Aktualności

2020-03-07 10:25

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. OBLUBIENIEC. Chcę od was miłości!

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Chcę od was miłości. Zapamiętajcie to jedno. Niech cała reszta, niech rygorystyczne przestrzeganie prawa wypływa z miłości, niech modlitwy i umartwienia będą owocem miłości. Proszę was i nalegam, skupcie się na tym jednym, na waszych sercach. Jeśli wasze serca Mnie miłują, sami będziecie spełniać Moje pragnienie i wypełnianie Mojego Prawa, a także ofiarowywanie Mi waszych umartwień będzie dla was tak naturalne, że nie będzie wymagało większego wysiłku. Jeśli jednak w waszych sercach nie ma miłości, na nic są wasze starania. Zawsze będziecie upadać, bo nie kochając Mnie, działacie wbrew swemu sercu.

 

Ja jestem spragniony miłości i wołam do was dziś, wołam do was obudźcie się, aby Mnie zobaczyć, aby Mnie posłyszeć i aby Mnie poznać! Ja dam miłość temu, kto Mnie pragnie pokochać, ale pragnijcie miłości, a nie świętości dla siebie, nie, pragnijcie miłości dla Mnie i świętości dla Mnie. Wielu z was, którzy twierdzicie, że Mnie kochacie, pragnie świętości dla siebie i czyni pokuty, aby się uświęcić. Naśladujecie świętych, nie pojmując, co było istotą ich świętości, a była to miłość. Pragnę miłości, pojmijcie to. Jestem tu, całkowicie oddany i osiągalny dla człowieka. Pokazuje bezmiar Mojego zatroskania i dbałości o wasze dusze. Jeżeli Mnie nie po słyszycie, zginiecie. Poznajcie Boga, który was stworzył.

 

Daję wam dzieło, w którym obnażam Moją delikatność i czułość Mojej ojcowskiej miłości. Daję wam dzieło, poprzez które uczę was kochać Moje Serce, rozdaję wam łaskę kochania Mnie, a jest to najwznioślejsza łaska, bo jest istotą całej Bosko-człowieczej więzi. Chcę, aby Moje stworzenia zwróciły na Mnie wzrok, aby pragnęły Mnie poznać jako Boga dobrego i pełnego miłości. Pokazuję się wam poprzez to dzieło jakoby bez zasłony. Macie Mnie zwyczajnego, zakochanego w człowieku, całkowicie bezbronnego wobec duszy, która zniewala Mnie swoją miłością. Pragnijcie Mnie poznać i posiąść.

 

Dam każdemu, kto będzie Mnie o to prosił. Teraz możecie Mnie o to prosić, abym pozwolił wam zakochać się we Mnie w stopniu, który umożliwi wam znoszenie wszelkich cierpień i prześladowań. Wszystko, co nastąpi, będzie tylko następstwem waszego postępowania w dobrym lub złym. Pokazując wam Moje miłosierdzie, pragnę wylać na was ogrom Moich łask, dzięki którym będziecie zbawieni. Nie będę jednak wołał bez końca i dusze, które Mnie nie posłuchają, które wciąż nie będą chciały poznać swojego Stworzyciela, Dobroczyńcy i Wybawiciela, Tego, który oddał wszystko z miłości do nich, zostaną zmuszone do poznania Mnie, zanim Mnie stracą. A będzie to strata wieczna [PIEKŁO]. Ukażę się ludzkości jako Morze Sprawiedliwości i ci, którzy Mnie nie poznali jako Morze Miłosierdzia, nie będą w stanie uwierzyć w Moją miłość. Potępią Mnie jako Boga złego, okrutnego i niesprawiedliwego. Zostanę ponownie osądzony i potępiony z powodu Mojej miłości, tak że dusze zamiast Mnie błogosławić za wszystkie swoje cierpienia, które są ich ostatnią deską ratunku, aby przejrzały i wołały Mego zmiłowania, będą Mnie przeklinać i nienawidzić.

 

Córko Moja, pragnę, aby cierpienie oczyszczało i ratowało dla Mnie dusze, ale jak wiele z nich bez Mojej opieki potrafi przyjąć cierpienie? Sama wiesz, jak jest ci trudno, choć jestem z tobą nieustannie i daję ci poznać sens twoich wszystkich cierpień. Tak więc pragnę być błogosławiony w cierpieniu i ucisku. Jestem waszym Bogiem i jeśli dopuszczę na was cierpienia, są one błogosławieństwem. Cieszcie się i błogosławcie Mnie, bo kto by Mi w momencie śmierci złożyczył, ten zostanie potępiony na wieki i nie ma dla niego ratunku. Wówczas działa Mój Duch, kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, temu odbiorą i to, co posiada. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...