Aktualności

2022-10-29 16:17

Kontemplacja Jezusa Chrystusa Króla. LENIWI W WIERZE

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Pan Jezus: Moja ukochana córko, czas Mojego Królestwa jeszcze nie nadszedł. Mylą się ci, którzy sądzą, że króluję. Ach, jestem Królem, ale na wygnaniu. Straszą Mnie Moi poddani, że jeśli więcej żądał będę, usunął wszelką pamięć o Mnie spośród Mojego ludu. Nie zapominaj o Mnie, toruj Mi drogę, bo kiedy powrócę, będę ubrany w purpurę. Zażądam od was sprawozdania ze wszystkich waszych dni. Jak bardzo poświęciliście czas dany wam na Ziemi na szerzenie Mojego Królestwa. Walcząc o Mnie i walcząc za Mnie, osiągniecie Niebo prędzej niż wszyscy ci, którzy poświęcają Mi swoje życie, ale boją się zaryzykować, aby je utracić [KAPŁANI]. Pójście za Mną zawsze oznacza porzucenie siebie, zaparcie się siebie. Dlaczego boicie się utraty waszych dóbr, waszych pozycji? Ponieważ zbyt dużo posiadacie, a przez zbytnie poleganie na dobrach doczesnych, utraciliście wiarę.

 

Moi Apostołowie porzucili wszystko, co mieli, ponieważ posłyszeli Moje Słowo. Jak wielu z was dziś posłyszało Moje Słowo, a jednak uparcie trzyma swoją sieć i nie wierzy, że czyniąc ich rybakami ludzi, zapewnię im również wikt i opierunek. Ja jestem Rybakiem dusz i was uczyniłem „rybakiem dusz”. To, czego potrzebujecie do swej pracy, posiadacie dzięki wierze. Im bardziej oderwiecie się od dóbr materialnych, tym większą zyskacie wiarę, tym więcej również dacie Mi sposobności do ukazywania wam Mojej opieki. Tymczasem wy, umiłowani synowie [KAPŁANI], mówicie sobie: „Niech inni walczą, skoro zostali do tego powołani, ja mam swój staw, w nim będę łowił”. Czy nie posłałem was na cały świat? Czy nie powołałem was do głoszenia prawdy?

 

Czym jest prawda? Prawda to Ja, Syn Boży, który zstąpił na Ziemię, aby cierpieć, być ukrzyżowany i zmartwychwstać do nowego życia. Przyszedłem na Ziemię, aby zbawić dusze. Nie jestem już Bogiem ukrytym, nie jestem Bogiem odległym, jestem Bogiem z wami, w was i dla was. Chcę być czczony jako Król całego stworzenia, jako Król świata, Król dusz i Król narodów. Kiedy zostałem poznany jako człowiek, teraz chcę być poznany jako Król. Skoro zostałem uwielbiony w Moim poniżeniu, teraz chcę być uwielbiony w Moim wywyższeniu. Powiedziano wam, że Pan da Mu tron swego sługi Dawida, a oznacza to, że będzie królował nad narodami. Przemawiam do rozumnych, aby otworzyli usta.

 

Nie lękajcie się. Kto chce żyć ze Mną, musi ze Mną umierać; kto pragnie chwały, musi wybrać wzgardę; kto pragnie szczęścia wiecznego, musi wybrać cierpienie na Ziemi. Wy pragniecie posiadać jedno i drugie, jednak taka droga do Nieba nie istnieje. Chcecie zdobyć zaszczyty w Niebie i zachować je na Ziemi; pragniecie chwały wiecznej, a wybieracie ziemską; pragniecie bogactwa w Moim Królestwie, a umacniacie wasze królestwa ziemskie; pragniecie miłości, a nie chcecie przyjąć nienawiści. Zaprawdę powiadam wam, taka droga do Nieba nie istnieje. Tworzycie nową ewangelię. Swoją postawą przeczycie temu, co mówi wam Pismo święte.

 

Pismo święte nie mówi do was w przypowieściach, bowiem wszystkie są objaśnione, nie mówi do was w bardziej lub mniej zmetaforyzowany sposób, co pewni uczeni chcieliby wam wmówić, mówi do was wprost i żąda takich odpowiedzi. Porzućcie więc niesprawiedliwe wyroki i pójdźcie za Mną. Idą za Mną wzgarda, poniżenie, odrzucenie i samotność, lecz przede Mną kroczy chwała Boża, dla której warto żyć i cierpieć. Chciałbym, aby wasza wiara przejawiała się w poszukiwaniu prawdy. Nie wystarczy bowiem wypowiedzieć słowa, należy je również rozważyć w swoim sercu i dążyć do ich pojmowania. Leniwi w wierze, takimi jesteście [KAPŁANI]. Przyjęliście wiarę w takim stopniu, jaki nie godzi w wasze interesy, jaki nie zmusza was do radykalnej zmiany życia, podczas, gdy poszukiwanie prawdy jest drogą bez powrotu, wiedzie tam, gdzie powieje Duch Święty i zostawia wszystko daleko w tyle.

 

Bardzo pragnę, aby Moi synowie poszukiwali prawdy [KAPŁANI]. Ja jestem Prawdą. Nie godzi się wam, wybranym, powtarzać za motłochem: „Ukrzyżuj Go, chcemy, abyś Go ukrzyżował”. Nie godzi się wam wypowiadać słów, za które nie jesteście gotowi zaświadczyć własnym życiem. Wasze życie jest świadectwem prawdy, winno takim być, dlatego słowa, które wypowiadacie, wyniosą was ku wyżynom Nieba lub zaciążą nad waszymi duszami w wiecznym potępieniu [PIEKŁO]. Ważcie słowa, bo nie znacie dnia ani godziny. Słowo kapłana jest tysiąckroć większe niż słowo innej duszy, jego moc sprawcza ma siłę tysiąckroć większą. Ważcie słowa, bo nie znacie ich drogi, jaką każde z nich pójdzie, aby zbawić lub zwieść duszę. Niech wasze słowa będą utwierdzone w prawdzie, abyście nie byli zbawieni lub potępieni bezwiednie. Żyjecie bowiem, jakbyście nie widzieli, nie słyszeli, nie rozumieli, nie pojmowali, jak zwierzęta, którym nie dano rozumu [KAPŁANI].

 

Każdy człowiek jest sam odpowiedzialny za swoje Zbawienie i winien postępować zgodnie ze swoim sumieniem, jeżeli takie posiada. Nie liczcie na inne źródła Zbawienia, rzeczy, ludzi, przełożonych, bo tylko Ja jeden, Jezus Chrystus, mogę was zbawić. Trwajcie więc w swojej posłudze, nie przedkładając jednak niczego i nikogo ponad swojego Boga. Gdy wasi bracia wiążą sobie u szyi kamienie młyńskie, aby skakać do wody i potonąć, nie czyńcie podobnie, bowiem ich potępienie nie wyjedna wam Zbawienia. Módlcie się do Ducha Świętego, aby objawiał wam prawdę, oddawajcie się w niewolę Mojej Matce, aby uniknąć zasadzek złego ducha i wyrwać się spod jego władzy. Błogosławię wam wszystkim. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

REGUŁA MARIAŃSKA

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Polski /ostatnia sobota października/

Matka Boża – Jezus Chrystus Król Polski

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...