Aktualności

2022-10-17 16:17

Kontemplacja Jezusa Chrystusa Króla. NARODOWA INTRONIZACJA OWIEC. Grunwald 15 VII 2010

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Pan Jezus: Intronizację waszą przyjąłem, tak jak zapowiedziałem. Moje dziecko, wy jesteście tą garstką, która woła do Mnie w imieniu całego narodu. Ja dla tej garstki zmiłuję się nad wami, ale wiedz, dziecko, że nie jest to koniec Mojego wołania do was. Wasz naród wybrałem i choć na Moje wołanie odpowiada zaledwie garstka, głos ten jest wyraźny i pragnę go wysłuchać, jednak nie jest to koniec drogi, a zaledwie początek. Jest to jednak droga przeze Mnie postanowiona.

 

Powiedz Mojemu kapłanowi, że większe jeszcze niż to, zadanie postawiłem przed nim. Jeśli sądzi, że jego misja jest spełniona, jest w błędzie. Wiele więcej niż to, czeka go jeszcze. Wciąż oczekuje na pełną Intronizację tego narodu poprzez wystąpienie władz duchownych i świeckich i obranie Mnie przez nie Królem w imieniu całego narodu. Powiedziałem ci, że za ten wasz zryw będę wam błogosławił i tak się stanie, bowiem Serce Moje otwierają dusze małe i pokorne, nie wielcy tego świata, dlatego dostaniecie łaskę Moją. Teraz jednak nie ustawajcie w modlitwie, bowiem macie dokonać większych dzieł dla Mnie.

 

Polska jest wybrana na ukazanie światła światu. To światło jest na razie zbyt nikłe, aby ogrzać waszą Ojczyznę, a co dopiero cały świat. Więc módlcie się gorąco, bowiem postanowiłem o was, więcej jednak modlitwy i ofiar potrzebuję, aby się dokonało to, co dla was postanowiłem.

 

Dzieci Moje, Moje sprawiedliwe owce, wasze wołanie dotarło przed Mój tron. Ja i Matka Moja z wielkim weselem przypatrywaliśmy się waszej modlitwie. To nie tłum decyduje o narodzie, ale wierne i ofiarne dusze. Wy, dzieci, dostaliście powołanie, aby orędować za waszą Ojczyzną i błagania wasze są Mi miłe.

 

Pamiętajcie, aby nie pogardzać tymi którzy nie otrzymali tej łaski, ale módlcie się za nimi i nauczajcie. Teraz Ojczyznę waszą pobłogosławiłem. Więcej pragnę od tego narodu. Poddacie Mi się wszyscy, ale to, kiedy to się stanie, zależy od waszej ofiarności i modlitwy. Wierzcie, ufajcie, dzieci, że nigdy was nie opuszczę. Jeśli doznacie prześladowania, wiedzcie za co cierpicie i wspomnijcie na Moje słowa. Waszej ofiary potrzebuję, aby ocalić ten naród. To wy ponosicie odpowiedzialność za Polskę. Czekam na wasze ofiary i akty uwielbienia. Będę je przyjmował z wielkim zadowoleniem, bowiem ukochałem was, dzieci, i zgładzę waszych nieprzyjaciół, jednak zanim się to dokona, wiele cierpieć będziecie. Pamiętajcie jednak, że Króla wybraliście i ten Król będzie was ochraniał, więc w chwilach ucisku nie popadajcie w zwątpienie, ale przychodźcie przed Mój tron, bo będę wysłuchiwał waszych próśb przed innymi.

 

Moje dziecko, powiedziałem ci, że Ojczyznę waszą pobłogosławiłem i poznaj, że Moje błogosławieństwo nad tym ludem przyniesie obfity owoc, więc nie ustawajcie w modlitwie, bowiem wszystko co Mi ofiarujecie, przyniesie pożytek temu narodowi i nie poznacie Mojego gniewu, ci, którzy Mnie Królem obraliście, bowiem jesteście Moimi pierworodnymi. Tak, Moje dziecko, to oznacza, że macie pierwszeństwo w waszych prośbach i błaganiach. Wy jako pierwsi okrzyknęliście Mnie Królem, a przez to odrodziliście się jako nowe plemię w tym narodzie.

 

Teraz pragnę, aby cały wasz naród odrodził się we Mnie. Uznałem modlitwę i ofiarowanie Mi się każdej duszy, która w tym dniu łączyła się z wami, nawet jeśli nie było jej tam na miejscu. Wiedzcie, że widziałem wiele więcej dusz w całym narodzie, które wołały do Mnie ze łzami w oczach i szczerym oddaniem. Nie było was więc tysiąc, jak sądziliście, ale kilka tysięcy. Moja ukochana garstko, dla ciebie uratuję Polskę, ale módl się gorąco i nie ustawaj w modlitwie.

 

Powiedz Moim kapłanom, którzy okazali Mi swoje oddanie, że ich widziałem i błogosławię tym duszom. Moi umiłowani, Moi wierni synowie, wzruszyło się Moje Serce, kiedy na was patrzyłem, bowiem niewielu jest gotowych ponieść ofiarę dla Mojego Imienia. Nie lękajcie się. Dzieci, mam was w swojej opiece. Będę wam błogosławił i poznacie, jak bardzo Mnie uradowaliście. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

REGUŁA MARIAŃSKA

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Polski /ostatnia sobota października/

Matka Boża – Jezus Chrystus Król Polski

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...