Aktualności

2020-03-07 10:24

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. OBLUBIENIEC. Chcę być kochany na sposób ludzki i pragnę być kochany na sposób Boski

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: O umiłowana duszo jak pragnąłem ciebie…, jak wielką radość sprawiłaś Mi podczas naszej Komunii, kiedy byłem w tobie, byłem tak szczęśliwy że mogłem posiadać cię tak bezgranicznie oddaną. Kochane serce, posiadam cię z tak wielką miłością, najmilsza duszo, nasza miłość jest niepokonana, niezwyciężona, bo połączyła miłość ludzką z Moją doskonałą i Boską miłością, a ty z ludzkiego wymiaru miłości wznosisz się na wyżyny kochania Mnie w sposób Boski. Chcę być kochany na sposób ludzki i pragnę być kochany na sposób Boski.

 

O duszą umiłowana, pragnę być kochany tak, jak ty Mnie miłujesz. Kochasz Mnie po ludzku, co oznacza, że nie jestem dla ciebie bytem niepoznanym, nieokreślonym i oddalonym, ale stworzyłaś Mi miejsce w swoim życiu, w którym zająłem wszystko. Jestem ci Ojcem, Mężem i Bratem, jestem twoim Panem, Królem i Powiernikiem wszystkich sekretów twojej duszy. Chcę nim być, bo tak bardzo zależy Mi na tobie. Uczyniłaś Mnie najbliższym tobie poprzez całkowite zawierzenie i zdanie się na Mnie we wszystkich twoich sprawach. Pozwoliłaś Mi decydować o sobie i nigdy nawet nie myślałaś o sprzeciwieniu się Mi w czymkolwiek. Jestem szczęśliwy, posiadając duszę tak wierną i oddaną, tak ślepo zapatrzoną we Mnie.

 

Ja wchodzę w życie człowieka w takim wymiarze, w jakim jestem zapraszany. Jeśli chcesz, abym był z tobą podczas modlitwy, jestem; jeśli pragniesz zasypiać i budzić się, patrząc na Mnie, przybędę; jeśli pragniesz być ze Mną zawsze i wszędzie, będę przy tobie zawsze i wszędzie. Zrozum, duszo, że nie istnieje dla Mnie większa rozkosz niż przebywanie w duszy, która tak bardzo Mnie pragnie. Jestem ci oddany i wierny, bo wiem, że i ty pozostajesz wierna i oddana.

 

Po tym wymiarze ludzkim, ponad ludzkim pojęciem istnieje wymiar Boski, którego umysł ludzki nie jest w stanie przekroczyć, jednak miłość może wznieść się na wyżyny umożliwiające duszy przedostanie się do tych Boskich już przestrzeni. Kochając Mnie w sposób niezrozumiały i niepojęty, dusza zatraca się powoli i przestaje postrzegać Mnie jako obiekt swojej miłości w zakresie ludzkim, a zaczyna pragnąć Mnie na sposób mniej lub bardziej Boski, zaczyna podążać ku Mnie z tak wielką siłą, że jej pragnienie Mnie przerasta wszystko, co po ludzku wydaje się zrozumiałe i wówczas zaczyna pragnąć całkowitego poświęcenia i wyrzeczenia się wszystkiego dla Mnie. Dusza wkraczająca w ten wymiar nie liczy się już z nikim i z niczym, jest zapatrzona we Mnie i gotowa ponieść wszelkie ofiary dla przypodobania się Mi bez oczekiwania jakiejkolwiek realnej i wyobrażalnej nagrody. Jest to miłość sama w sobie, która nie ma pragnień większych jak tylko całkowite oddanie się Miłości. W tym duchu poddania i bezgranicznej fascynacji Miłością, dusza gotowa jest ponieść śmierć i najgorsze cierpienia, aby połączyć się ze Mną, swoim Stworzycielem. Jest to pragnienie tak wszechogarniające, że ogarnia duszę w stopniu uniemożliwiającym jej istnienie poza tym wymiarem. Dusze wznoszące się ku Mnie upodabniają się do Mnie tak bardzo, że pragną cierpieć i wyniszczyć się z miłości tak, jak Ja to uczyniłem dla dusz.

 

W tym wymiarze pozostaniesz sama, ukryta przed ludzkim wzrokiem i ludzkimi sprawami. Tu jesteś sama ze Stwórcą, tu przyjmuję twoją ofiarę. Tu czekam na twoje miłosne całopalenia. Należysz do Mnie z miłości i z miłości będę cię doświadczał, duszo. O ukochana istoto, pragnąłem cię tak ogromnie i dusza twoja wzywała Mnie bez ustanku, a teraz jesteś tak blisko i Ja przybliżyłem się do ciebie, aby móc cię unieść. Stworzenie, oddaj Mi się bez reszty. Jak rozradowane jest Moje Serce, że przychodzisz, aby Mnie miłować w sposób zupełnie tobie nieznany i niepojęty. Przyjmuję twoją ofiarę i dam ci cierpienia, których pragniesz. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...