Aktualności

2022-10-19 16:17

Kontemplacja Jezusa Chrystusa Króla. POWRÓT KRÓLA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Pan Jezus: Bądź Moją własnością, abym mógł budować w tobie, Moje Królestwo na Ziemi. Pragnę posługiwać się twoją duszą i ciałem, abym odniósł zwycięstwo nad wszystkimi Moimi wrogami. Użyję dzieci najmniejszych, aby zawstydzić Moich wrogów, którzy mniemając złudnie o swojej potędze, zapomnieli, że są tylko stworzeniem, które mogę zgładzić na Ziemi i wiecznie. Nie są Mi potrzebni ci, którzy wprowadzają zamęt, nie potrzebuję sług szatana między Moimi owcami. Przyjdę i wyswobodzę was, Moi wierni uczniowie, zgładzę waszych nieprzyjaciół i zatriumfuję nad wszelkim złem i nieprawością, abym mógł spokojnie spoglądać na Moje dzieła wolne od szatańskich mocy, abyście mogli oddawać Mi chwałę bez lęku i zahamowań, abym był wam Ojcem na Ziemi i w Niebie, abyście służyli Mi jako Moi ziemscy synowie.

 

Pragnę być pośród was, pragnę zamieszkać z wami, pośród Moich owiec i być z wami noc i dzień na zawsze. Kto Mojego przyjścia wygląda, ujrzy Mnie. Nie lękajcie się, kiedy zapowiadam wam Moje nadejście. Ja jestem Wszechmogący i góry i morza są Mi posłuszne, a tylko wasze dusze stawiają Mi opór i ujrzycie, jak wszelkie stworzenie ziemskie oddaje Mi chwałę i wszystko, co stworzyłem, jest Mi podległe. I góry piętrzą się, aby Mnie zobaczyć, wyczekują Mnie już spienione morza, abym nadszedł i rozlał w ich wnętrzu Mojego Ducha. Chcę, aby wszystko, co żyje, przypominało sobie o swoim Stworzycielu. Wyczekujcie Mnie już, Moi umiłowani synowie, bo powrócę do was i cieszy się na to Moje Serce, kiedy was zobaczę. Nie lękajcie się jak słudzy, ale radujcie jak Boscy synowie, bo ten, który nadchodzi, wyswobodzi was z wszelkiego lęku i nieprawości.

 

Chcę, abyście pozostali Mi na zawsze wierni, wy, którzy Mnie wyglądacie. Zapalajcie wasze lampy, abym widział, które dusze są Mi podległe i pragną, abym u nich wieczerzał. Ja przybędę do wszystkich Moich dusz i przyniosę wam pokój. Wytrwajcie w ucisku, bo ten nie jest wieczny. Zachowajcie wiarę i pokażcie swojemu Zbawicielowi, jak bardzo pragniecie Jego nadejścia. Pokażcie waszym braciom, jak słodkie jest Moje jarzmo bo czekam, aby was wszystkich wyswobodzić, jednak wyswobodzę tylko tych, którzy są w ucisku z Mojego Imienia.

 

Pisz, córko najmilsza, chcę, abyście nie byli tchórzliwi i nie tracili wiary, bowiem jeden jest wasz Pan i Bóg, Ten to trzyma w ręku wszystkie rozkazy. Wszystko, co żyje, podlega Mojej Woli. Zatem poddajcie się Moim rozkazom i niech nie trwożą się wasze serca, ale cieszą Moją odwieczną Wolą, w której wszystko wypełnić się musi. Pisz, córko, że lęk należy do szatana, a wy dziećmi Bożymi jesteście, więc zachowujcie się jak Moje dzieci. Zachowajcie swą godność i łaskę, poprzez którą sam jestem obecny w waszych duszach. Kiedy nadejdę, odbiorę należnym Mi plon i dobrych robotników nagrodzę, ale złych ukażę i wyrzucę poza granicę Mojego Królestwa. Ustanawiam Moje Królestwo Prawdy i każdy, kto się temu Królestwu sprzeciwia, zginie.

 

Pisz, dziecko, i nie lękaj się, twoja wiara, Polsko, musi wzrastać. Nawracaj się do Mnie i zwracaj we wszystkich twoich potrzebach, jak córka do matki. Nie opuszczę cię w twoim ucisku i nie porzucę twoich świątyń. Wynagrodzę twoje uczynki i zachowam cię od złego. Ty walcz o Moje prawo i Moje panowanie. Bliskie jest Moje Królestwo, ale co ujrzycie, jest tylko przede dniem Mojej chwały, więc nie lękajcie się i nie pozwólcie, aby zastraszono wasze dusze. O wszystkich dzieciach waszych pamiętam i modlitw waszych wysłuchuję.

 

Nawróćcie się, dzieci, do Mnie, bo Moją Wolą jest wziąć cię w posiadanie, Mój narodzie [POLSKO], narodzie wybrany, którego los nie jest Mi obojętny. Czekam już na Moim wygnaniu, aby powrócić do ciebie, a ty wzywaj twego Boga, bo nie odwrócił się od ciebie. Jest was wielu. Nie wszyscy Mi podlegacie. Chcę, abyście modlili się za wszystkie dzieci tego narodu, nie tylko za swoje własne. To najmniejszy zakres miłosierdzia, kiedy modlicie się za własne dzieci. Módlcie się za Moje dzieci, bez wyjątku, abym widział w was Moje Królestwo. Oczekujcie Mnie, bo powrócę i oswobodzę ten naród. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

REGUŁA MARIAŃSKA

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Polski /ostatnia sobota października/

Matka Boża – Jezus Chrystus Król Polski

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...