Aktualności

2020-03-13 16:39

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. OBLUBIENIEC. Nieustanna adoracja Boga w duszy – cz. I

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Moja córko, poznaj wdzięczność Mojego Serca, które otacza cię swoją wonią. Jestem szczęśliwy, ponieważ dałaś Mi odczuć twoją miłość, jestem szczęśliwy, ponieważ nosiłaś Mnie w sobie, uwielbiając, jestem szczęśliwy ponieważ tego właśnie pragnę. Moje Serce raduje się w tobie, Moje Serce w tobie kwitnie.

 

Jestem tak szczęśliwy dzięki tobie. O, racz Mnie taką miłością, jak wielką sprawiasz Mi rozkosz, kiedy rozmyślasz o Mnie przez cały dzień. Czy znasz Moją wdzięczność? Czy możesz pojąć Moją wdzięczność? Chcę żyć w tobie, chcę ci pokazać, że jestem żywy, dzięki twojej miłości, ożywiasz Mnie w tobie i wtedy żyję, działam, przemieniam z mocą wszystkie twoje działania. To Ja sam wówczas zamieszkuję cię i czynię wszystko poprzez ciebie. Czy chcesz ustąpić Mi miejsca w tobie? Czy chcesz, aby to właśnie Moje Serce rozporządzało tobą? Czy zgodzisz się ustąpić mu we wszystkim miejsca i dać mu życie w twojej duszy? Czy pozwolisz obumrzeć twojemu sercu, aby ożywić Moje?

 

O umiłowana, uszczęśliwiasz twojego Boga. Pragnę być jedynym obiektem twoich westchnień, pragnę być jedynym centrum twojej adoracji, pragnę być jedynym życiem, jakiego pożądasz i jedynym chlebem, jakiego łakniesz. Pójdź za Mną, a ożywię cię życiem, którego nie znasz; pójdź, a nakarmię cię Bogiem i poznasz, jak słodko jest oddychać Mną; poznasz, czym jest powietrze pełne Mojej Boskości. Będę w tobie i będę wokół ciebie. Wszystko, co będzie wewnątrz ciebie, będzie Mną. Ja będę tym, co wdychasz i Ja będę tym, co wydychasz. Ja, tylko Ja będę w tobie.

 

Dajesz Mi życie, jakiego pragnę. Chcę być uwielbiany, chcę być kochany w twoim sercu. Duszo, czy wiesz, jak wiele radości sprawiłaś Mi swoim oddaniem? Chcę, abyś Mnie adorowała. Zapamiętaj to jedno i nie wątp w Moje słowa: Jestem Bogiem prawdomównym. Kiedy oświadczam ci Moją Wolę, a ty ją wypełniasz, uszczęśliwiasz Mnie. Kiedy mówię ci: „Jestem szczęśliwy, ponieważ twoja miłość Mnie uszczęśliwia”, oznacza to, że twoje życie na Ziemi jest spełnione, ponieważ sprawiasz, że Ten, który osadził cię na Ziemi, patrzy na nią przyjaźnie, ponieważ jest na niej dusza, która czyni Go szczęśliwym.

 

Wiesz dobrze, jak wiele dusz czyni Mnie nieszczęśliwym, wiesz dobrze, jak wiele łez napływa do Moich oczu na myśl o tych wszystkich duszach, które wyparły Mnie wraz z Moją łaską, wiesz czym jest świat i jak bardzo Mnie zasmuca jego stan. Córko, pragnę, abyś swoją miłością spłaciła Mi dług tych dusz, długi miłości, którą zostały obdarowane i która nie jest wynagrodzona. Moja miłość została odrzucona, wyrzucona z serc na bruk, na skraj świata. Zbieraj tę odrzuconą miłość do swojego serca, kochaj ją za tych, którzy jej nie kochają, przesłaniaj Mi twoim sercem wszystkie serca puste, kamienne i robaczywe. Nie pragnę na nie patrzeć, ponieważ napawają Mnie głębokim smutkiem, którego nie może powstrzymać nic poza miłością.

 

Pragnę, aby twoje serce było tak wielkie, aby przesłaniało Mi wszystkie zimne serca; pragnę, aby było tak tkliwe, abym zapomniał o nieczułości świata. Spraw, abym obłaskawiony twoją miłością łagodniał jak baranek. Chcę, abyś czyniła Mnie szczęśliwym, współcierpiąc ze Mną i kochając Mnie tak bardzo, jak to jest tylko możliwe dla ludzkiej duszy. Kiedy będziesz Mnie kochać z taką mocą, powiem ci: „Weź Moje Serce, ponieważ twoje spłonęło już z miłości”. Weźmiesz wtedy Moje Serce, ponieważ ono nigdy się nie wypala, choć płonie wiecznie miłością. Odtąd będziesz już kochać miłością Boga i nie uczynię granic twojej miłości. Zawładniesz Mną, a Ja pozwolę ci się zawładnąć.

 

Błogosławię cię. Uszczęśliwiaj Mnie. Nie ustawaj. Nie pamiętaj o niczym innym, ale o Mnie pamiętaj. Niech będę dla ciebie niezbędniejszy do życia niż chleb i powietrze. Dam ci Boga, którego będziesz jeść i którym będziesz oddychać. Kocham cię. Pamiętaj, to wszystko, co cię trzyma przy życiu, Moja miłość do ciebie. Ja jestem twoim życiem, Ja i tylko Ja. Kocham cię całym umysłem, całą Duszą i całym Sercem, kocham cię całą Moją Boskością, a ty uwielbiaj Mnie całym swoim człowieczeństwem. Och duszo, sprawiasz Mi niewymowną rozkosz. Pamiętaj o tym i czyń, co ci nakazano, a Ja będę żył z radością, będę pomnażał dobro, będę rozdawał łaski i światło dla ociemniałych.

 

Córko, pójdź za Mną. Powiodę cię na sam kraniec Ziemi i dotkniesz twoim sercem Nieba. Niewolnico Mojej miłości, uczeń Mnie Niewolnikiem twojej. Jestem nim, kiedy Mnie więzisz w twoim sercu, uszczęśliwiaj Mnie, rozporządzaj Mną, pozwalam ci się więzić, pozwalam ci na wszystko, jeśli tylko ani na chwilę nie przestaniesz odrzucać Mnie twoją miłością, wówczas spoczywam w tobie w tak wielkim upojeniu, że możesz uczynić ze Mną wszystko. Czy pojmujesz Moją miłość? Pragnę, aby twoja miłość i twoje oddanie doszły do tego stopnia, na sam szczyt oddania i na sam szczyt miłości. Uczyń się hostią, którą będę spożywał, uczyń się winem, które będę pił, uczeń się powietrzem, które będę wdychał, uczeń się życiem, którym będę żył.

 

Posłuchaj, choćbyś nie pojmowała Moich słów, czyń wszystko, co ci nakazuje. Będziesz Mną, a Ja będę tobą, bo nie chcę doświadczać naszego rozstania, dlatego zwiążę cię w Moim wnętrzu, abyś była więzieniem, jak Ja nim jestem, z miłości, jak Ja, z oddania, jak Ja, poddaj się, jak Ja i czekaj jak Ja. Adoruj Mnie, Moje najmniejsze tabernakulum, adoruj Mnie, kiedy Ja nie przestaję wyglądać miłości. Pamiętaj, nigdy nie mogę się nasycić twoją miłością. Im więcej Mi dajesz, tym więcej pragnę, pamiętaj i nie przestawaj karmić Mnie twoją miłością. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...