Aktualności

2022-11-19 16:17

Kontemplacja Jezusa Chrystusa Króla. PRÓG DO WIECZNEGO SZCZĘŚCIA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Pan Jezus: Ostatni upadek jest zwykle najcięższy. Po nim przychodzi śmierć. Jednak nawet on nie jest krokiem w tył ani nie oznacza ostatecznego upadku. Wciąż jest tylko etapem na drodze ku górze. Kiedy starszy człowiek upadnie, często to oznacza kres jego drogi. Wydaje się, że nie ma już nadziei, bo jego siły się skończyły i jedyne co jest pewne, to śmierć, która wieńczy koniec ludzkich sił. To jest jednak perspektywa ludzka. Bóg widzi inaczej. Widzi duszę na ostatnim szczeblu drabiny do Nieba. Na Ziemi upada, a naprawdę, w rzeczywistości wiecznej, wykonuje ostatni decydujący krok ku górze, wstępuje na ostatni stopień ku szczęściu. Dusza ta pozornie ponosi klęskę, w istocie jednak przestępuje próg dzielący człowieka od Boga. Na tym ostatnim etapie Bóg doświadcza człowieka upokorzeniem i ukazuje Mu, że nic nie dokonuje się bez Jego łaski. To lekcja wielkiej pokory, tak niezbędna dla wszystkich, którzy mają wstąpić do Nieba. Bożą mocą dokonuje się to, co ludzką siłą dokonać się nie może.

 

Moja droga do niebieskiej chwały, Droga krzyżowa, jest obrazem waszej drogi do chwały i obrazem drogi Moich dzieł przygotowanych dla świata. Wśród tych dzieł największym i ostatecznie wieńczącym wszystkie Moje wysiłki jest dzieło ustanowienia Mojego Królestwa na Ziemi i wywyższenia Mojej władzy ponad narodami jako jedynej słusznej i sprawiedliwej. Uznanie Mojej władzy przez poszczególne narody przyniesie wyzwolenie i oczyszczenie świata spod władzy zła. Ostatecznie zwycięstwo dobra nad złem. Również ta droga jest drogą Krzyża i towarzyszy jej wielkie cierpienie i wile, wiele przeszkód. Cierpienia te są jednak warte przyszłej chwały i warto je ponieść aż do końca. Kiedy będzie się wam zdawało, że ponieśliście ostateczną klęskę, a Moje dzieło w waszym narodzie upadło, będzie to zaledwie obraz trzeciego upadku, po którym następuje interwencja Boża. Ja sam mocą Boską podniosę Moje dzieło i Ja sam je dokończę, aby nikt nie przypisał sobie Bożej zasługi.

 

Kiedy Moje ludzkie siły opuściły Mnie zupełnie i gotów byłem na śmierć z ludzkiej słabości, Moja Boska natura zjednoczona z Wolą Mojego Ojca ukazała światu Oblicze Mojego Ojca, Oblicze Miłości, która przewyższa ludzka nędzę. Od tej chwili już jako miłość była Moją siłą. Moje ludzkie ciało odmówiło Mi posłuszeństwa, ale miłość, która Mnie przepełniła nadludzką siłą, pozwoliła Mi powstać i dokończyć dzieło Mojego Ojca. Niech ta miłość, która tryumfuje nad ludzkim upadkiem, będzie waszą nadzieją w dniu Mojego statecznego upadku, który będzie zwiastunem Mojego ostatecznego zwycięstwa. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

REGUŁA MARIAŃSKA

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Polski /ostatnia sobota października/

Matka Boża – Jezus Chrystus Król Polski

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...