Aktualności

2020-02-11 17:28

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. KRWAWA OFIARA ZA GRZECHY. Tajemnica Sakramentu Pokuty

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Moja córko, Moje stworzenie, pomnij jak wielką radość Mi sprawiasz, obmywając się w Moich ranach. Moja Ofiara była wielka, Moje cierpienie było straszne, ale kiedy czerpiesz przebaczenie z Moich ran, cierpiałbym dla ciebie i więcej. Ogarnia Mnie tak wszechpotężna radość, że pijesz, że pragniesz, że uwielbiasz Mnie w Mojej Ofierze. Moja córko, Ja otwarłem dla was bramę Zbawienia, korząc się u stóp Moich prześladowców, kuląc się pod ich ciosami, upadając wobec ich nienawiści nie prosiłem, nie, nie w tym sensie ukorzyłem się przed nimi. Ukorzyłem się, poddając się władzy tych demonów w ludzkiej skórze, ukorzyłem się, poddając Moją moc pod ich złudne panowanie, pozwoliłem im deptać Moją Głowę, której mądrości nie zdoła objąć żaden śmiertelnik. Dlaczego pozwoliłem na tak wielkie poniżenie i nigdy tego nie żałowałem?

 

Ponieważ wiedziałem, że przyjdziesz, wiedziałem, że w końcu przyjdziesz do Mnie, duszo, i zapragniesz pić z Mojego boku, zapragniesz uleczyć swoją duszę i ukorzyć się przed Tym, który ukorzył się najbardziej; poniżesz się przed Tym, który stał się najmniejszy; oddasz pokłon Temu, który został poniżony i uczyniony najmniejszym ze wszystkich stworzeń. Gdyby człowiek miał być poniżony tak, jak Ja zostałem poniżony…, nie, nigdy nie oddacie Mi tego poniżenia, bo Ja jestem Bogiem, Moje poniżenie nigdy nie znajdzie sobie równego, bowiem jako Bóg zostałem poniżony, pozwoliłem poniżyć się najbardziej, jak to było możliwe dla człowieka, dlatego człowiek przeżywając tak samo wielkie poniżenie, nie zdoła dosięgnąć nawet części tego poniżenia, jakie Ja poniosłem, ponieważ jestem Bogiem.

 

Kocham być poniżony, bo kocham ciebie. Zbawiłem cię, poniżając się. W Moim poniżeniu jest twoje życie. Kocham ożywiać dusze. Poniżałbym się bez końca, żeby was ożywiać. Poniżam się dla każdego, kto przychodzi, aby pić owoce Mego cierpienia. Moje dziecko, twoje spragnione usta przy Moim boku wynagradzają Mi całą Moją Mękę. Kiedy przychodzisz i pijesz Moje miłosierdzie, czynisz Moją Ofiarę przebłagalną żywą, czynisz ją skuteczną dla twojej duszy, czynisz ją potrzebną, czynisz ją konieczną. Twoja dusza, kiedy przychodzi prosić o przebaczenie, przywraca blask Moim wygasłym już oczom. Daje ci z radością, nie czuję bólu, kiedy widzę twoją radość. Kocham dusze, kocham przyjmować ich troski, kocham podnosić ich na Moim krzyżu, kocham ich do Mnie przytulać.

 

Córko, powiedz duszom, że czekam na nie na Moim krzyżu, aby przyszły i piły swoje Zbawienie. Jestem otwarty włócznią, Moje skarby są dla was dostępne, wystarczy wyciągnąć dłoń, aby je wydobyć. Cała Moja miłość została dla was obnażona! Moje Serce bije dla Moich dzieci! Moja Krew płynie dla waszego Odkupienia! Jestem przybity do krzyża, a Moje Serce otwarto dla waszego pragnienia. Nie oderwę Mojej dłoni od krzyża, aby odegnać dusze pragnące Mnie ograbić z Moich łask! Nie, jestem otwarty! Moje skarbce są otwarte i czekają na waszą grabież! Chodźcie i bierzcie! Bierzcie i pijcie! Bierzcie i jedzcie! Nie powstrzymam was! Nie jestem w stanie odgonić żadnej duszy, kiedy jestem przybity do krzyża! Jak mam was powstrzymać?

 

Nie bójcie się, dla was otwarłem tę Ranę! Chodźcie, bierzcie, posilajcie swoje dusze! Chcę się dla was cały wydać! Pragnę się dla was ogołocić! Nie pozostawiajcie mych skarbów nienaruszonymi, kiedy sam je wam wydaje! Opróżnijcie Mój skarbiec do końca! Nie gardźcie Moimi skarbami! Nie porzucajcie ich! Chcę je wam wszystkim ofiarować! Chodźcie, czekam na was! Nie bójcie się, jestem bezbronny, jestem tęskniący, jestem gotów oddać wam wszystko, co posiadam, czekam was i wypatruję. Nie pozwólcie, aby Moja Ofiara była zmarnowana, nie pozwólcie, abym wisiał na krzyżu bez potrzeby, ponieważ nikt nie przychodzi, aby obmyć się w Mojej Krwi. Jestem nagi, zbolały, opuszczony i chcę tego! Tak, pragnę, mimo bólu pragnę tak cierpieć, bo pragnę waszych dusz! Bo kocham was tak bardzo! Och Moje umiłowane stworzenie, jak bardzo was pożądam, jak bardzo was kocham, żeby uczynić się waszą Ofiarą!

 

Tak, jestem wasz, należę do was, bo wydałem się za was, poświęciłem się za was, jestem waszą Ofiarą Przebłagalną. Weźcie Mnie i zasłońcie się Mną w godzinie gniewu. Mój Ojciec nie ukaże tych, którzy zasłonią się Moją Krwią, ukryją się w Moim przebitym boku. Znam wszystkie wasze dusze i powiadam wam, jestem dla was rozwieszony nad światem na drzewie krzyża. Patrzę na was i widzę wszystkie wasze czyny, dobre i złe, sprawiedliwe i podłe. Pragnę was ocalić. Moja Krew na darmo wylewa się z konfesjonałów, które są w Moim przebitym boku, Moja Krew je napełnia, Moja Krew je otacza, Moja Krew je uświęca i otwiera dla waszych dusz.

 

Sakrament Spowiedzi jest bramą, przez którą wchodzi się do Mego przebitego boku, do źródła wszelkiej odradzającej łaski, do źródła mocy pokonującej grzech, do samego środka miłosiernego ognia, w którym na waszych oczach gubią się wszystkie wasze grzechy, w którym palę wasze przewinienia, umarzam długi, oczyszczam, uświęcam i oddaję światu świętymi. Dzieci, jesteście we Mnie, kiedy wylewacie łzy skruchy przed Moim wybranym synem [kapłanem], dostępujecie łaski obcowania ze Mną, obcowania tak bliskiego, że Moje Serce odczuwa niewymowną rozkosz. Przebywacie w najmiłosierniejszym wnętrzu Boga, niezmierzonym oceanie przebaczenia, którym was ogarniam.

 

Chcę, abyście przychodzili do Mnie, aby wyznawać swoje grzechy, nie dlatego, abym chciał ich słuchać jednego po drugim, nie dlatego, aby przyjąć wasze upokorzenie, ale po to, abyście stali się tak mali, abym mógł was ogarnąć i wchłonąć, przemienić i ubogacić. W Moim wnętrzu odbieram wam grzech i obdarzam cnotami, w Moim wnętrzu przemieniam wasze wnętrza i upiększam je dla Mnie. Stajecie się częścią Mnie, jak iskra, jak mała drobina w potężnej lawinie ognia. Jestem tak wielki, jestem tak dobry, jestem tak potężny, że wasza słabość zostaje zgładzona i przemieniona, wasze młode dusze lśnią jak małe słońca we wnętrzu nieskończonego światła, jestem Wszechpotęgą Dobroci, wobec której nie może ostać się nawet odrobina zła, tak jak odrobina kurzu nie może ostać się wobec ognia.

 

Córko Moja, zapisz, że czynię was czystymi i gotowymi na przyjęcie Mojej łaski, wstępując do waszych oczyszczonych dusz, jestem najbardziej uczczony, najpiękniej uwielbiony i szczęśliwy. Stajecie się nowymi ludźmi, a Moja łaska trwa w waszych duszach, rozkwita lub więdnie, uświetnia się lub zubaża. Nie czyńcie duszy swojej mieszkaniem złego, nie poddawajcie więcej ohydzie waszych oczyszczonych ciał, nie przestawajcie z tymi, z którymi Ja nie chciałbym przestawać. Ochraniajcie Mnie w waszych duszach, bo czy na to tak cierpiałem, abym miał was posiadać zaledwie parę dni, parę godzin? Zostańcie ze Mną na zawsze, na wieki, aż do skończenia świata, a potem w nieskończoność. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...