Aktualności

2020-02-11 17:27

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. KRWAWA OFIARA ZA GRZECHY. Radość Odkupiciela z odzyskania zagubionej duszy

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Moje stworzenie, ani przez jedną chwilę nie żałowałem jednej kropli Krwi za ciebie przelanej, ani jednego cierpienia, nigdy. Przeciwnie, kiedy patrzę na ciebie, cieszę się z każdej chwili, w której tak cierpiałem, aby cię posiąść. Posiadanie cię jest dla Mnie najwyższą nagrodą za wszystkie cierpienia. O duszo ukochana, jak bardzo cię zapragnąłem, że wydałem sam siebie na śmierć. Czy znasz taką miłość? Czy wiesz, co jeszcze mógłbym zrobić dla ciebie? Czy pojmujesz, ile warte jest Moje Serce? Kto je posiądzie, ten ma skarb nad skarpy i żadne ziemskie bogactwa nie mogą się z nim równać. Jestem twój. Zdobyłaś Mnie, duszo, swoją miłością i teraz Ja przychodzę mówić ci: „O jak błogosławione są wszystkie cierpienia, które dla ciebie poniosłem, jak bardzo wynagradza Mi to wszystko twoja oddana miłość”.

 

Czy wiesz, jak wiele jeszcze mógłbym wycierpieć, aby tylko posiadać cię tak, jak cię teraz posiadam? Stworzenie, nigdy tego nie pojmiesz. Wiedz, Moje dziecko, że twoja miłość warta jest dla Mnie tych wszystkich katuszy. Z obcowania z twoim sercem czerpię tak wielką pociechę…. Najmilsza, Moja miłości, chodź do Mnie i nigdy się nie lękaj, bo jesteś Mi weselem, jesteś Mi słodyczą, rozkoszuję się w tobie. Moje małe pragnienie, chcę cię wypełniać, chcę cię błogosławić i paść na Moich pastwiskach. Czy wiesz, jak wiele pragnę ci jeszcze dać? Codziennie stajesz przede Mną tak słaba i ogołocona ze swej woli… twoja bezradność Mnie tak bardzo przejmuje, że pragnąłbym dać ci cały świat.

 

O duszo, gdybyś znała Moją miłość… Ja jestem Miłością bez granic, nigdy nie dam ci mniej, zawsze będę dawał ci więcej, niż potrzebujesz. Taka jest Moja miłość. Zachłanna i ofiarna. Moje stworzenie, nie lękaj się, ale słuchaj Mnie wiernie. Ja, Bóg twój, pragnę ci wyznać, że nigdy nie żałowałem niczego, co tobie ofiarowałem. Jesteś Mi tak wielką pociechą. Uwierz, stworzenie, że znalazłaś we Mnie wszystko, czego pragniesz, ale w zamian Ja mam w tobie upodobanie i w twojej duszy odnajduję zadowolenie.

 

Moje dziecko, sprawiasz Mi tak wiele radości. Nie martw się, że nie wszystko rozumiesz, że twoja wiara nie przenosi jeszcze gór… wszystko to będzie ci dodane. Ty tylko kochaj. Tak, jak kochasz, nie bój się własnego oddania, własnej szczerości i prostoty…, jak bardzo lubuję się w twoim sercu. To, jak okazujesz Mi miłość, jest dla Mnie ukojeniem. Nie bój się. Bądź taka, jaką Mi się podobasz. Zapomnij o sobie i o innych ludziach. Ja o tobie pamiętam, a ty pamiętaj o Mnie.

 

Powiedziałem ci, że wykupiłem cię za najwyższą cenę, za cenę Mojej Boskiej Krwi. Odkupiłem cię, wydając samego siebie i zniosłem wszystko z miłości do ciebie, tak wielkie było Moje pragnienie twojej duszy. Pomyśl, jak ogromnie musiałem cię kochać, abym zapłacił za ciebie wszystkim, co stanowiło Moje człowieczeństwo. Wydałem Moje Ciało i Duszę katom, abym mógł cię teraz posiadać. Zapłaciłem za ciebie najwyższą cenę, więc teraz należysz już do Mnie. Mam pełne prawo do twojej duszy i do twojego serca. Czy ktoś inny oddał za ciebie swe życie? Czy kto inny był gotów zapłacić za ciebie tę cenę? Komu więc jesteś winna swoje serce? Czy nie Ja jeden poniosłem wszelkie męczarnie, aby cię posiąść? Dlatego też chcę posiadać ciebie sam. Jesteś Mi winna całą miłość twojego serca. Chcę być twoim wyłącznym Panem i posiadać cię całkowicie i bez wyjątku. Chcę być właścicielem wszystkich twoich pragnień i uniesień. Jesteś odtąd Moją własnością, ponieważ zdobyłem cię, wydając się na mękę.  Cena jaką za ciebie zapłaciłem jest niedościgniona i nigdy nikt nie zapłaci za ciebie więcej. Należysz do Mnie na zawsze. Jesteś Mi winna niewolę, ponieważ Ja sam zniewoliłem się dla ciebie.

 

Moje najsłodsze stworzenie, nie pozwolę ci na żadne uchybienia w twoich obowiązkach względem Mnie. Twoją największą powinnością jest miłość i nieustanna troska o Mnie. Chcę, abyś nigdy nie rozstawała się ze Mną. Pragnę posiadać każdą twoją myśl. Chcę być wszędzie i we wszystkim, chcę być dla ciebie wszystkim. Zawładnę tobą i będę cię posiadał w sposób najpełniejszy i doskonały. Nie będziesz pragnąć ani posiadać niczego, a wszystko, co będziesz posiadać, będzie Moją własnością, więc jeśli czegoś zażądam, oddasz Mi to. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...