Aktualności

2020-02-11 17:30

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. KRWAWA OFIARA ZA GRZECHY. Bóg potrzebuje Żertw ofiarnych – tajemnica Odkupienia

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Bólem przeszywa Mnie myśl o zatraceniu ludzkości. Dziecko, Ja dziś powinienem świętować razem z wami. To jest dzień Mojej Chwały i dzień Zbawienia [Wielkanoc]. Podałem wam sam siebie na tacy, wasze Zbawienie zostało wam podarowane. Ja sam przeszedłem osamotnienie i odrzucenie, i wszystkie najgorsze upokorzenia, i męki, abyście mogli być zbawieni. Niestety dla wielu dusz na nic jest Moja Ofiara. Co więcej mogłem uczynić? Proszę was i ponaglam, że macie mało czasu, żebyście się nawracali, ale wy macie zamknięte uszy dla Boga. Chciałbym móc zrobić więcej, aby was ocalić, ale nie mogę. Nie mogę już zrobić nic więcej ponad to, co zrobiłem [umarłem na krzyżu].

 

Dałem wam Moje własne umęczone Ciało, abyście pożywając Moją Ofiarę, mieli udział w Moim Odkupieniu i uświęcali swoje dusze, aby Ojciec Mój, widząc Moją Ofiarę w waszych sercach, nie potępił was. Wy jednak nie rozumiecie tego, nie chcecie tego wiedzieć, nie chcecie Mnie spożywać. Na co umarłem? Jak bardzo jestem osamotniony. Gdzie są te tłumy witające mnie w dzień Mojego Zmartwychwstania? Gdzie oni wszyscy są?

 

Ja jestem Królem, który zwyciężył śmierć, który zwyciężył dla was grzech i Piekło. Dla was upokorzyłem się i zdjąłem Moją koronę, aby was uświęcić, aby wam pokazać, jak bardzo was kocham i jak wielkiej ofiary wart jest Bóg. Upokorzyłem się, stając się człowiekiem dla waszego Zbawienia, uświęciłem ludzką naturę, a teraz wy pojmujecie Mnie jako sługę, szaleńca, wygnańca, bohatera! Za kogo Mnie uważacie?! Ja jestem Mesjaszem! Jestem Synem Boga, który przyjął naturę ludzką! Nie jestem taki jak wy! Jestem waszym Panem! Jestem Wszechmogący! Czy wiecie, jak bardzo musiałem was kochać, żeby zstąpić z Mojego tronu?

 

Umiłowani, Moja Ofiara się dokonała. Wy jednak nie przyjęliście jej. Wy nie chcecie uwierzyć w jej realne skutki dla każdej duszy. Dlaczego jesteście tak ślepi? Jak mam do was mówić? Czy mam powtórnie wydać się wam na mękę? Nic, absolutnie nic, nie przekonałoby was. Uważalibyście Mnie za sprawiedliwego, biednego i skrzywdzonego, ale nie za Boga, bo wasza duchowość jest już tak upośledzona, że nie jesteście w stanie pojmować równoległego świata ducha, który jest światem prawdziwym, światem jedynym, bo jest światem wiecznym. Wieczność jest tym, do czego was powołałem. Jak bardzo nie pojmujecie tej prawdy.

 

Zatraciliście wiarę, dzięki której zmierzaliście ku Zbawieniu. Zatraciliście bojaźń Bożą, nie macie jej. Nie boicie się spotkania ze Mną, bo o Mnie nie myślicie. Jeśli człowiek zagłuszy w sobie pustkę, [choćby miał najsłabszą duszę, zawsze odczuwa tęsknotę złączenia się ze Mną, jest to łaska dawana na Chrzcie świętym, wieczna tęsknota za połączeniem z Miłością], jest przekłamywana przez dzisiejszych lekarzy dusz, którzy we Mnie nie wierzą, tracicie sens życia, zabijacie tę błogosławioną pustkę, która mówiła wam: „Moja dusza nie jest szczęśliwa i nie może być zaspokojona niczym, co znam. Musi być Ktoś, kto potrafi ją uszczęśliwić i nie jest z tego świata”. Jeśli dacie się omamić, to utracicie w końcu tę łaskę, łaskę odczuwania swojego przeznaczenia do czegoś lepszego niż to, co poznaliście.

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

Duszo najmilsza, niedobrze jest Bogu wisieć samemu na krzyżu. Potrzebuję ciebie ze Mną. Choć ze Mną. Nie bój się. Będziemy razem cierpieć dzień i noc, aż zbawi się ostatnia dusza, będziesz stale opłakiwać Moje rany, a ja stale będę cię umacniał. Umiłowana, wybranko Moja, chcę posiadać cię dla Mnie i dla dusz. Moja najdroższa, zabieram cię na Moją Golgotę, abyś tam ze Mną konała. Chcę twojego oddechu przy Moim, chcę twojego płaczu przy Moim. Złączmy nasze łzy, aby odkupić grzeszne dusze. Kiedy ty przychodzisz i chcesz cierpieć ze Mną, Ja na nowo pragnę się ofiarować. Z twoją duszą pragnę wszystko cierpieć. Zostań ze Mną na zawsze. Nie bój się, córko. Nie wszystko Mogę wyrazić, abyś Mnie dobrze pojęła, a nawet jeśli ty pojmiesz, aby pojęli inni. Ja złożyłem Ojcu Ofiarę, teraz ofiaruję się wraz z cierpiącą duszą, aby powiększyć Moją Ofiarę cierpieniem kochającym Boga. [Ofiara człowieka] może jednak zmiękczyć Moje Serce, duszo, Moje miłosierdzie wypraszają dusze ludzkie. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...