzy z uwagą czytają Moje słowa, wspomną na nie, umierając i poznają, że trwali w prawdzie, odczuwając głęboki pokój, bowiem słowa Moje staną się dla nich prawdą rzeczywistą. Poznając nowy świat, będą się w nim poruszać, znając już jego przestrzenie, odkrywając to, co im było objawione. Rzeczywistość życia po śmierci nie będzie obca i przerażająca, ale znajoma i bliska, bo objawiona duszy poprzez Moje Słowo, które dusza będzie wspominać, mijając kolejne przestrzenie wieczności. Ja sam będę tym, który się objawił, i taki, jakim się objawiłem. Dusze przygotowane na spotkanie ze Mną poprzez te Orędzia posiadają wiedzę, która jak wewnętrzna mapa poprowadzi je ku prawdzie po przekroczeniu bram śmierci. Duch Mój objawi i przypomni im wszystko i kroczyć będą ku Mnie te dusze spokojnie i pewne swej drogi, znając to co będą oglądać.

 

Nieocenioną łaską jest przyjęcie i kontemplowanie Mojego Orędzia dla tych, którzy odchodzą. Uczę was życia na Ziemi i życia w Niebie. Wiedza miłości nie zginie, podczas gdy wszelka inna wiedza straci swoją wartość i obróci się w nicość. Tylko miłość pozostanie. Wspomnijcie na tych, którzy odchodzą, otarłszy się zaledwie o Mój wielki dar, i na ich żal, który może być i waszym żalem, jeśli nie przyjmiecie Mojej łaski. Nie wiecie, jak wielkim obdarzam was dobrem. Zaufajcie Moim słowom. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...