Aktualności

2022-10-23 16:17

Kontemplacja Jezusa Chrystusa Króla. ONI NIGDY NIE POKŁONIĄ SIĘ PRZEDE MNĄ

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Pan Jezus: Dziś tak jak niegdyś próbuje się Mnie podzielić, abym Ja rządził tylko tam, gdzie zostanę dopuszczony, w miejscach zapomnianych i nieważnych, zaś w miejscach dostojnych chcecie mieć innych bogów. A dzieje się tak dlatego, że dostojnicy [KAPŁANI] chcą mieć boga podobnego im samym, boga przepychu, boga samouwielbienia, boga niekończącej się przyjemności. Czy Jezus z Nazaretu, ubogi, pokorny, żyjący skromnie i bogobojnie, zostanie przez nich wybrany i ustanowiony Królem, aby nad nimi panował? Czy wybiorą na Boga Włóczęgę? Czy zgodzą się oddawać hołd Człowiekowi znieważonemu, zabitemu i pogodzonemu? Czy Moja słabość znajdzie w ich oczach podziw?

 

Nie, córko, oni [KAPŁANI] nigdy nie pokłonią się przede Mną. Nie postawią Mnie na piedestale i nie będą się przede Mną kłaniali, bo ich bogiem jest dostatek, przyjemność i zmysły, o to ich bogowie. Ja jestem Królem ducha, a oni są ludźmi ciała. Nie pokłonią się więc przed Bogiem, który ma władzę nad każdą duszą, bo ich bogiem jest ten, który ma władzę nad ciałem [SZATAN]. Jemu służą i jemu oddają pokłony, aby im błogosławił w ich zepsutym człowieczeństwie. Ja, Bóg miłości, Bóg pokory i wyrzeczenia, jestem im obcy, budzę strach i pogardę, bo odbieram to, o co oni przez całe życie zabiegają.

 

Czy muszę prowadzić ten spór? Czy muszę walczyć z Moimi wrogami, zamiast ich wytracić? Nie muszę, córko, nie muszę ich słuchać i nie muszę im pozwalać, aby pogardzali wami, ale, najdroższe dziecko, raz jeszcze udowodnię swoją potęgę i swoją pokorę. Pozwolę się znieważać, aż wzburzy się Mój sprawiedliwy gniew i przyjdę wytracić tych, którzy się nie opamiętają. Będzie to znak dla wszystkich przyszłych pokoleń, że jestem Bogiem sprawiedliwym i nie sądzę niewinnego, ale biorę go w Moją obronę.

 

Wy, najdroższe dzieci, módlcie się dalej i nie ustawajcie w modlitwie. Jestem wam łaskawy. Kiedy powrócę, będę się wami radował. Wśród Mojego gniewu nie spadnie na was Moja sprawiedliwa ręka. Pamiętajcie, że jestem wam Bogiem, jestem wam Ojcem, Sędzią zaś jestem tym, którzy nie chcieli Mnie mieć za Ojca. Te słowa przekażesz. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

zobacz też:

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

REGUŁA MARIAŃSKA

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Polski /ostatnia sobota października/

Matka Boża – Jezus Chrystus Król Polski

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...