Aktualności

2022-11-05 16:17

Kontemplacja Jezusa Chrystusa Króla. „PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE”

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Bóg Ojciec: Modlitwa „Ojcze nasz” jest pełnią uwielbienia i zjednoczenia duszy ze Mną. W jej poszczególnych prośbach człowiek jednoczy swoją wolę z Moją i w ten sposób oddaje Mi chwałę. W pierwszym jej wezwaniu zwraca się do Mnie imieniem „Ojca”, co sprawia Mi radość, gdyż jest rozpoznaniem Mojej natury i natury Mojej miłości do człowieka. Jest również wyznaniem wiary i uznaniem jej prawd w sobie. Dzięki tym prawdom, człowiek uświadamia sobie, co uczynił dla niego Bóg, usynawiając człowieka w swoim Synu – Jezusie.

 

Dziś zajmiemy się drugim wezwaniem, w którym prosisz Mnie słowami: „Przyjdź Królestwo Twoje”. Czy rozumiesz to, czego pragniesz, prosząc Mnie o to? Czego oczekujesz po spełnieniu tej prośby? Pragnąc Mojego Królestwa, pragniesz Mnie jako Króla. Moje Królestwo nie jest krainą pozbawioną cierpień, jak niektórzy wyobrażają sobie Moje rządy. Moje Królestwo jest czymś o wiele większym. Moje Królestwo jest rzeczywistością, w której Ja panuję nad wszystkim. Moje Królestwo zawiera się w ludzkiej duszy, ale obejmuje również nieskończony wszechświat. Nie jest krainą, ale rzeczywistością duchową. Wielkość Mojego Królestwa nie zależy od jego powierzchni, ale od jego duchowej głębi. Moje Królestwo w pewnych duszach osiąga swoją pełnię i jest większe niż to, które obejmuje całe połacie Nieba. Nie równo panuję w duszach, ale w każdej inaczej. Są dusze, w których panuję w sposób tak doskonały, że wielkość Mojego Królestwa w nich zdaje się obejmować cały kraj. W twojej duszy tworzę Moją rzeczywistość, zakładam Moje Królestwo i czekam, czy pozwolisz Mi je rozbudować do granic Mojego Królestwa w Niebie. Pragnę panować w duszy tak, jak panuje w Niebie w sposób doskonały i pełny.

 

„Moje Królestwo nie jest z tego świata” – powiedział Mój Syn, kiedy cierpiał odrzucenie i potępienie od ludzi. I Ja dziś powtarzam wam to samo. Chociaż w Moim Królestwie jesteście wielkimi, jako synowie Boży, w świecie będziecie pogardzani, jako szaleńcy. Moje Królestwo zdobywa się bowiem poprzez cierpienie. Prosząc Mnie więc – „Przyjdź Królestwo Twoje” – prosisz Mnie o to, abym rozpostarł władzę w tobie, w duszach, w narodach, we wszystkim. Moje Królestwo jest Światem ducha, który pokonał świat ciała. Moje Królestwo jest niezwyciężone i choć siła jego jest niewidzialna w świecie, ono króluje ponad narodami. W duszach, które pragną wprowadzić je na Ziemi, króluję z wielkim rozmachem. Królestwo Boże nie jest bowiem dla umarłych. Nie zdobywa się go, umierając, ale żyjąc i walcząc każdego dnia. Po śmierci walka jest skończona, a więc osiąga się Moje Królestwo lub nie. Ale dusze, które Mnie kochają, żyją w Moim Królestwie już tutaj, na Ziemi.

 

Prosząc Mnie więc, aby Moje Królestwo przyszło na Ziemię, prosicie Mnie o zwycięstwo Mojej Woli w każdej duszy. Kiedy zwyciężę w każdej duszy, zaprowadzę Moje Królestwo wszędzie . Jest Królestwo na Ziemi, w którym króluję poprzez Mojego Ducha i w Nim sprawuję Moją Władzę, odbierając chwałę. W obecnym stanie jest jednak bardzo osłabione. Serce Mojej władzy bije coraz wolniej, a to dlatego, że zabrakło mu tych, którzy dbali o jego zdrowie. Kościół święty jest obrazem Mojego Królestwa na Ziemi, ale Króluje w nim na tyle, na ile króluje w jego członkach. Kościół nie jest martwym tworem, a więc i Królestwo Moje nie jest stałe. Upada i powstaje w każdym ze wszystkich członków. Poprzez powstanie każdego z nich zapragnąłem zapanować nad całym światem, rozlać Mojego Ducha w narodach. Teraz jednak narody przejrzały Mój plan i walczą z Moim Królestwem na Ziemi. Nie pokonają go, ale zmuszą do ucieczki. Moje Królestwo powstanie jednak poprzez ofiarę i zapanuje nad całym światem.

 

Kiedy zostanę wybrany jako Król, uczynię Moje Królestwo wszędzie. Wtedy wypełni się Moja Wola. Duch zwycięży świat. Będę panował od końca do końca we wszystkim i we wszystkich, a Moje Królestwo osiągnie swoją pełnię. Módl się o to, aby świat rozpoznał, że walcząc ze Mną, wydaje na siebie wyrok, a pragnąc, abym rozpostarł swoje królowanie nad waszą ziemią, ocalicie ją. Jestem Królem, który przychodzi w pokoju. Moja potęga przerasta siłę wszystkich królestw Ziemi. Jeśli Mi się poddacie i ustąpicie z tronów dla Mojej chwały, otworzycie bramy swoich miast i uznacie Mnie Królem, ocalicie swoje życie. Jeśli będziecie ze Mną walczyć, zginiecie. Módlcie się wiec, abyście umieli rozpoznać Moje Królestwo, które przychodzi, a kiedy przyjdzie, przyniesie wyzwolenie duchowi, zadając śmierć ciału. Wyjdźcie Mi na spotkanie, a przyjmę was i wejdziecie do bram miast w Moim orszaku. Wyjdźcie z miast, które zaciekle bronią swego grzechu, bo inaczej zginiecie wraz z nimi. Błogosławię tych, którzy wprowadzają Moje Królestwo, błogosławię tych, którzy z wiarą proszą Mnie o nie. Proście z wiarą, wyczekujcie z tęsknotą, a stanie się wam to, czego pożądacie w swoich sercach. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

REGUŁA MARIAŃSKA

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Polski /ostatnia sobota października/

Matka Boża – Jezus Chrystus Król Polski

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...