Aktualności

2020-02-14 15:34

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. KRWAWA OFIARA ZA GRZECHY. Łaska rozważania Drogi krzyżowej

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Droga krzyżowa jest modlitwą, która zanurza duszę w Moim cierpieniu, jakie zniosłem dla Odkupienia ludzkości, a tym samym uświadamia duszy, Kim jestem i jak kocham, a także jak droga jest cena, jaką kupiłem dla niej Niebo. Człowiek powinien nieustannie rozważać tę myśl, że Niebo zostało dla niego otwarte. On ma już tylko wejść do niego. Czcząc Moją Mękę, przyjmujecie owoce Mojej miłości, przyjmujecie Krew, która was ocaliła i dostępujecie udziału w tej łasce, jaką wam wyprosiłem. Niebo jest w Moich Ranach, Niebo jest w Mojej Krwi, Niebo jest w Moich łzach. Zanurzając się duchowo w Moim cierpieniu, zjednujecie sobie łagodność i miłosierdzie Mojego Ojca, zjednujecie sobie Serce Mojej Matki, która nie musi być sama pod krzyżem. Idźcie wraz z Nią po śladach Mojej Krwi i oddajcie Mi chwałę przez rozważanie tych tajemnic. Błogosławię wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...