Aktualności

2020-03-07 10:27

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. OBLUBIENIEC. Miłość jako powód i cel działania Boga

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Chcę, abyś wiedziała, że nic nie zależy od ciebie. Wszystko co się dzieje, jest zależne ode Mnie. Tylko Ja, twój Bóg, mam władzę nad twoją duszą i ciałem. Decyduję o wszystkim w twoim życiu, a ty sama nic nie znaczysz. Jesteś Moim narzędziem, tym lepszym im bardziej podającym się pod Moje jarzmo. Pisz, duszo jestem z tobą, ponieważ cię umiłowałem. Nie możesz poznać i przewidzieć Mojej Woli. Pokochałem cię i to jest cel i powód Mojego działania: Miłość. Miłość stwarza i Miłość przemienia, Miłość buduje i błogosławi. Ja tworzę Moje dzieła z miłości i z miłości do ciebie chcę żyć w twojej duszy. Tak jak ty pragniesz połączyć się ze Mną i być we Mnie, tak Ja pragnę przebywać w tobie, najmniejsza istoto. Nie pojmiesz tego, bo trzeba być jak Bóg, aby czuć jak Bóg i rozumować jak Bóg, ale powiem ci to i odsłonię rąbek tajemnicy.

 

Ty łącząc się ze Mną, dotykasz Absolutu, który przerasta twoje wyobrażenie o szczęściu i rozkoszy. Ja natomiast wstępując do twojego serca, uszczęśliwiam się sam, będąc niezachwianym w nim Władcą. Podoba Mi się oddanie i uległość stworzenia do tego stopnia, że pragnę sam mu się oddać, aby być jego siłą. Twoja dusza poddaje się Mi i jest przedłużeniem Mojego Królestwa na ziemi. Twoja cała nieporadność zwiększa tylko Moją chwałę, bo zastępuje miejsce wszelkim zamysłom pysznych.

 

Ty, duszo, stając się Moją świątynią, powodujesz, że żyję na ziemi w stworzeniu, co było Moim odwiecznym zamysłem odrzuconym przez człowieka poprzez grzech pierworodny. Ty przyjmując Mnie do swego serca, wypowiadasz „Nie” wobec zła i grzechu pierwszych rodziców, którzy nie chcieli pozostawać w nieświadomości. Jeden jest Ten, który ma poznanie, więc poprzez swoje pragnienie nieświadomości, poprzez twoje pragnienie bycia podporządkowaną Mnie, jak Panu w stopniu całkowicie wykluczającym twoje zrozumienie, podobasz Mi się najbardziej.

 

Ja pragnę ludzi posłusznych i pełnych zaufania. Wiem, co jest dobre, a co złe. Wiem, co służy Mojemu dziecku, a co mu szkodzi. Skoro ci czegoś nie daję poznać, znaczy to, że jest to z pożytkiem dla twojej duszy. Jeżeli chcę, abyś była okryta płaszczem niewiedzy to dlatego, że poprzez to budujesz swoje ogromne do Mnie zaufanie, a to zaufanie jest wyrazem twojej miłości do Mnie. Czy pierwszy człowiek zgrzeszył pychą? Owszem, ale zgrzeszył również zwątpieniem w Moją miłość.

 

Oto co zraniło Serce Boga. On zwątpił, że Ja go tak miłuję, że dałem mu wszystko, co może być konieczne jego duszy do odczuwania szczęścia i pokoju. Ja stworzyłem wszystko dla człowieka, aby był szczęśliwy, a człowiek uwierzył, że mógłby być szczęśliwszy, gdybym nie zakazał mu jeść z drzewa. Powiadam ci, nie mógł być człowiek szczęśliwszy, bo Ja dałem mu pełnię szczęścia z miłości. Nie ma Ojciec niczego, czego nie ofiarował dziecku, a co nie byłoby ze szkodą dla tego dziecka.

 

Dlatego był to dla Stwórcy gorzki policzek wymierzony przez niewdzięczne stworzenie, które zbuntowało się przeciw własnemu poddaństwu wobec Stworzyciela. Stworzenie chciało być na równi ze Stwórcą… Nigdy człowiek nie będzie na równi. Jak człowiek znając własną nędzę, może w to uwierzyć? Głupcy, wy tylko, wyłącznie i właśnie w swoim całkowitym poddaniu się Mojej Woli możecie znaleźć źródło rozkoszy i szczęścia. Choć jest to niepojęte dla człowieka, który uważa się dziś za pana i władcę tej Ziemi, jest to rzeczywistość prawdziwa i jedyna. Uwierzcie w Miłość. Pragnę zadośćuczynienia w postaci bezgranicznej ufności. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...