Aktualności

2022-10-21 16:17

Kontemplacja Jezusa Chrystusa Króla. NIE JESTEM KRÓLEM Z TEGO ŚWIATA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Pan Jezus: Chcę, aby idea Intronizacji była znana na całym świecie, aby nikt nie mógł Mi powiedzieć, że nie wiedział, czego pragnę. Dla dusz prawych jest to oczywiste i są w pełni pogodzeni z ideą Intronizacji, która nie jest ani nowa, ani kontrowersyjna. Niestety wiele z tych dusz boi się oficjalnie własnych poglądów i czeka, aż ktoś inny pierwszy wystawi się na atak. Wtedy, jeśli poczują się bezpiecznie, wystąpią. Pamiętajcie jednak, że brzydzę się tchórzami i wstydźcie się stać takimi w Moich oczach. Jeśli komuś brakuje jasności i odwagi, niech mnie prosi, a dam mu. To wszystko ode Mnie dostanie, aby mógł pełnić Moją Wolę. Kto się jednak Mnie nie boi…, ten dopiero jest winny w Moich oczach. Bójcie się Mnie, bójcie się nieposłuszeństwa wobec Mojej Woli. Mówię wam, czego pragnę, i nie możecie dłużej udawać, że tego nie wiecie.

 

Ci, którzy są przeciwni Mojej Woli, są w wielkiej nieświadomości, ale są Moimi wrogami. Jednak Moich oficjalnych wrogów jest mniej niż tych, którzy stają się nimi przez swoją głupotę i chęć posiadania dóbr i pozycji społecznej. Strach przed ośmieszeniem się wobec ludzi jest dla nich tak zatrważający, że wolą napuszczać wilki na własne stada. Ja jednak mówię wam, postępujecie źle i niegodnie. Dlaczego nie wstydzicie się ośmieszyć przed milionami aniołów, którzy z trwogą patrzą na wasze zaślepienie? Dlaczego nie przeszkadzają wam zastępy diabelskie, wasi sojusznicy, którzy drwią z was tym więcej, im więcej spełniacie ich wolę? Ludzie prości zrozumieli i są gotowi poświęcić wszystko, aby Mnie uszczęśliwić, a wy [KAPŁANI], którym dałem klucze do Mojego Serca, wy, którym dałem prawo do Moich owiec, zwodzicie Mnie najbardziej. Czekam, czekam aż się opamiętacie. Nie bójcie się, bo pełniąc Moją Wolę stajecie się Moimi najbliższymi przyjaciółmi i wezmę was w Moją obronę. Nie bójcie się zaufać Bogu. Gdzie jest wasza wiara? Gdzie są prawdy ewangeliczne? Kto dziś głosi Moje Królestwo?

 

Czy wciąż nie pojmujecie, co znaczy głosić Moje Królestwo? Czy sądzicie, że przyszedłem na świat, aby ogłosić się królem Nieba? Czy powiedziałem, że jestem królem odległego świata i tutaj, na tej ziemi pragnę być nieznany i pogardzany? O nierozumne istoty…, powiedziałem, że Moje Królestwo nie jest stąd, aby wam pokazać, że nie jestem królem tego świata w znaczeniu, że nie jestem królem światowym, który pragnie zaszczytów i chwały, a mało dba o swoich poddanych. Nie, takim królem nie jestem. Nie jestem też królem z tego świata, bo nie pochodzę z tego świata, ale przychodzę do tego świata, aby mimo to, że nie jestem stąd i Moje Królestwo rozciąga się na wszystko, czego nawet nie jesteście w stanie pojąć, zostać Królem i tego miejsca, tego świata, bo tylko te miejsca, w których Ja jestem Królem, będą przeze Mnie ocalone.

 

Pokażcie Mi króla, który będzie się troszczył o swoją własność, o swoje ziemie, gdzie lud obierze sobie innego króla i jemu będzie służyć, jemu oddawać hołd i płacić daniny, jego rozkazy wykonywać, rozkazy, które są wbrew prawowitemu królowi. Mało tego, ten nowo obrany władca części królestwa sam każe ściągnąć wszelkie wizerunki prawowitego króla, będzie drwił z niego i zachęcał lud do tego samego. Jaki król będzie znosił spokojnie taką samowolę, taki bunt? Czy będzie patrzył spokojnie na prześladowanie tych poddanych, którzy pozostali mu wierni i nie chcą służyć samowładcy? Dlaczego oczekujecie, że Ja, który jestem tak mocny, wszechpotężny i wierny, będę patrzył spokojnie jak Moje włości są grabione i niszczone, jak kwitnie na nich samowola i wszelkie odstępstwo?

 

Was, Moi biskupi, uczyniłem rycerzami, obrońcami Mojego ludu. Wy pierwsi powinniście Mi donieść o zdradzie i zebrać siły, aby obalić samowładcę. Wy jednak siedzicie w swoich zamkach, które sam wam pobudowałem i nadałem wszelkie tytuły i nie odczuwacie żadnej wdzięczności. Z wdzięczności jeden człowiek służy drugiemu pomocą, a wy? Dlaczego uważacie, że wobec Boga nie obowiązuje zasada wdzięczności? Obowiązuje tym więcej, bo nikt nie dał wam tyle, ile Ja wam dałem. Obdarzyłem was wielkim zaufaniem, pozostawiając wam całe połacie ziemi wraz z mieszkającym na nich ludem, abyście się o niego troszczyli i byli stróżami wierności wobec Króla. Teraz poznajcie więc, że nie pełniąc swoich obowiązków wobec Mnie, sami stajecie się buntownikami. O, jakże umęczone jest Serce Króla tak opuszczonego i wzgardzonego. Głupcy, czy nie widzicie, że zdradzając Mnie, sami wydajecie na siebie wyrok? Jak można zdradzić Króla, który jest tak potężny? Ulegliście złudzeniu, że jestem słaby, bo Moi poddani przestali Mnie czcić? Bo Moje podobizny i znaki są usuwane i niszczone? Bo przestaje się respektować wydane przeze Mnie prawa? Nie bądźcie naiwni. Wasz Król nie jest słaby, ale dobry. Nie utraciłem nic ze swej mocy.

 

Wy [KAPŁANI], którzy jesteście tak zapalczywi w niszczeniu Moich wizerunków w duszach, nie możecie odebrać Mi nic z mocy i władzy. Tylko ogromna miłość i cierpliwość nie pozwala Mi jeszcze uderzyć w was siłą. Ja sam, wasz Król zdobyłem to królestwo Moją Krwią i wydobyłem je, aby je posiadać. Z miłości do tej Krwi Mojej wierni błagają o litość dla was. Tylko Moja drogocenna Krew jest waszą tarczą, dla której wciąż czekam, aż się opamiętacie. Obyście nie zaprzepaścili tej Ofiary, Ofiary samego Boga, abyście nie wzgardzili Moją Męką, dzięki której staliście się Moimi wybranymi. Oczekuję, że obmyjecie swoje dusze w tej Krwi, aby całkowicie jej poddani spojrzeć w twarz swojemu Królowi. Biada temu, kto wzgardzi Ofiarą samego Boga, biada wam, którzy nie uszanujecie Syna Bożego.

 

Poznajcie teraz, że jestem Królem tym potężniejszym, im bardziej prześladowanym. Moje Królestwo rozrasta się poprzez cierpienie, prześladowanie, poprzez ucisk przydajecie Mi mocy w tym świecie, abym powstał i uderzył was Moją Sprawiedliwością. Jak możecie być tak naiwni, aby lekceważyć Wolę waszego Króla, który jest Wszechpotęgą i w jednej chwili może zniszczyć każde niepodległe Mu królestwo? Uczynię to. Bądźcie pewni, że przyjdę i siłą odbiorę Moją własność. Wszystko, co jest stworzone, do Mnie należy. Odbiorę wam wszystko i drżyjcie, gdybym miał was zobaczyć w namiotach buntowników. Bójcie się, abym nie zastał was szemrających wraz ze zdrajcami, bo przyjdę pomścić Moje wierne owce, przyjdę odebrać wam Moje dary i ustanowić Moją chwałę na Ziemi. Amen.

 

Wszyscy, którzy opowiadacie się za Moim królowaniem, poznajcie, że wspomnę to wszystko, każde wasze świadectwo przed Moim Ojcem. Wasze oddanie i miłość, z jaką ratujecie dusze, jest Mi pociechą. Wytrzymajcie wszystkie prześladowania, bo wasz Król was nie opuścił i nigdy nie opuści. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

zobacz też:

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

REGUŁA MARIAŃSKA

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Polski /ostatnia sobota października/

Matka Boża – Jezus Chrystus Król Polski

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...