Aktualności

2020-02-14 15:35

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. KRWAWA OFIARA ZA GRZECHY. Wyznanie z krzyża

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Nie lękaj się. Nigdy cię nie opuszczę. Należę do ciebie tak, jak nic do ciebie nie należy, ponieważ wszystko, co posiadasz, jest Moje, ponieważ Ja ci to dałem, Mnie samego dałem ci jednak na wieczność, oddałem ci się do ostatniej kropli Krwi, więc jak dalece bardziej jestem twój niż twoja matka i ojciec, niż twoi bracia, niż twoja rodzina, przyjaciele i rzeczy, które posiadasz, niż twoje własne członki, niż twoje myśli i pragnienia. Jestem twój, bo Mnie samego nie możesz Mi ofiarować, aby się ogołocić. Wszystko możesz Mi oddać, ale Mnie samego tylko Ja mogę oddać tobie.

 

Oddaję ci się. Oddałem ci się po raz pierwszy, wstępując na krzyż. To było Moje wyznanie, to było Moje: „Kocham” – szeptane do twojej duszy. Moja miłość nie zawiera się w słowach i uniesieniach, ale w krzyżu, który przyjąłem z miłości do ciebie. Wydałem dla ciebie wszystko, co stanowiło Moje człowieczeństwo, porzuciłem moc Mojego Majestatu, aby odkupić twoją, tak drogą Mi duszę. Wydałem ci więc wszystko, oddałem ci Moje Bóstwo i Moje człowieczeństwo. Nikt nigdy nie będzie cię tak kochał, aby oddać ci się tak bezgranicznie, jak Ja to uczyniłem.

 

Kocham cię, mówię ci to teraz i powtarzam ci te słowa z każdego krzyża, na którym spocznie twój wzrok, na każdym rozstaju dróg, na którym widnieje Mój wizerunek, krzyczę do twojej duszy, śpiewam ci pieśń miłości: „O, jak bardzo cię kocham, duszo”. Odpowiedz Mi, czy i ty Mnie miłujesz? Czy wiesz, co będzie Moją odpowiedzią? Ty, ukrzyżowana tak jak Ja, patrząc na Mnie z miłością z twojej Golgoty. Twój krzyż obok Mojego – to twoja odpowiedź na całe Niebo, na całe Piekło, na całym okręgu Ziemi rozlega się to bezsłowne wyznanie, nasz miłosny dialog, który porusza Niebo i Ziemię: Moje „Kocham cię” i twoje „Kocham cię”. Nic więcej nie potrzeba. Tam gdzie jesteś, z tym z kim jesteś, taka jaka jesteś, powtarzaj Mi tylko twoje „Kocham”, przyjmując Moją Wolę w cierpieniu. O, jak Mnie uszczęśliwiasz twoim wyznaniem. Niczego więcej nie pragnę. Bądź tylko zawsze zadowolona, a Ja będę rozumiał twoje słowa. Każdy twój uśmiech w cierpieniu, poddanie się Mojej Woli, przezwyciężenie siebie i pokonanie pychy odczuwam jako pocałunek słany Mojemu Sercu z twojego krzyża na Mój krzyż. Ukrzyżowani nie pragną niczego więcej jak tylko kochać, kochać do końca i kochać bez końca.

 

Pokój z tobą, córko. Pocieszam twoją duszę, umacniam ją do walki, a Moje Serce stale trwa przy twoim. W twoim wnętrzu mieszkam Ja. Rozkoszą Moją jest twoje serce. Bądź pokorna we wszystkim, co czynisz, a czyniąc – czyń, jakbyś nic nie robiła, bo to Ja będę działał. Usuń się, aby wkroczył Ten, który ma moc. Będę działał, bo upodobałem sobie to mieszkanie. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...