Aktualności

2020-02-11 17:31

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. KRWAWA OFIARA ZA GRZECHY. Zaproszenie Boga do współcierpienia

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Pragnę mocniej wesprzeć się na twoich ramionach. Czy pozwolisz Mi na to? Potrzebuję cię, potrzebuję twojej pomocy, w Moich Ranach, w Moich Ranach odczuwam straszny ból, chcę abyś Mi ulżyła, chcę cierpieć z tobą. Chcę, abyś nosiła Moje brzemiona, chcę, abyś cierpiała wraz ze Mną, chcę odczuwać cię stale przy Mnie, chcę słyszeć twój czuły szept, kiedy jestem tak okrutnie zeszpecony. Czy kochasz Mnie również wówczas, kiedy nie jestem piękny? Moja córko, nie pragnę dowodu, chcę ciebie teraz i chcę ciebie zawsze. Nie chcę cię doświadczać, aby cię sprawdzić, wiem, że wiodę cię Moją łaską, nie, Ja chcę ciebie, twojej duszy w Mym ręku i twojego ciała na krzyżu. Moja córko, ogołocę cię, muszę ci to uczynić, bo kocham cię tak zachłannie, że nie chcę dzielić twojego serca z nikim. Bardzo cię pragnę dla siebie. Chcę cię posiąść całkowicie i wiecznie, chcę cię posiadać w bólu i w chorobie, chcę cię posiadać w ciemności i w doświadczeniach, chcę cię pocieszać i podnosić.

 

Czy wierzysz w Moją miłość? Czy jesteś Mi wdzięczna za Moją Ofiarę? Moja córko, popatrz, jak konam z miłości do dusz. Czy i ty chcesz kochać z miłości do dusz? Chodź, przejmij Moje Męki, weź na siebie to ciężkie brzemię, skosztuj z Mojego kielicha, zanurz twoje wargi w tym ciemnym napoju śmierci. Nie bój się, bo Ja jestem w tobie, nie umrzesz, ale cierpieć będziesz śmierć, prawdziwą śmierć duszy i ciała, bo twój Bóg to wycierpiał dla ciebie. Zapłać Mi teraz swoją miłością za wszystko, co dla ciebie znosiłem. Wstąp na Mój krzyż, dotknij Mojego cierpienia, abyś poznała, jak cię miłuje, włóż ręce w Moje gwoździe, abyś poznała, jak bardzo pragnąłem cię schwycić, włóż twoje stopy w Moje Rany, utwierdź je w Moich ranach, abyś poznała, jak bardzo pragnąłem biec do ciebie.

 

Moja najmilsza, ile ciężkich boleści cierpiałem, abyś odczuła Mój umysł, Moją czystość myśli i uczuć, ile musiałem zapłacić, abyś mogła zdobyć Mój skarb. Chcę teraz, abyś i ty skosztowała Mej Męki, abyś i ty zakosztowała Mego Zbawienia. Chcę dać ci skosztować Bożego daru, Miłości, która umiera z miłości. Będziesz jadła, choć w bólu, karmił cię będę Moim cierpieniem. Nie bój się, bo tam gdzie jest ból, tam i Ja jestem w tym bólu zawarty. Gdzie ty cierpisz, tam i Ja cierpię wraz z tobą. Miłuję cię. Pragnę twego cierpienia. Chcę cię ze sobą zjednoczyć przez ciało i krew, przez miłość i przez ofiarę. Chcę abyś prawdziwie była ze Mną jedno, jak mąż i żona, jedno ciało jedna dusza, dusza do kochania i ciało do umartwiania. Dam ci Moje Ciało, abyś mogła je nosić w sobie, dam ci Moją Duszę, abyś umiała wytrwać w bólu, dam ci Moje Serce, abyś kochała ten ból, dam ci samego siebie, abym był twoją mocą.

 

Kocham cię, kocham cię ponad samego siebie, a oto Mój dowód miłości! Moje Ciało, które złożyłem za ciebie w ofierze, abyś mogła żyć wiecznie. Żyj wiecznie z Mojej Ofiary! Żyj wiecznie, na wieki raduj się szczęściem w Niebie! Nigdy nie umrzesz, bo życiem zapłaciłem i spłaciłem twoją śmierć. Będziesz żyła wiecznie! Uczyniłem cię nieśmiertelną! Będziesz żyła wiecznie, Moja ukochana, wespół ze Mną posiądziesz Królestwo na wieki i będziesz się w nim radować śpiewem Moich aniołów, a twoją koroną będę Ja sam. Zapisz i nie bój się, bo dostaniesz najpiękniejszą koronę, dostaniesz Mnie w nagrodę, posiądziesz Mnie i pozwolę ci wziąć Mnie w posiadanie, oddam ci się na wieki, abyś mogła, żyjąc wiecznie, radować się twoim Królem. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...