Aktualności

2020-02-14 15:36

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. KRWAWA OFIARA ZA GRZECHY. Zaślubieni w krzyżu

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Zaślubiłem cię z miłości ale ty, zaślubiając Mnie, zaślubiłaś krzyż. Pamiętaj o tym. To on nas połączył i to on łączy nas na zawsze. On jest naszą ślubną obrączką, po której można poznać, że należymy do siebie. Ja przyjąłem twoje słodkie i grzeszne ciało, a ty przyjęłaś Moje Ciało przepełnione boleścią. Połączyliśmy nasze ciała na krzyżu, twoje grzeszne i Moje niewinne, twoje napiętnowane i Moje odkupieńcze. Razem staliśmy się doskonałą ofiarą dla Ojca, zadośćuczynieniem za grzech poprzez wiarę i miłość. Teraz pozostaje nam trwać na krzyżu dla ratowania niezliczonych dusz stroniących od krzyża i Zbawienia.

 

Pomogę ci wytrwać. Razem zaniesiemy wszystko. Opuszczając krzyż, opuszczasz Mnie. Odwracając wzrok od krzyża, odwracasz go ode Mnie. Wyrzekając się krzyża, wyrzekasz się Mnie. Narzekając na krzyż, narzekasz na Mnie. Jestem twoim zaślubionym Bogiem na krzyżu i tylko poprzez Mój krzyż daję ci Moje Zbawienie. Tylko poprzez udział w Moim krzyżu otrzymujesz odpuszczenie grzechów i usprawiedliwienie przed Ojcem. Kocham cię w Moim krzyżu i poprzez niego.

 

Otwórz twoje ramiona i przyjmij Mnie. Będę błogosławieństwem w doświadczeniu krzyża. Poznaj Mnie na krzyżu, a poznasz Mnie prawdziwie. Objawię ci się w pełni tylko na krzyżu. Schowaj twój ból w Moim Sercu, a Ja ukryję Mój w twoim. Zachowajmy w sekrecie nasze cierpienia, aby Ojciec radował się naszą ofiarą. Popatrz na Mnie: Uczyniłem ci miejsce na krzyżu – w Moim Sercu. Będziesz więc na krzyżu, ale będziesz i w Moim Sercu. Pragnę zjednoczyć się z tobą w Mojej miłości, którą ci objawiłem na krzyżu. Oto Moje łoże boleści, które podzielisz ze Mną. O to nasze wspólne życie, które ci daję.

 

Rozraduj Mnie, współcierpiąc i kochając. Tylko w krzyżu zjednoczę się z tobą w pełni, w nim jest nasze zjednoczenie, które ci daję. Chcę, aby dusze pojęły, gdzie mają Mnie szukać. Powiedz im, czekam na nie na krzyżu. Tam czekam również na ciebie. Moja córko, krzyż jest naszym domem na tym świecie. Wszystko, cokolwiek czynisz pod krzyżem, nie może się równać z ofiarą krzyżową. Od ciebie żądam zjednoczenia w krzyżu, a nie pod nim. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...