Aktualności

2020-03-13 16:43

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. OBLUBIENIEC. Wyższość woli nad uczuciami

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Umacniam twoją wierność. Patrzę na ciebie zakochanymi oczyma. Twój Bóg pragnie z powodu miłości. Nie zapominaj o tym. Nie mam innego celu działania i doświadczania cię, tylko miłość. Nie potrzebuję hołdów dla hołdów. Wyciągam rękę po miłość, zawsze po miłość. Na nic jest chwała, która nie wynika z miłości, ale tylko z lęku. To nie jest Niebo. Niebo jest przepełnione miłością. Zapraszam cię do najściślejszego zjednoczenia się ze Mną z miłości. Nie lękaj się. Postępuj. Nie czekaj na owoce. Dopiero zasiewam ziarno. Nie pragnij odczuwać, pragnij wyzbyć się uczuć, abyś działała z powodu woli, a nie zmiennych popędów. Miłość Moja jest stała i niezmienna. Twoja stanie się taka sama. Uwolnij się więc od uczuć, lekceważ je. Tylko Ja jestem Prawdą. Oddalając się od twoich zmiennych uczuć, staniesz się wolna we Mnie i tylko Moja Wola będzie kierować twoim życiem. Uwalniam cię, córko, od zmienności twojej duszy, stań się wolną i niezmienną, jak Ja.

 

Wejdź do przedsionków Mojego Serca i zbadaj, czy jest tam coś więcej prócz miłości do ciebie? Ukochałem cię bardziej, niż możesz to pojąć. Nic na świecie nie jest godne twojej miłości, tak jak Ja jestem. Pamiętaj, nikt na świecie nie da ci tego, czego pragniesz. Miłość, jakiej pragniesz, mogę dać tylko Ja, bo tylko Ja kocham cię tak, jak chcesz być kochana. Wiesz o tym. Należysz do Mnie, bo tego pragniesz. Należę do ciebie, bo tego pragnę. Nic nie może nas rozłączyć z powodu miłości.

 

Nie lękaj się. Walcz wiernie i ofiaruj Mi wszystko dla pomnożenia twej miłości ku Mnie. Pociągnę cię za sobą i stąpać będziesz tuż za Mną, odczuwając jeszcze woń Mojej obfitości. Postępuj za Mną bez lęku. Nigdy cię nie opuszczę, nigdy. Ofiaruj Mi twoje życie codziennie na nowo. Pragnę, aby Msza święta była twoim codziennym ofiarowaniem się Mojej Woli – pełnym i świadomym – na wszystko, czego zapragnę i na wszystko, czego zażądam od ciebie. Ciemność w twoim sercu wypełnią płomienie, ale zanim zabłysną, pozwól Mi pogrążyć cię w niezmierzonym smutku i braku miłości. Nie chcę również, abyś osłabiała twoją modlitwę z powodu braku uczuć. Niech Moja Wola rozpala cię ku Mnie, nie uczucia, na które nie można liczyć. Błogosławię cię, dziecko. Bądź Mi wierna, jak Ja jestem wierny tobie. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...