Aktualności

2022-11-16 16:17

Kontemplacja Jezusa Chrystusa Króla. ODWAGA ŚWIADECTWA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Pan Jezus: Chodź, oddaj się Mojej nauce. Zamknij oczy na świat, który nie widzi głębi rzeczy, ale tylko ich powierzchowność. Spójrz twoim sercem na Moje udręczone ciało i zasmuconego ducha. Podążam drogą cierpienia na sam szczyt otoczony niezrozumieniem i złośliwością. Mało jest dusz, w które mogę spojrzeć bez odrazy. Otacza Mnie grzech i nienawiść. Męką dla ciała jest ból, słabość i napływająca Mi do oczu Krew, przez którą nie widzę dobrze drogi, którą idę. Męką dla ducha jest samotność i zupełne opuszczenie przez oddanych przyjaciół. Świadomość, że tylko Bóg dostrzega prawdę wielkości tej chwili. Chciałbym, aby Moja Krew oczyszczała dusze, które jej dotykają, które po niej stąpają, ale dotykają jej z nienawiścią i dlatego Moja łaska nie może na nich spłynąć. Moja Matka zniknęła w tłumie. Otacza Mnie ciemność serc i umysłów, a także ciemność z powodu napływającej do Moich oczu Krwi.

 

W tej pełnej cierpienia chwili Mój Ojciec zsyła Mi swego anioła na Ziemi, kobietę o miłosiernym sercu, która ociera Moją twarz z potu i Krwi, a Moją udręczoną duszę z obelg i kpin, oddając Mi cześć. Ten jeden gest więcej oddaje Mi chwały niż wielość okrzyków uwielbienia, którymi tak niedawno witały Mnie tłumy Jerozolimy. W tym mroku Mojego Serca rozpala się iskra radości, bo jest dusza, którą mogę obdarować owocami Mojego obecnego cierpienia. Najstraszniejszą bowiem myślą w tej godzinie była ta, że cierpienia Moje są daremne dla tak wielu dusz, które nie będą chciały przyjąć Mojej łaski. Chociaż tłumy Jerozolimy nazywały Mnie Królem, to jednak ich pojęcie Mojej godności było tylko ziemskie. Weronika oddała Mi pokłon bardziej, ocierając Moją twarz, niż tłumy bijące pokłony. Dostrzegła Moją Boską godność w największym poniżeniu i hańbie. Zdobyła się na odwagę przyznania się do Mnie wśród Moich nieprzyjaciół i katów, kiedy najbardziej potrzebowałem uwielbienia i najgłębiej ukryłem swoją prawdziwą godność.

 

Wspomnijcie na te słowa, kiedy przyjdzie wam świadczyć o Mojej Królewskiej godności. Bądźcie Moimi świadkami zawsze i wszędzie, nie tylko wśród przyjaciół, ale szczególnie wśród Moich wrogów, gdzie jestem najbardziej samotny i poniżony i gdzie nikt nie oddaje Mi chwały. Miejcie odwagę wyznawania Mnie wszędzie. Tę odwagę wynagradzam bardzo hojnie. Lękajcie się tylko zaprzeć Mnie w godzinie waszej próby. Módlcie się o odwagę wyznawania Mnie w świecie. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

REGUŁA MARIAŃSKA

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Polski /ostatnia sobota października/

Matka Boża – Jezus Chrystus Król Polski

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...