Aktualności

2020-03-13 16:38

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. OBLUBIENIEC. Nieustanna adoracja Maryi

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Popatrz, na czym polegała świętość życia Maryi, tej, która ze wszystkich stworzeń najbardziej podobała się Bogu, tak że zamieszkał w Niej nie tylko Duchem, ale i Ciałem. Adoracja Maryi obejmowała całe Jej życie – każdą czynność, każdą myśl i każde słowo. Byłem w Niej, a Ona była we Mnie. Życie Mojej Matki to życie we dwoje, we wszystkich zwykłych, banalnych obowiązkach życia: oto heroizm bohaterów; zryw, który trwa przez całe życie; płomień szaleństwa z miłości, który nie przygasa, ale trwa rozpalony każdym nowym wysiłkiem, czasem heroicznym wysiłkiem dla podtrzymania go.

 

Życie winno być zwyczajne, ale życie duszy w Bogu i Boga w duszy realizuje się w takim właśnie zwyczajnym życiu i czyni je czymś nadzwyczajnym, bowiem Bóg odmienia wszystko co zwykle w Boskie cuda, a człowiek, będąc zwyczajnym i prowadząc życie zwyczajne, uczy się dostrzegać w nim nadprzyrodzoność, która polega na łączeniu natury Boskiej z naturą ludzką. Oto Mój cud, cud, jakiego pragnę od was, abyście żyli jak Maryja, ze Mną w myślach, ze Mną w spojrzeniach, ze Mną w uśmiechach, w objęciach, pocałunkach i szeptach. Życie niech będzie zwyczajne, aby nie odciągało waszych myśli i uwag od Tego, który czyni je niezwykłym.

 

Pragnę wejść do twojego domu, tak jak wszedłem do domu Maryi. Chcę z tobą jeść, chcę z tobą pracować, rozmyślać, odpoczywać i cierpieć. Wszystkie kłopoty z tego domu, są kłopotami Mojego domu, ponieważ twój dom, jest Moim domem, jeśli tego pragniesz, jeśli potrafisz przyjąć Mnie tak jak Moja Matka i uczynić Mnie sensem i centrum całego twojego życia. Przychodzę i proszę: „Przyjmij Mnie”. Narodzę się w tobie, w twoim domu, w twojej rodzinie, w pełni Mojego Bóstwa i błogosławieństwa, ale wówczas pamiętaj o Mnie. Jestem w twoim domu i oczekuję miłości, oczekuję pamięci, zostałem zaproszony, więc wstąpiłem do tego domu, ale to dopiero początek. Czeka nas jeszcze całe wspólne życie, całe życie przed nami. Czy potrafisz tak jak Maryja mieszkać ze Mną przez całe życie? Trwać przy Mnie pod krzyżem? Ochraniać Mnie i siebie od utraty Mnie, porzucając wszystko i uciekając do Egiptu? Każda pokusa jest zagrożeniem dla Mnie. Porzuć więc wszystko, co Mi zagraża, chroń Mnie.

 

Chcę, aby każda dusza na wzór Maryi porodziła Mnie w swoim domu i spędziła ze Mną całe swoje życie. To, co w Maryi stało się ciałem, w was pozostaje prawdziwe i realne duchem. A czy możesz powiedzieć Mi, córko, co jest bardziej realne i prawdziwe, ciało czy duch? A jeśli wiara Maryi brzemienna duchem stała się ciałem, czym stanie się twoja wiara? Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Pamiętaj. Uczyń się kopią Tej, która Mnie uszczęśliwia. Będę z rozkoszą przebywał w twoim domu i przyjmował owoce z twojej ręki. Pragnę ich. Pragnę z tobą zamieszkać, abym nie musiał czekać, aż ty zamieszkasz ze Mną. Pragnę teraz. Pozwól Mi wejść i żyć w tobie, tak jak Ja chcę. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...