Aktualności

2020-03-07 10:29

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. OBLUBIENIEC. Pobożność ludowa

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Nie bój się ludzi oni nic o Mnie nie wiedzą, szukają Mnie w zatrutych źródłach, z których Ja wyszedłem i nie ma w nich Mojego błogosławieństwa. Błogosławię prostocie, nie uczonym pyszałkom. Gubią Mnie Moje dzieci, odnajdując upodobanie w świecie. Płaczę nad Moimi synami, kapłanami, którzy zbyt łatwo dali się uwieść temu, co w świecie należy i nie należy, co jest dobrze widziane i z czego należy się śmiać. Przykro Mi patrzeć w ich serca tak przelęknione opinią o nich samych. Sami już nie szukają w swoich sercach, ale tylko patrzą na to, co im wskaże świat, nie zastanawiają się nad Moją drogą, ale wybierają drogę światową, światowego boga i nie wiedzą nawet, że to nie Ja jestem bogiem, któremu oddają cześć.

 

Ja jestem Tym małym, wyśmianym Bogiem, Tym, którego się wstydzą i którego wyszydzają, Tym, który skrywa się w kaplicach przydrożnych, który uwielbia być czczony śpiewem pobożnych kobiet, Tym, który pragnie być otoczony kwiatami z waszych łąk, Tym, który wstaje rano i wypatruje pierwszy kroków w Moim kierunku [ludzi zdążających na poranną Mszę świętą]. Ja chcę prostej miłości i prostej czci. Nie znacie Mnie, sądząc, że szukam dusz zimnych i ograniczonych wypływami złego świata. Szukam dusz najprostszych, którym obce jest wypowiadanie się w sposób odpowiedni, które często popełniają głupstwa, zapominając o tym, co wypada, a co nie. Wolę takie błędy, niż wypaczony stan ducha i wytrzebioną dziecięcość, niż ducha, któremu brak spontaniczności i nie umie wznieść się do Mnie w porywie serca.

 

Och wy wszystkie wyważone, subtelne umysły, jak przykro Mi patrzeć na wasze skostnienie. Umieracie wewnątrz. Trzeba być żywym, aby wznosić do Mnie modły. Nie słucham już próśb umarłych. Wołajcie do Mnie za życia. Cóż wam z tego życia, kiedy już tutaj stajecie się umarłymi? Czy nie pojmujecie, że czasem człowiek z miłości popełnia głupstwa? Tak i oddane Mi serce czyni szaleństwa i z miłości może popełniać głupstwa. Czy potępię tych, którzy tracą dla Mnie głowę? Jak mógłbym gniewać się na tych, którzy z miłości do Mnie zapominają o sobie i podobaniu się światu, narażają na zniesławienie i ośmieszenie, ponieważ Ja przesłaniam im cały świat i o nic więcej nie potrafią się troszczyć? Czy obnażenie się z szat przez świętego Franciszka było godne pochwały i naśladowania? Wszak Ja tak nie postępowałem. Jednak on uczynił to dla Mnie, z miłości do Mnie, jako dowód swojej bezgranicznej ufności i miłości. Czy zachwycił Mnie w tym swoim szaleństwie? Bardzo!

 

Nie mówię, abyście się obnażali i porzucali swoje domy, ale o tym, że człowiek wyważony i ograniczony własną osobą, własnymi poważnymi i zrównoważonymi poglądami ma dużo trudniejszą drogę do Mojego Królestwa, bo nie potrafi zdobyć się dla Mnie na szaleństwo. Ja chcę, abyście się dla Mnie zapominali. Pragnę miłości żywej! Tak, czułej! Nie bójcie się używać tego słowa. Dlaczego Ja, Bóg, nie mogę kochać was czule? Dlaczego dziecko może kochać czule swą matkę, a swojego Ojca Niebieskiego nie? Obłudnicy! Obłudnicy! Nie brońcie dzieciom kochać Mnie czule i prawdziwie, bo w nich mam pociechę i upodobanie, z nich weselę się najbardziej! Oni wypraszają wam łaski, przemożni uczeni, abyście mogli porzucić wasze księgi i spojrzeć z wiarą w Niebo. Na ziemi nie ma Boga i nie znajdziecie Go w tym, co ludzkie. Patrzcie więcej w Niebo, wznoście wasze myśli ku nieskończonemu, ku niezbadanemu, a staniecie się bliżsi poznania Mnie.

 

Czytając pisma waszych poprzedników, zagłębiacie się w ich błędy, studiujecie ich niedolę i zaćmienie umysłów. Każdy uczciwie kochający Boga staje się mały i prosty, bo Ja taki jestem. Jestem mały w Mojej pokorze i prosty w Mojej miłości. Wy jesteście powołani do życia w prostocie, wierze i miłości. Wszystkie księgi, które oddalają człowieka od Przedwiecznego Stwórcy, winny być zniszczony jak niegdyś posągi nieczystych bóstw, sprzeciwiają się bowiem wierze w Jedynego Boga w Trójcy Świętej, w którym jestem i niezmiennie od tylu już pokoleń udowadniam wam wszelkimi sposobami.  

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...