Aktualności

2020-02-11 17:29

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. KRWAWA OFIARA ZA GRZECHY. Stojąc przed Moimi sędziami, myślałem o tobie

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Chodź, nie bój się. Człowiek nie może pojąć Boga, chce Go ustabilizować, chce Go upodobnić do siebie, zamiast samemu upodabniać się do Mnie. To właśnie zrobili z Moim Kościołem. Nie chcą go do Mnie upodabniać, ale pragną upodobnić Mnie do niego. Ale Ja nie jestem ich Bogiem, Ja jestem Bogiem tych, którzy Mnie naśladują, nie tych, którzy Mnie prześladują. Chodź, chcę odpoczywać w twoim stęsknionym sercu. Nie ufaj tym, którzy chcą Mnie ograniczyć. Nie ufaj tym, którzy używają Mego Imienia, aby rządzić zamiast Mnie.

 

Bardzo Mi przykro, Moja córko, okaż Mi miłość mimo wszystko, bo i Ja okazywałem miłość tym, którzy jej dla Mnie nie mieli. Niech niesprawiedliwość będzie Moim pocałunkiem dla ciebie, w którym złączą się nasze dusze. Chcę, abyś odczuła smak niesprawiedliwych posądzeń. Czy wiesz, że stojąc przed Moimi sędziami myślałem o tobie? Myślałem o tym, że ty również uczynisz to dla Mnie, kiedy przyjdzie pora i ty staniesz przed nimi, i będziesz to dla Mnie cierpieć. Tak właśnie myślałem i dlatego cierpiałem z wielką miłością, wierzyłem, nigdy nie traciłem nadziei, że udowodnisz Mi swoją miłość, znosząc dla Mnie te same obelgi, które Ja znosiłem dla ciebie. Jestem niewinny, ale pozwoliłem obarczyć się całym złem świata i odpowiadać za nie przed ludzkimi sędziami, aby dać ci przykład bezwarunkowej miłości, która się poddaje nie ze słabości, ale z mocy.

 

Wiesz, że gdy podążałem na Golgotę, marzyłem o tobie, patrzyłem ci w oczy i prosiłem cię, abyś przyszła do Mnie, tak chciałem cię zobaczyć, spojrzeć w twoje oczy, aby uzyskać tę pewność, że pewnego dnia, ty weźmiesz ten krzyż z Moich ramion, nie odwrócisz ode Mnie wzroku, ale z ufnością spojrzysz na Mnie. Wiedziałem, że będziesz już Moja na zawsze, jeśli tylko nie odwrócisz się od Mojej miłości, choć trudnej, ale prawdziwej. Ty, córko, umiłowałaś prawdę i jesteś córką prawdy, choćby była bolesna, pozostaje prawdą i będziesz za nią podążać. W twoje ramiona składam dziś Moje umęczenie, w twoim sercu układam Moją udrękę, błogosławię cię za twoje cierpienia, które znosisz dla Mnie. Wstań, Moje dziecko, nie poddawaj się. Droga na Kalwarię jest jeszcze daleka. Dojdziesz tam, bo Ja będę z tobą… Dojdziesz tam na pewno. Amen.

 

Zapisz, dzieci, Moje ubogie w duchu istoty, Moi wybrańcy, do was kieruję Moje słowa, którzy znosicie prześladowanie, którzy poświęcacie swoje policzki, aby opływały łzami, jesteście Moim ludem wybranym, błogosławię wam, dla was odnawiam oblicze tej Ziemi, dla was chcę cierpieć i triumfować, jesteście Moimi dziećmi teraz i na wieki wieków. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...