Aktualności

2022-11-10 16:17

Kontemplacja Jezusa Chrystusa Króla. PRZYJŚCIE NA ŚWIAT

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Pan Jezus: Będę przychodził do ciebie codziennie i przeżywał na nowo Moją Drogę krzyżową wraz z tobą. Pokażę ci tajemnice Mojego Królestwa i drogę, jak się je zdobywa. Choć Moja godność jest godnością królewską i Boską, Królestwo Moje zdobywałem w pocie i łzach, a cena, jaką za nie zapłaciłem, była ceną Mojej Krwi.

 

Jestem Królem, który zstąpił z Nieba. Namaszczony przez Mojego Ojca przyjąłem wyrok ludzki, aby wypełnić rozkaz Boski. Człowiek nie był w stanie pojąć tajemnicy Mojego Królestwa, które potęgą, mocą i bogactwem przerasta wszystkie ludzkie królestwa. W głębi Mojego człowieczeństwa ukryte było Moje Bóstwo, niewidzialne dla oczu złych i pożądliwych. Objawiłem Moje Królestwo prostaczkom, bo tacy najbardziej podobają się Mojemu Ojcu. Oni mogli pojąć tajemnicę Mojego posłania. Syn Boży odbierał chwałę od zawsze i odbiera ją na zawsze. W tajemnicy nieskończoności przyjąłem jednak na siebie piętno czasu i wyrzekłem się Mojej chwały, aby ukazać wam Moją chwałę i Moje Królestwo. Stając się podobnym do was, poprowadziłem was drogą ludzką do chwały, jaką odbiera Bóg. Pragnę dzielić z wami Moją chwałę w Niebie. Wprowadzam was małych i słabych tam, gdzie będziecie królować wraz ze Mną. Ale zanim się to stanie, chcę, abyście naśladowali Moje poniżenie.

 

Zstąpiłem z Nieba jako Król. Aby podkreślić ten fakt, odebrałem Moją chwałę od władców świata pobudzonych przez Mojego Ducha. Przyjąłem pokłon trzech króli i prostych pasterzy, którzy uznając Moją królewską władzę, uczcili Moją obecność i uniżenie. Choć Moja skromna postać dziecka i nędzne warunki, w jakich przebywałem, nie zdradzały prawdy o Moim pochodzeniu, Mój Ojciec objawił tę tajemnicę czystym sercom szukającym Boga. W ten sposób Ziemia oddała Mi hołd, gdy porzuciłem dla niej Niebo. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

REGUŁA MARIAŃSKA

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Polski /ostatnia sobota października/

Matka Boża – Jezus Chrystus Król Polski

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...