Aktualności

2022-10-20 16:17

Kontemplacja Jezusa Chrystusa Króla. POTRZEBA UNII

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Pan Jezus: Cała ta sprawa została skomplikowana przez szatana, który nie chciał, aby doszło do tej współpracy. Wina wasza jest we wzajemnym osądzaniu się. W wielu rzeczach macie rację, nie pochwalając tego, jednak żaden z was nie działał ze złej woli.

 

Ja nie chcę wytykać wam win. Chcę raczej pokazać, że jeśli będzie się liczyło na to, że ten drugi przyjdzie i padnie na kolana, nigdy do takiej współpracy nie dojdzie. Jesteście zbyt surowi wobec siebie. Ależ każdy może mieć swoją koncepcję. Ważne jest to, aby patrzeć na swoje czyny, na owoce tych działań. Ile jest nawróceń i działania przynoszącego Mi chwałę…, jak rośnie świadomość. Obaj zrezygnowaliście z wszystkiego na rzecz Mojego królowania i Ja błogosławię wam z tego powodu. Nie ma egoizmu i samowoli, szukania własnej chwały w działaniu żadnego z was.

 

Ksiądz [Tadeusz] przestraszył się znaku, bo miał świadomość, jak wielką walkę przyjdzie nam stoczyć ze zwolennikami intronizacji Mojego Serca, tego błędnego kierunku podrzuconego przez masonerię kościelną. Ksiądz natomiast nie chcę mieć nic wspólnego z polityką, słusznie uważając ją za spaczoną już u samego korzenia i nie mogącą być celem ani jedynym środkiem. Może być to jednak jedna z pomocy, czy jeden ze środków. Ten nurt pojawi się i będzie zbierał swoich zwolenników. Nie jest zły sam w sobie, jest jednak bardzo ułomny ze względu na słabość tego środowiska i zepsucie kręgów politycznych tego państwa.

 

W polityce zawsze górę bierze ambicja i wynosi naprzód idee i pozycję człowieka, a nie Boga, jeśli jednak jest użyta, aby wynieść na piedestał Boga, a nie człowieka, Ja tym działaniom również będę błogosławił i ochraniał od zepsucia. Żadne prawa nie rządzą się same sobą, ale Ja nimi rządzę i z tego względu choć nie jestem zwolennikiem ruchów politycznych w Moim Kościele Bożym, nie tłumię tej inicjatywy ze względu na jej szczere intencje. Nie oczekuję bynajmniej, żeby ksiądz w jakikolwiek sposób zmieniał swoje podejście do tej kwestii, oczekuję natomiast, że nie będzie tej sfery atakował i nią pogardzał. Moje królowanie jest ponad to i nie chcę wykluczać z niego żadnej sfery, również sfery politycznej, która powinna jednak zawsze pozostać z boku, ale o to Ja sam będę dbał.

 

Ksiądz [Tadeusz] uważa, że wprowadzenie wizerunku Mojego Serca do obrazu wprowadziło zamęt do idei i przysporzyło zwolenników intronizacji Mojego Serca. Nie jest to prawda, bo w ten sposób te zwiedzione osoby prędzej przyjmą ideę Intronizacji Mojej osoby, kiedy ich pragnienie intronizowania Mojego Serca nie będzie zupełnie odrzucone, ale stanie się częścią większej idei Intronizacji, jedynej słusznej idei, jaką jest Intronizacja Mojej Osoby. Intronizacja ta jednak uwzględnia również wyniesienie prawa Mojego Serca, jakim jest miłosierdzie. Chrystus Król nie jest Królem bez serca, to Król miłosierny i sprawiedliwy.

 

Ja nikogo nie potępiam, ale tłumaczę, ostrzegam i nawołuję. Wy czyńcie podobnie. Czekam na pojednanie, a dokona się ono z Moją łaską. Potrzebuję, abyście patrzyli na siebie Moimi oczyma, a więc szukając tego, co was łączy, a nie tego, co was dzieli. Będę wam błogosławił i sam połączę Moich zwolenników, zatem nie martwcie się. Chcę usposobić wasze serca do miłości i pojednania, a kiedy będziecie gotowi, Ja sam zacznę działać, tak jak chcę. Błogosławię wam, Moi synowie. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

REGUŁA MARIAŃSKA

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Polski /ostatnia sobota października/

Matka Boża – Jezus Chrystus Król Polski

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...